حسابداری
حسابداری کل
 
 

استانداردهای مبتنی بر اصول یا رویه؟

مقدمه :
طی دهه گذشته کمپانی‏ها بطور فزاینده‏ای معاملات پیچیده را گسترش داده‏اند که اغلب خارج ازحوزه استانداردهای حسابداری می‏باشد ٫ این موضوع افزایش اختلاس شرکتها را بدنبال داشته است که شواهد آن رسوایی‏های اخیر کمپانی‏های از قبیل انرون، وردکام، آدلفیا، وگلوبال کروسینگ می‏باشد. علاوه بر آن استانداردهای کنونی با مسئله اضافه بار ناشی از تعدد استانداردها روبرو است که در ادامه به تفضیل شرح داده خواهد شد.

در نتیجه مطالب ذکر شده در آمریکا بحث‏های شدیدی در ارتباط با لزوم بازنگری در تدوین استانداردها و تغییر جهت از استانداردهای مبتنی بر رویه‏های فعلی به نوعی از استانداردهای مبتنی بر اصول در گرفته است که نتایج آن انتشار متن پیشنهادی هیئت استانداردهای مالی با عنوان (PROPOSAL) و همگرائی بیشتر با هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) درچند سال اخیر و تدوین چارچوب همکاری ما بین دو نهاد استاندارد گذاری می‏باشد.
امروزه تقریبا اکثر نهادهای استانداردگذاری در دنیا ((به خصوص کشورهای اروپایی)) به پذیرش رویکردی مبتنی بر اصول در استانداردگذاری روی آورده‏اند. ذکر این نکته خالی از لطف نمی‏باشد که هیچ یک از نهادهای استانداردگذاری در دنیا حتی بزرگترین حامی این نوع استانداردها(IASB ) می‏تواند ادعا نماید که استانداردهای تدوین شده‏اش کاملا مبتنی بر اصول است.

حسابداری مبتنی بر اصول در مقابل حسابداری مبتنی بر رویه ها

اما اضافه بار ناشی از تعدد استانداردها چیست و دارای چه اثراتی می باشد؟
دیوید ماس با عبارت زیر موضوع وخامت اضافه بار ناشی از تعدد استانداردها را به بهترین شکل ممکن بیان می‏کند :
هنگامی که برای نخستین بار با موضوع ״ اضافه بار استانداردها ״ روبرو شدم آن رامانند گره کور افسانه‏ای در نظر آوردم ، چنان پیچیده بود که هیچ انسان عادی توان باز کردن آن را نداشت. پس از پنج سال گلاویز شدن با این مسئله فکر می‏کنم که به هیچ وجه نباید آن را یک گره کور نامید آن بیشتر به طناب‏داری می‏ماند ، که در دست مامور اعدام است.

معمولا اضافه بار استانداردهای حسابداری در رابطه با کثرت استانداردهای حسابداری مطرح می‏شود. همچنین شرایط زیر هم مؤید اضافه‏بار استانداردهای حسابداری دانسته‏اند :
• وجود تعداد زیادی استاندارد
• تعداد زیادی استاندارد که به جزئیات پرداخته‏اند
• نبود استانداردهای دقیق که در نتیجه مسئله گزینش و کاربرد آنها را مشکل ساخته است.
• ناتوانی استانداردهای تامین کننده مقاصد عام برای رفع نیازهای مختلف و گوناگون تهیه کنندگان ، استفاده کنندگان و حسابداران خبره
• افشای بیش ازحد اطلاعات به کارگیری معیارهای سنجش پیچیده یا هر دو

اما اثرهای ناشی از اضافه بار استانداردهای حسابداری :
• تعداد زیاد بودن استانداردهای حسابداری برای استفاده‏کنندگان و تصمیمات تجاری که مدیران اتخاذ می‏کنند اثرهای شدید می‏گذارد.
• هنگامی که حسابدار می‏خواهد استانداردهای موجود را رعایت کند ، وجود داده‏های بیش ازحد باعث می‏شود که درانجام وظیفه و کار واقعی مسیر اصلی را گم کند.
• کثرت مقررات پیچیده حسابداری باعث می‏شود که برخی از شرکتها با موافقت ضمنی حسابداران رسمی برخی از این مقررات را رعایت نکنند. در واقع شخص حسابدار که در صحنه عمل درگیر است بین دو لبه قیچی از یک سو تقاضای استانداردهای حرفه و از سوی دیگر نارضایتی شرکتهای صاحبکار ( که بار سنگینی از استانداردها برآنها تحمیل شده است ) گرفتاراست.
• همچنین امکان دارد استفاده‏کنندگان از صورتهای مالی در اثر تعداد و پیچیدگی یادداشت‏هایی که در اجرای استانداردهای کنونی اقدام به توجیه شرایط می‏نمایند ، دچار گیجی و سردر گمی شوند.
• به علاوه امکان دارد مدیران با تعداد زیادی از استانداردها و با پیچیدگی‏های آنها روبرو شوند. در واقع امکان دارد آنها وسوسه شوند قراردادهای خود رامورد تجدید نظر قرار دهند و به کار یا تجارت جدیدی مشغول شوند و بدین گونه برای خود راهی جهت فرار
از دست برخی استانداردهای حسابداری بیابند.
اما یکی از راه حل های برون رفت از این نوع از استانداردها که با نام استانداردهای مبتنی بر رویه‏ها یاد می‏شود اتخاذ رویکردی مبتنی بر اصول می‏باشد.
در ابتدا می‏بایستی تعریفی صحیح از اصول حسابداری داشته باشیم تا بتوانیم حسابداری مبتنی بر اصول را تبیین نمائیم:
حسابداری دریک چارچوب تلویحی به مرحله اجرا در می‏آید ، این چارچوب را اصول پذیرفته شده حسابداری می‏نامند.
بیانیه شماره ۴ هیئت اصول حسابداری وابسته به انجمن حسابداران رسمی آمریکا ابراز داشت که اصول پذیرفته شده حسابداری به (( تجربه، منطق، عادت، کاربرد … و ضرورت عملی)) اشاره دارند.
و آنها در برگیرنده عرف، قواعد، مقررات و رویه‏هایی هستند که در یک زمان خاص برای ارائه تعریفی از رویه پذیرفته شده حسابداری لازم هستند.
اما به نظر می‏رسد دلیل انتخاب عبارت " رویکرد مبتنی بر اصول" تعریف زیر باشد :
این اصول رهنمودهایی برای حرفه حسابداری هستند تا در فرآیند انتخاب ازمیان روش‏های حسابداری و تهیه صورتهای مالی به شیوه‏ای که یک روش عملی (اجرایی) حسابداری خوب تلقی شود ، مورد استفاده قرار گیرند.
بنابراین بطور ساده اظهار می‏شود که " حسابداری مبتنی بر اصول " یک چارچوب مفهومی را به جهت تبعیت حسابداران ازآن ایجاد نموده است. همانند آنچه در بیانیه‏های مفاهیم حسابداری مالی آمریکا (SFACs) که تا به حال ۷ شماره آن منتشر شده آمده است.
اما سیاست‏های حسابداری چیست؟
سازمان‏ها برای ثبت معامله و تهیه صورتهای مالی ناگزیرند از بین روش‏های گوناگون حسابداری یک یا چند روش را انتخاب نمایند . اصول پذیرفته شده حسابداری این روش ها را تبیین کرده است (و در اختیار شرکت ها قرارداده) و روش منتخب نشان دهنده سیاست‏های حسابداری شرکت می‏باشد.
در ادامه تعریفی صریح و روشن از استانداردهای حسابداری بیان می‏نمائیم تا بتوانیم استانداردهای مبتنی بر اصول را تبیین نمائیم:
استانداردهای حسابداری بر کار و فعالیت حسابدار احاطه دارد. برای انجام دادن کارها حسابداران استانداردها و مقررات ساده و عملی ارائه می‏کنند.

اما استانداردها شامل سه بخش هستند:
• شرحی از مسئله که باید حل شود.
• بحثی مستدل ( احتمالا بررسی تئوری بنیادی ) یا ارائه راههایی برای حل مسئله
• ارائه راه حل مطلوب ( مقرر یا تجویز شده ) در رابطه با نوع تصمیم یا تئوری
اما استانداردهای مبتنی بر اصول رهنمودهای کلی را ارائه می‏دهند این نوع استانداردها تعیین رویه‏های مطلوب را بیشتر به عهده مدیریت شرکت برای گرفتن بهترین انتخاب در شناخت و اندازه گیری رویداد تجاری با توجه به شرایط معامله ، نوع قرارداد و محتوای اقتصادی رویداد تجاری می‎گذارند واز طرفی واحدهای انتفاعی می‏بایستی از بکارگیری مطلوب رهنمودهای کلی موجود در این استانداردها اطمینان حاصل نمایند.
تحت رویکرد مبتنی بر اصول استانداردها می‏توانند طیف وسیعی از رویدادهای مختلف تجاری و اقتصادی را پوشش دهند. البته این امر مستلزم بکارگیری قضاوت و تفسیرهای بیشتر حسابداران در حوزه اجرا می‏باشد.اما چنانچه بخواهیم هدف این نوع استانداردها را عنوان نمائیم ، به شکل زیر ادامه می دهیم که:
هدف استانداردهای مبتنی بر اصول ، توجه به محتوای اقتصادی به جای شکل آن در رویدادهای تجاری و ارائه صورتهای مالی با شفافیت بیشتر با افزایش نقش و قضاوت حرفه‏ای حسابداران خواهد بود.
در مقابل حسابداری مبتنی بر رویه‏ها لیستی از رویه‏ها ، قواعد و مرزهای مشخص کمی و ویژه هستند و در واقع استانداردهای مبتنی بر رویه‏ها اختصاصی‏تر بوده و رهنمودهای خاصی در مسائل مختلف را ارائه می‏دهد. استانداردهای مبتنی بر رویه‏ها به قصد روبرو شدن با مسئله خاص و تعداد زیادی از مسائل که بالقوه امکان پذیر هستند سعی در ارائه رویه‏های فنی و تکنیکی به منظور تحت پوشش قراردادن آنها دارد.
بنابراین هدف این نوع از استانداردها به مانند استانداردهای مبتنی بر اصول :
توجه به محتوای اقتصادی به جای شکل آن در رویدادهای تجاری وافزایش قابلیت مقایسه صورتهای مالی با تکیه بر رویه‏ها، قواعد فنی و محدود کردن قضاوت حرفه‏ای حسابداران است.
بنابراین ، تفاوت عمده در این دو سیستم استانداردگذاری در درجه جزئی بودن رهنمودهای بکارگرفته شده در شناخت و نحوه برخورد با رویدادهای تجاری می‏باشد.
تجربه استانداردگذاری در ایالات متحده نشان داده است که تدوین کنندگان با تدوین قواعد و رویه‏ها جزئی نه تنها به هدف مورد اشاره نرسیده‏اند بلکه نتیجه عکس نیز گرفته‏اند که در ادامه به توضیح یکی از این تجربیات می‏پردازیم.

بررسی موردی : حسابداری اجاره‏ها تحت رویکردهای مبتنی بر اصول و مبتنی بر رویه‏ها ، هیئت استانداردهای حسابداری بین‏المللی (IASB) اصولا در استانداردگذاری رویکردی مبتنی بر اصول را دنبال کرده است. بنابراین استانداردهایش مقایسه‏ای با رویکرد مبتنی بر رویه‏های هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا (FASB) را فراهم می‏نماید. در IASB برای حسابداری اجاره‏ها در شش بیانیه و یک تفسیر سخن گفته شده است. در مقابل در اصول پذیرفته شده حسابداری آمریکا ، حسابداری اجاره‏ها در۲۰ بیانیه ، ۶ تفسیر هیئت ، ۱۰ بیانیه فنی و ۳۹ EITF سخن گفته شده است. عمق پوشش‏دهی اصول پذیرفته شده حسابداری دراجاره‏ها مشخصه‏ای ازسیستم حسابداری مبتنی بر رویه‏ها در آمریکا می‏باشد. حسابداری برای اجاره‏ها اصولا دراستاندارد بین‏المللی شماره ۱۷ (IAS 17) سخن گفته می‏شود. این استاندارد رهنمود کلی در طبقه‏بندی قراردادهای اجاره به عنوان سرمایه‏ای یا عملیاتی فراهم می‏نماید.
بند ۹ استاندارد مذکور اظهار می‏دارد که :
اجاره‏ای به عنوان تامین مالی (سرمایه‏ای) طبقه‏بندی می‏شود که اساسا مخاطرات و منافع مورد اجاره در یک رویداد تجاری به مالکیت جدید منتقل شده باشد. سایر اجاره‏ها به عنوان عملیاتی طبقه‏بندی شده‏اند. این طبقه‏بندی در آغاز دوره اجاره صورت می‏گیرد.
بند۱۰ همین استاندارد ادامه می‏دهد که :
اینکه یک اجاره تامین مالی یا عملیاتی باشد بستگی به ماهیت مبادله به جای شکل آن دارد.
وضعیت‏هایی که در شرایط عادی در طبقه بندی یک اجاره به عنوان تامین مالی کمک خواهد نمود شامل موارد زیر می‏باشد :

الف) انتقال مالکیت مورد اجاره از طرف اجاره دهنده به اجاره کننده در پایان دوره اجاره.
ب) اجاره کننده اختیار داشته باشد که دارایی مورد اجاره را در تاریخ اعمال خرید به قیمتی که انتظار می‏رود به مراتب کمتر از ارزش منصفانه دارایی درآن تاریخ باشد خریداری نماید و در آغاز اجاره انتظار معقولی وجود داشته باشد که اجاره کننده از این اختیار استفاده خواهد کرد.
ج) دوره اجاره برای بخش عمده عمر مفید اقتصادی دارایی باشد حتی اگر حق مالکیت در قرارداد منتقل نشده باشد.
د) در آغاز دوره اجاره ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره اقلا با بخش با اهمیتی از کل ارزش منصفانه دارایی برابر باشد.
ر) دارایی مورد اجاره دارای ماهیت خاصی باشد به گونه‏ای که تنها اجاره کننده بتواند بدون انجام تغییرات قابل ملاحظه از آن استفاده کند.
در ادامه بند ۱۱ استاندارد مذکور نیز سایر شرایط که به طبقه‏بندی مورد اشاره کمک می‏کند ذکرشده است اما اصولا تصمیم نهایی در این رابطه همان توجه به محتوا به جای شکل رویداد تجاری می‏باشد.
استاندارد بین المللی شماره ۱۷ فرصتی برای تنظیم قراردادهای اجاره‏ای که حداقل الزامات را رعایت نمی‏کنند باقی نگذاشته است. اصولا تحت استاندارد شماره ۱۷تدوین قراردادهای اجاره‏ای که به حذف اثرات تامین مالی از ترازنامه منجر می‏شود ، مشکل خواهد بود.
اما استاندارد حسابداری مالی شماره ۱۳ آمریکا اولین استاندارد برای اجاره در اصول پذیرفته شده حسابداری در آمریکا مثالی برای یک استاندارد مبتنی بر رویه‏ها می‏باشد.
استاندارد شماره ۱۳در تلاش برای ملزم نمودن شرکتها برای شناسایی محتوا به جای شکل قراردادهای اجاره وضع شده است. پس از تدوین استاندارد مذکور در اواخر دهه۱۹۷۰ بطور ویژه طی دهه۱۹۸۰ تعداد زیادی از شرکتها شروع به استفاده از قراردادهای اجاره به منظور حذف اثرات تامین مالی در ترازنامه کردند. در بعضی مواقع شرکتها یک قلم تجهیزات را خریداری نموده و مجددا آن را به سایر شرکتها می‏فروختند و سپس به منظور اجتناب از ثبت یک دارایی و یک بدهی برای دارایی آن را مجددا اجاره می‏کردند.
بند۶ استاندارد مذکور برای طبقه‏بندی اجاره‏ها از نقطه نظر اجاره کننده چنین اظهار می‏دارد :

الف) اجاره‏های سرمایه‏ای : اجاره‏های که یک یا بیش از یک ضابطه بند ۷ این استاندارد را تامین نماید.
ب) اجاره‏های عملیاتی : سایر طبقه‏بندی اجاره‏ها در ادامه و در بند ۷ چهار ضابطه برای طبقه‏بندی برای اجاره‏های سرمایه‏ای بدین شکل تبیین می‏شود :
الف) مالکیت مورد اجاره در پایان دوره اجاره به اجاره کننده منتقل شود.
ب) قرارداد اجاره حاوی یک حق خرید با تخفیف برای مستاجر باشد.
ج) دوره اجاره برابر با ۷۵٪ یا بیشتر عمر اقتصادی تخمین‏زده شده مورد اجاره باشد.
د) ارزش فعلی حداقل مبالغ پرداختی اجاره در آغاز دوره اجاره برابر با۹۰٪ ارزش منصفانه دارایی مورد اجاره باشد.
استاندارد شماره ۱۳ آمریکا الزام می‏دارد که واحدهای انتفاعی با استفاده از چهار ضابطه مورد اشاره مابین اجاره‏های عملیاتی و سرمایه‏ای تمایز قائل شوند. هدف این استاندارد اطمینان یافتن از این موضوع است که اجاره‏هایی که اصولا نوعی خرید کالا می‏باشند به همان شکل نیز مورد توجه قرار گیرند. هیئت امیدوار بود که با ایجاد رویه‏های صریح و روشن قضاوت‏های شخصی از بین رفته و استانداردها بطور تغییرناپذیری مورد استفاده قرار گیرد.
به چندین دلیل این استراتژی نتیجه عکس داد زیرا کمپانی‏ها با دقت فراوان نسبت به تنظیم قراردادهایی اقدام می‏نمودند که به عنوان قرارداد عملیاتی مورد توجه قرار گیرند در نهایت رویه‎های صریح اشاره شده در این استاندارد به تداوم حذف اثرات تامین مالی در ترازنامه واحد انتفاعی کمک می‏کند. برای مثال تحت ضوابط این استاندارد زمانی که اجاره کننده از ۷۵٪ عمر مفید دارایی استفاده نماید اجاره سرمایه‏ای خواهد بود. حال اجاره کننده‏ای را در نظر بگیرید که تنها از ۷۴٪ عمر مفید دارایی استفاده نماید ، این تفاوت اندک مابین این دو سناریو منجر به حذف یا عدم حذف اثرات مالی خواهد شد. علاوه بر آن با وجود اینکه هدف تدوین کنندگان این استاندارد حذف اعمال نظر شخصی و قضاوت حرفه‏ای در این ارتباط بود اما همچنان برای برآورد عمر مفید دارایی نیاز به قضاوت از جانب مدیریت واحد انتفاعی می‏باشد.
رویکرد مبتنی بر اصول را ، جایگزینی برای رویکرد مبتنی بر رویه‏ها می‏دانند. این سیستم رویه‏های دقیق (صریح) کمی و رهنمودهای اجرایی اندکی را فراهم می‏نماید در عوض ، اصول کلی را پیش رو قرار می‏دهد و کمپانی‏ها می‏بایستی مطمئن شوند که صورتهای مالیشان بطور صحیحی این اصول را منعکس می‏کند. اصول کلی موجود در ias17 "توجه به محتوای اقتصادی قرارداد به جای شکل آن" و یا اصول کلی موجود در استاندارد حسابداری شماره ۴ ایران ((ذخایر ، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی)) بکارگیری عبارات"محتمل ، ممکن و بعید" در تمایز طبقه‏بندی ذخایر و بدهیهای احتمالی می‏باشد.

مزایا و معایب حسابداری مبتنی بر اصول

• منافع و معایب حسابداری مبتنی بر اصول چیست؟ شاید مزیت اصلی حسابداری مبتنی بر اصول ایجاد رهنمودهای پردامنه‏ای باشد که بتوان درچندین وضعیت مختلف بکار گرفته شود. اصول کلی از تله‏های مرتبط  با الزامات ویژه که منجر به تدوین قراردادهایی که مشخصا برای رسیدن به اهداف تدوین کنندگان دستکاری شده جلوگیری می‏کند.
• تهیه رهنمودهای جامع ارائه مطلوب صورتهای مالی را بهبود خواهد بخشید.
• استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول به حسابداران اجازه می‏دهد تا قضاوت حرفه‏ای را در ارزیابی محتوای یک معامله بکار بگیرند. رابرت هرش رئیس (FASB) اظهار داشته است که معتقد است صورتهای مالی تقویت خواهد شد چنانچه حسابداران به استفاده از قضاوت حرفه ایشان به جای تکیه بر رویه‏های جزئی شده ملزم باشند.
• دیگر امتیاز سیستم مبتنی بر اصول این است که منجر به استانداردهای ساده تر خواهد شد. رابرت هرش مدعی شده است که سیستم مبتنی بر اصول حرکت به سمت استانداردهایی با حجم کمتر از ۱۲ صفحه به جای استانداردهایی با حجم بیش از۱۰۰ صفحه خواهد شد.
اصول برای درک و بکارگیری درطیف گسترده از رویدادها ساده‏تر خواهد بود.
هاروی پیت رئیس قبلی کمسیون بورس اوراق بهادار بدین صورت توضیح می‏دهد :
بدلیل اینکه استانداردهایی که بر پایه رویه‏ها توسعه داده شده اند بطور رضایت بخشی در مواجه با توسعه‏های آینده در بازار سرمایه انعطاف پذیر نیستند.
• اصول مستلزم پاسخگویی (حسابدهی) بیشتر خواهد بود.
• استانداردهای مبتنی بر اصول باعث شفافیت بیشتر نتایج مالی می‏شود.
• نهایتا استفاده از استانداردهای مبتنی بر اصول صورتهای حسابداری را ایجاد خواهد کرد که منصفانه‏تر عملکرد واقعی شرکت‏ها رامنعکس می‏کند زیرا به عنوان نمونه رئیس کمیته بورس اوراق بهادار و سرمایه گذاری‏های استرالیا دیوید نات اظهارداشته است که افزایش دراستانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول کاهش پیچیدگی‏های رویه‏ها را در پی خواهد داشت.
درعوض اشکالات بالقوه دراستانداردگذاری با استفاده از رویکرد مبتنی بر اصول وجود دارد که درادامه به چند مورد اشاره می‏شود :
• رهنمودهای صریح باعث عدم یکنواختی در بکارگیری استانداردها در سازمان‏ها خواهد شد. برای مثال زمانی کمپانی‏ها ملزم به شناسایی هم هزینه و هم بدهی در بدهی‏های احتمالی هستند که محتمل و قابل برآورد باشد. در سویی دیگر بدهی‏هایی که معقولانه ممکن باشند تنها در یادداشتها گزارش می‏شوند. با وجود رهنمودهای غیر شفاف کمپانی‏ها چگونه می‏بایستی ارزیابی نمایند که آیا بدهی محتمل می‏باشد یا تنها معقولانه ممکن است؟
• زمانی که استانداردها بیشتر مبتنی بر اصول هستند بکارگیری این استانداردها منجر به تفسیرهای مختلفی از نتایج مالی می‏شود.
• تعداد زیادی از حسابداران و حسابرسان به نظرمی‏آید که استانداردهای مبتنی بر رویه‏ها را ترجیح می‏دهند زیرا آنها در رابطه با دعاوی احتمالی نسبت به اظهار قضاوتشان درغیاب رویه‏های صریح و روشن نگران هستند.
البته ایراد فوق کاملا صحیح نمی‏باشد زیرا به عنوان مثال از سال ۱۹۶۹ که شرکت کنتیننتال ورشکسته شد با وجودی که صورتهای مالی‏اش مبتنی بر استانداردها بود و قضاوت حسابرسان نیز طبق گواهی چندین کارشناس طبق اصول پذیرفته شده حسابرسی بود اما دادگاه محلی و در پی آن دادگاه تجدید نظر رای به محکومیت حسابرسان دادند و ازحرفه خواستار توجه به محتوای معاملات به جای تکیه براستانداردهای فنی و تکنیکی شد. ازآن سال به بعد در چندین نوبت این اتفاق تکرار شد.
• نهایتا استانداردهای مبتنی براصول ممکن است قابلیت مقایسه و یکنواختی را که یک توصیه اصلی حسابداری مالی است را کاهش دهد.
ایراد فوق در نتیجه استفاده از تعریف زیر که به صورت فراگیر در حسابداری بکارگرفته می‏شود اظهار می‏شود.
بکارگیری روش‏های مشابهی که تفاوت در وضعیت‏های اقتصادی را نیز مد نظر قرار دهد
از تعریف بالا به عنوان یکنواختی محدود یاد می‏شود ، اما نکته قابل توجهی که تاکنون بدان توجه نشده تعریف متفاوت از یکنواختی که در گذشته ارائه شده است:
مجموعه‏ای از اصول یکنواخت حسابداری برای تمامی واحدهای انتفاعی که تفسیر و بکارگیری آن در اختیار هر یک از واحدهای انتفاعی باشد.
نکته‏ای که می‏توان در این مقوله مطرح نمود این است که ارزیابی رویکرد جدید با معیارهای رویکرد قبلی شاید منطقی نباشد.

[ جمعه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 11:3 ] [ محمداربابی ]

روش های ثبت موجودی ها
روش ادواری موجودی کالا :
درروش ثبت ادواری حساب موجودی کالادرطول دوره مالی گردش نداردو تا پایان دوره مالی ,تا قبل ازاصلاحات ,بدون تغییرباقی می ماندوسپس باانجام دوثبت اصلاحی ابتدامبلغ موجودی کالا دراول دوره ازاین حساب حذف , سپس مبلغ موجودی کالای پایان دوره دراین حساب بدهکار می شود.

روش ثبت دائمی موجودی ها:
درروش ثبت دائمی برای ثبت رویدادهای مرتبط به موجودی کالااز حساب موجودی کالا استفاده می شودکه باافزایش موجودی کالا (ناشی ازخریدکالا وبرگشت ازفروش ) وکاهش موجودی کالا (فروش وبرگشت ازخریدبه قیمت تمام شده ) بنابه مورد بدهکاروبستانکار می شود.بنابراین حساب موجودی کالا در دفتر به طور مستمر ودائمی گردش دارد ودرهرزمان مانده موجودی کالا متعلق به واحد تجاری را نشان می دهد.
سیستم ارزیابی ادواری موجودیها(Periodic Inventory system ):
در اغلب واحد های تجاری و ندرتاً در واحدهای تولیدی، سیستم ادواری ارزیابی موجودیها متداول است. در این سیستم هم بهای تمام شده کالای فروش رفته و هم موجودیهای پایان دوره در پایان دوره مالی به هنگام تهیه صورتهای مالی محاسبه می شود. در این روش موجودیهای آخر دوره شمارش شده و ارزش آن بر مبنای یکی از روشهای پذیرفته شده گردش بهای تمام شده تعیین می شود و حسابدارها با کسر کردن ارزش آن از بهای تمام شده کالای آماده برای فروش (که خود از موجودیهای اول دوره بعلاوه خرید طی دوره بدست می آید) بهای تمام شده کالای فروش رفته را محاسبه می نمایند:
ارزش کالای آماده برای فروش = ارزش موجودی در ابتدای دوره+ خرید موجودی طی دوره
بهای تمام شده کالای فروش رفته = ارزش کالای آماده برای فروش- ارزش موجودی در پایان دوره روشهای مختلف ارزیابی ادواری موجودیها به سه دسته کلی تقسیم می شود که عبارتند از:
۱- روش fifo یا اولین صادره از اولین وارده (first in first out )
2- روش lifo یا اولین صادره از آخرین وارده ) last in first out )
3- روش میانگین وزنی (weighted average )

مثال: موجودی اول فروردین مساوی ۲۰ واحد و بهای تمام شده یکواحد آن بالغ بر ۱۰۰ ریال است در طول این ماه ۵۰ واحد از این کالا خریداری شده است که بشرح زیر می باشند که وارد انبار شده بودند:
ارزش واحد مبلغ کل
موجودی اول فروردین ۱۰۰ × ۲۰ ۲۰۰۰
خرید در ۱۱ فروردین ۱۰۵ × ۲۰ ۲۱۰۰
خرید در ۱۵ فروردین ۱۱۰ × ۱۰ ۱۱۰۰
خرید در ۳۰ فروردین ۱۲۰ × ۲۰ ۲۴۰۰
۷۰ ۷۶۰۰
از ۷۰ واحد کالای خریداری شده بالا، ۴۰ واحد آن در طول فروردین بفروش رفته است و ۳۰ واحد از آن باقی مانده است صورت ریز فروشهای ماه بشرح زیر می باشد:
۳ فروردین ۱۰ واحد
۱۲ فروردین ۲۰ واحد
۱۵ فروردین ۵ واحد
۲۱ فروردین ۵ واحد
۴۰
شرکت فوق برای ارزیابی ۳۰ واحد کالای خود که در انبار مانده است ناگزیر است از یکی از روشهای ادواری قیمت گذاری بهره جوید در اینجا ما به سه روش lifo ، weighted average ، fifo ، ارزش موجودی پایان دوره و به تبع آن بهای تمام شده کالای فروشی رفته و اثرات محاسبه سه روش بر سود آوری را محاسبه خواهیم کرد:
Fifo روش اولین صادره از اولین وارده:
ارزش موجودی پایان دوره: کلی
۲۰ واحد ۱۲۰ ریالی ۲۴۰۰
۱۰ واحد ۱۱۰ ریالی ۱۱۰۰
۳۰ ۳۵۰۰
ارزش یا بهای تمام شده کالای فروش رفته طی ماه فروردین ۴۱۰۰=۳۵۰۰-۷۶۰۰ lifo روش اولین صادره از آخرین وارده:
ارزش موجودی پایان دوره: کلی
۲۰ واحد ۱۰۰ ریالی ۲۰۰۰
۱۰ واحد ۱۰۵ ریالی ۱۰۵۰
۳۰ ۳۰۵۰
ارزش یابهای تمام شده کالای فروش رفته محلی ماه فروردین ۴۵۵۰=۳۰۵۰-۷۶۰۰
weighted average میانگین موزون: ۵۷۱/۱۰۸=۷۰÷۷۶۰۰
بهای تمام شده موجودی آخر دوره فروردین ماه ۱۳/۳۲۵۷=۵۷۱/۱۰۸×۳۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته فروردین ماه ۸۷/۴۳۴۲=۱۳/۳۲۵۷-۷۶۰۰=۵۷/۱۰۸×۴۰

[ جمعه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 11:1 ] [ محمداربابی ]
 
 

دارایی ثابت و استهلاک در حسابداری دولتی

در حسابداری دولتی برای ثبت داراییهای ثابت معمولا از یکی از روشهای زیر استفاده می شود:
۱- روش منظور نمودن قیمت تمام شده دارایی به حساب هزینه
۲- روش منظور نمودن قیمت تمام شده دارایی به حساب ترازنامه ای داراییهای ثابت
۳- روش منظور نمودن قیمت تمام شده دارایی به حساب هزینه از یک سو و انعکاس دارایی ثابت در ترازنامه از سوی دیگر
۴- روش ثبت دارایی در گروه حساب دارایی های عمومی.

۱- روش منظور نمودن قیمت تمام شده دارایی به حساب هزینه:

عدم انعکاس ارزش ویژه و مازاد تخصیص نیافته واقعی سازمان دولتی در ترازنامه آن در نتیجه عدم ثبت دارایی های ثابت یکی از معایب اصلی این روش تلقی می گردد. به علاوه استفاده از این روش سبب می گردد قیمت تمام شده برنامه ها، طرحها و فعالیتهای سازمانهای دولتی شامل هزینه استهلاک دارایی های ثابت نباشد. در وزارتخانه ها و موسسات دولتی ایران برای ثبت قیمت تمام شده دارایی های ثابت متعلق به حسابهای مستقل برای وجوه دولتی از این روش استفاده می شود.

۲- روش منظور نمودن قیمت تمام شده دارایی به حساب ترازنامه ای داراییهای ثابت:

از این روش معمولا جهت ثبت دارایی های ثابت متعلق به حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه ای و برخی از حسابهای مستقل برای وجوه امانی استفاده می شود.

۳- روش منظور نمودن قیمت تمام شده دارایی به حساب هزینه از یکسو و انعکاس دارایی ثابت در ترازنامه از سوی دیگر:

در این روش که ترکیبی از دو روش بالاست قیمت تمام شده دارایی های ثابت از یک طرف به بدهکار حساب هزینه و بستانکار حساب بانک یا حسابهای پرداختنی و از طرف دیگر به بدهکار حساب دارائی ثابت و بستانکار حساب مازاد تخصیص نیافته منظور می گردد. در این روش امکان ثبت هزینه استهلاک وجود ندارد زیرا قیمت تمام شده دارایی های ثابت در دوره دوره خرید به حساب هزینه منظور شده است. بنابراین تقلیل تدریجی ارزش دارایی های ثابت را می توان فقط با بستانکار نمودن مستقیم دارایی های مذکور و بدهکار نمودن مازاد تخصیص نیافته حساب مستقل نشان داد.

۴- روش ثبت دارایی در گروه حساب دارایی های عمومی:

طبق این روش که بیشتر از سایر روشها مورد تایید انجمنها و کمیته های بین المللی حسابداری دولتی است قیمت تمام شده دارایی ثابت خریداری شده از محل اعتبارات مصوب حسابهای مستقل برای وجوه دولتی از یک طرف در دفاتر حسابداری حساب مستقل مذکور به بدهکار حساب هزینه و بستانکار حساب بانک یا حسابهای پرداختنی و از طرف دیگر در دفاتر گروه حساب داراییهای ثابت عمومی به بدهکار حساب دارایی ثابت و بستانکار حساب مستقل وجوه دولتی مربوط منظور می گردد.

دلایل مخالفین ثبت استهلاک برای دارایی ثابت:

۱- منظور نمودن هزینه استهلاک برای داراییهای ثابت اصولا در رابطه با موسسات بازرگانی لازم می شود که باید سود ویژه هر دوره مالی خود را از طریق مقایسه هزینه ها با درامد واقعی همان دوره تعیین نمایند. در صورتی که در سازمانهای دولتی که هدف اصلی آنها ارائه خدمات به مردم است ارتباط دادن هزینه های تحقق یافته یا درامدهای شناسایی شده در هر دوره مالی ضروری تلقی نمی گردد.
۲- سازمانهای دولتی غیرانتفاعی معمولا هزینه های خرید و هزینه های جایگزینی داراییهای ثابت اساسی خود را از محل اعتبارات مصوب تامین می نمایند. بنابراین در این سازمانها اصولا نیازی به ذخیره نمودن بخشی از درامدهای هر دوره مالی تحت عنوان هزینه استهلاک وجود ندارد.
۳- روند افزایش ارزش بازار دارایی های ثابت به علت تورم موجود اغلب سریعتر از استهلاک آنها می باشد.
۴- ثبت استهلاک دارایی های ثابت موجب پیچیدگی حسابها و صورتهای مالی حسابهای مستقل می گردد بنابراین اگر هدف خاصی از محاسبه استهلاک سالانه وجود نداشته باشد دلیل موجهی برای این کار وجود ندارد.
۵- با توجه به اینکه در اغلب سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی از روش تعهدی کامل استفاده نمی شود منظور نمودن هزینه استهلاک که یک هزینه غیرنقدی است صحیح به نظر نمیرسد.
۶- در سازمانهای دولتی غیرانتفاعی شرط لازم برای انجام هر هزینه تامین اعتبار آن می باشد. بنابراین منظور نمودن هزینه استهلاک به علت پیش بینی نشدن اعتبار برای آن غیرممکن است.
۷- در سازمانهای دولتی منظور نمودن ذخیره استهلاک سالانه برای داراییهای ثابت وقتی مفید خواهد بود که در هر سال مبلغی وجه نقد معادل ذخیره مذکور به منظور جایگزینی داراییها در سالهای بعد، از وجوه جاری سازمان کنار گذاشته شود، که انجام این کار در اغلب سازمانهای دولتی مغایر با قوانین و مقررات بودجه ای می باشد.

موارد لزوم ثبت هزینه استهلاک برای داراییهای ثابت:

۱- در آن گروه از سازمانهای دولتی که تعیین قیمت تمام شده واقعی کالا و خدمات آنها مورد نیاز است.
۲- در آن گروه از سازمانهای دولتی که ناگزیر می باشند هزینه های جایگزینی تمام یا قسمتی از داراییهای ثابت خود را از محل درامدهای خود تامین نمایند
۳- در آن گروه از سازمانهای دولتی که مانند موسسات بازرگانی خصوصی خدمات و کالاهای خود را به مردم می فروشند.
۴- آن گروه از سازمانهای دولتی که به صورت بازرگانی اداره می شوند و باید صورتهای مالی خود را بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری نمایند.

[ جمعه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 10:58 ] [ محمداربابی ]
 
 

برخی اصطلاحات مالی

حسابداری دولتی :( Govermental Accounting)

عبارت است از کلیه عملیات مربوط به تجزیه وتحلیل ، ثبت ، طبقه بندی ، تلخیص ، گزارش دهی و تفسیر فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی که بارعایت قوانین و مقررات مالی و اصول و موازین متداول حسابداری دولتی انجام میشود . حسابداری دولتی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت ، نگاهداری حسابهای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای مالی مربوط میباشد .

accounting

حساب مستقل : (fund)
هر حساب مستقل بمنظور تفکیک برنامه ها و فعالیتهایی که از محل درآمدهای خاصی تأمین مالی میشوند ، میباشد که عبارت است از وجوه نقد یا سایر داراییها و منابع مالی که برای اجرای برنامه ها و عملیات معین یا جهت نیل به اهداف مشخص طبق قوانین و مقررات اختصاص داده شده است . هر حساب مستقل واحد حسابداری و مالی مستقلی را بوجود می آورد که خود شامل انواع حسابهای دائمی و موقت است.

حسابداری نقدی : (Cash Accounting)
در حسابدار ی نقدی ، درآمدها در سال مالی وصول وجوه نقد مربوط و هزینه ها در سال مالی پرداخت وجوه نقد مربوط به حساب منظور می شود . در این مبنا تحقق یا قطعی شدن درآمد و تعهد یا وقوع هزینه که معمولاً از آثار دریافت یا ارائه کالا و خدمات است ، در امر شناخت درآمدها و هزینه ها مورد نمی یابد .زیرا شرط اصلی برای ثبت درآمدها و و صول آنها و برای ثبت هزینه ها پرداخت آنها محسوب می شود . صورتهای مالی که با حسابداری نقدی تنظیم میشود معمولاً فاقد حسابهای دریافتنی و پرداختنی است .

حسابداری تعهدی : (Accrual Accounting)
در حسابداری تعهدی ، درآمدها در سال انجام خدمات یا فروش کالاها به حساب منظور میشود (اگرچه وجوه نقد حاصل از فروش کالاها و خدمات مذکور در سالهای مالی قبل یا بعد از فروش دریافت شود)و هزینه ها در سال دریافت کالاها و خدمات و ایجاد تعهد به حساب منظور میگردد (اگرچه بهای کالاها و خدمات مزبور در سالهای مالی قبل یا بعد از خرید پرداخت شود .) بعبارت دیگر در این مبنا ، صرف نظر از انجام یا عدم انجام هرگونه دریافت و پرداخت ، درآمدها در دوره تحقق و هزینه ها در دوره تحمل یا وقوع ثبت میگردد.

حسابداری نیمه تعهدی : (Semi-Accrual Accounting)
در حسابداری نیمه تعهدی که ترکیبی از دو مبنای نقدی و تعهدی است ،‌برای ثبت درآمدها از مبنای نقدی و برای ثبت هزینه هااز مبنای تعهدی استفاده می شود . بعبارت دیگر در مبنای نیمه تعهدی درآمدهایی که عملاً وصول و هزینه هایی که تعهد یا تحمل شده است در حسابهای هر دوره مالی ثبت می شود .

حسابداری تعهدی تعدیل شده : ( Adjusted Accrual Accounting)
در حسابداری تعهدی تعدیل شده ،شناخت و ثبت درآمدها در حسابها در دوره مالی انجام میشود که در آن دوره درآمد‌ «‌ آماده ، دردسترس و قابل اندازه گیری » است منظور از آماده و در دسترس بودن درآمدها قابل وصول بودن آنها در دوره مالی جاری یا مدتی کوتاه بعد از پایان دوره جاری است ،‌به ترتیبی که پرداخت بدهیها و تعهدات دوره جاری از محل درآمدهای مذکور میسر باشد .مفهوم « قابل اندازه گیری بودن درآمدها » آن است که مبلغ ریالی آنها را بتوان با دقت کافی جهت ثبت تعیین نمود. در این مبنا هزینه ها معمولاً در دوره وقوع یا تحمل یعنی دوره ای که تعهد و بدهی قابل پرداخت بابت هزینه ایجاد می شود ، در حسابها منظور میگردند.

حسابداری نقدی تعدیل شده : (Adjusted Cash Accounting)
در این مبنا ،‌ثبت درآمدها در دوره دریافت وجوه نقد و ثبت هزینه ها در دوره پرداخت وجوه نقد بابت تعهدات ایجاد شده صورت میگیرد .بعبارت دیگر درآمدها زمان وصول و هزینه ها زمان پرداخت تعهدات ناشی از دریافت کالاها و خدمات ، شناسایی و ثبت می شود.

سال مالی : (Financial Year)

یکسال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم میشود.

بودجه کل کشور (Budget)
برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی کشور ، بوده و از ۳ قسمت بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی و بودجه مؤسساتی غیر از عناوین فوق تشکیل شده است.

تفریغ بودجه : (Settlement Of Budget)

تفریغ از نظر لغوی فارغ ساختن است و تفریغ بودجه در اصطلاح مالی یعنی فراغت از بودجه و یا نتیجه اجرای بودجه است .

صورتحساب عملکرد بودجه :

در واقع مقایسه هزینه های واقعی و هزینه های پیش بینی شده (اعتبارات مصوب) از یکسو و مقایسه درآمدهای واقعی و درآمدهای پیش بینی شده از سوی دیگر است .

دیون بلا محل :

دیون بلامحل عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار
مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد .

الف – احکام قطعی صادره از طرف مراجع ذیصلاح انواع بدهی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق ، آب ، هزینه های مخابراتی ، پست و هزینه های مشابه که خارج ازاختیار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشد .

ب – سایر بدهیهائی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد . انواع دیون بلامانع موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد .

درآمد عمومی : (General Revenue)
درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهائی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.

در آمد اختصاصی: (Especial Revenue)
درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهائی که بموجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمداختصاصی منظور میگردد و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون ، بودجه اختصاصی را حذف نماید .

مازاد : (Surplus)
در حسابداری دولتی و سازمانهای غیرتجاری مبلغ فزونی درآمد بر هزینه در صورتحساب درآمد و هزینه .

سایر منابع تأمین اعتبار : (Other Financing Sources)
سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود و ماهیت درآمد ندارند .

وجوه عمومی : (General Cash)
وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصرا برای مصارف عمومی بموجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد .

ذیحساب (Treasury Officer)

مأموری است که بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در احرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرائی محلی ومؤسسات و نهادهای عمومی غیر دواتی به این سمت منصوب میشود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت :
۱- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها .
۲- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی .
۳- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار .
۴- نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور .

معاون ذیحساب :

مأموریست که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب می شود .

تشخیص : عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهائی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های
دستگاههای اجرائی ضروری است .

تأمین اعتبار : (Financing)

عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین .

تعهد : (Commitment)

تعهد از نظر قانون محاسبات عمومی عبارت است از ایجاد دین برذمه دولت ناشی از :
الف – تحویل کالا یا انجام دادن خدمت .
ب – اجرای قراردادهائی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد .
ج – احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح .
د – پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمانها یا مراجع بین المللی با اجازه قانون .

تسجیل (Authentication)

تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی .

صدور حواله :
حواله اجازه ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرائی محلی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاههای اجرائی برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر میشود.

امین اموال :
مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب و بموجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط به این سمت منصوب و مسوولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی ، بعهده او واگذار میشود .

کار پرداز :
مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب میشود و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می نماید .

عامل ذیحساب :
مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرائی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که بموجب آئیننامه اجرائی معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسوولیتهای موضوع ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی توسط ذیحساب به او وحول میشود . کار پردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای دولتی مادامیکه به اقتضای ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریتهای محوله مجاز به دریافت تنحواه گردان پرداخت از ذیحساب میباشد از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب میشود .

تفویض اختیار : (Delegation Of Authority)
اختیارات و مسئولیت تشخیص ، انجام تعهد ،‌تسجیل و حواله که به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه می باشد ،‌حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه مربئطه کلاً یا بعضاً واگذار میگردد ،‌تفویض اختیار نام دارد.

درخواست وجه :
درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه بمنظور پرداخت حواله های صادر شده موضوع ماده ۲۱ این قانون و سایر پرداختهائی که بموجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز میباشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرائی ذیربط صادر میکند .

تنخواه گردان حسابداری (Revolving Fund of Accounting)
تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار میدهد تا در قبال حواله های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد .

تنخواه گردان پرداخت : (Revolving Fund of Payment)
تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه و یا مقامات مجاز از طرف آنها برخی از هزینه ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که بموجب این قانون و آئیننامه های اجرائی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار میگیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام میشود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند .

هزینه­ های جاری: (Revenue Expenditures)
هزینه­ های سرمایه­ ای دارای جنبه جاری، عادی و تکراری می­باشند و در مقابل دریافت کالا و خدماتی انجـام می­شوند که برای عملیات وظایف جاری سازمان دولتی و نگهداری اموال آن ضروری هستند. منابع و نتایج حاصل از این هزینه ­ها معمولاً فقط متوجه سال مالی جاری که در آن هزینه انجام می­شود می­باشد نه سالهای مالی بعد.

هزینه­ های سرمایه­ ای: (Capital Expenditures)
هزینه­ های سرمایه­ ای مخارجی هستند که انجام آنها موجب ایجاد یا افزایش اموال و داراییهای ثابت می­شود.

هزینه : (Expense)
هزینه عبارت از پرداختهائی است که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت میگیرد .

پیش پرداخت : (Prepayment)
پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می گیرد .

علی الحساب : (On Account)
علی الحساب عبارت است از پرداختی که بمنظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می گیرد .

پیش­ پرداخت سنواتی: ( Prepayment Prior years)
پیش پرداختهایی که تا پایان هر سال مالی مستهلک نشود و در سال بعد در حساب جداگانه­ای تحت عنوان فوق نگهداری می­شود تا در سالی که به مرحله تعهد می­رسد به حساب هزینه از محل اعتبارات سنواتی منظور گردد.

علی­ الحساب سنواتی: (On Account – Prior years)
علی­ الحسابهایی که تا پایان سال مالی مـورد عمل تسویه نشوند در حساب فوق منظور و به سال بعد انتقـال می­یابند.

سپرده : (Diposit)
سپرده از نظر قانون محاسبات عمومی عبارت است از :
الف – وجوهی که طبق قوانین و مقررات بمنظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت میگردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات وقراردادهای مربوط است .
ب – وجوهی که بمنظور قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضائی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت میگردد و بموجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلا یا بعضاً قابل استرداد میباشد .
ج – وجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستاگاههای دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع میگردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شود .

اعتبار : (Appropriate)
اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد .

تخصیص اعتبار: (Allotment)
عبارت است از تجویز استفاده از مبالغ معینی از اعتبارات مصوب سالانه در دوره­های زمانی مشخص (سه ماهه، چهار ماهه، شش ماهه و غیره). به عبارت دیگر، تخصیص اعتبار تعیین حجم اعتباری است که در دوره­ های زمانی معین در سال مالی، برای تامین هزینه اجرای برنامه ها، عملیات و سایر پرداختها مورد لزوم است.

اعتبار مصوب: (Appropriation)
عبارت است از اجازه ایجاد هزینه، بدهی یا تعهد به میزان معین برای سازمان دولتی در قبال دریافت کالا و خدمات مورد استفاده جهت اجرای برنامه ها و مغایرتهای مصوب.

پرداخت­های انتقالی:
پرداختهای انتقالی هزینه ­هایی هستند که سازمان دولتی در قبال آنها کالا و خدماتی را دریافت نمی­کند (مانند بازپرداخت اصل و نوع بدهیها و وامهای دریافتی. کمکها و اعانات بلاعوض.)

فصل:
فصل یـک تقسیم­ بندی اصلی از کوششهای سازمـان یافتـه دولـت است که خدمات مشخصی را برای جامعه دربر می­گیرد. انجام عملیات مربوط به هر فصل یکی از اهداف اصلی دولت محسوب می­شود. مانند فصول کشاورزی، منابع طبیعی و …

برنامه: (Program، Sub function)
برنامه بالاترین سطح طبقه­ بندی کارهای اجرایی یک یا چند دستگاه برای انجام عملیات و وظایفی است که در داخل یک فصل به آن محول شده است. هر برنامه حدود کارهایی را که به منظور نیل به مقاصد و اهداف دستگاهها صورت گرفته و منجر به تولید حاصل نهایی (خدمت یا کالا) می­ گردد مشخص می­سازد.

خزانه: (Treasury)
خزانه یعنی صندوق و سازمان هماهنگ کننده دخل و خرج کشور. در واقع خزانه سازمانی است که وجوه دریافتی دولت در آن تمرکز و کلیه پرداختها از طریق آن و یا نمایندگی­های ذیربط صورت می­گیرد.

خزانه داری کل: ( General Treasury Administration)
خزانه دار کل در واقع مدیریت امور مالی دولت را به عهده داشته و وجوه لازم را جهت تامین مالی اعتبارات مصوب تهیه و مدارک لازم به منظور وصول، نگهداری وجوه و پرداخت مخارج دولت را فراهم می­نماید.

اعتبارات جاری:
منظور اعتباراتی است که برای تامین هزینه ­های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دولت پیش­ بینی می­گردد.

اعتبارات عمرانی:
اعتباراتی که برای تامین هزینه­ های طرحهای عمرانی پیش می­شود، اعتبارات عمرانی نام دارد، طرح عمرانی- منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می­شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه عمرانی به صورت سرمایه­گذاری ثابت اجرا می­گردد.

اعتبار تخصیص یافته: (Allotment)
چون در قانون بودجه هر سال به دولت اجازه داده می­شود مخارج خود را در حدود وصول درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار انجام دهد، لذا مصرف اعتبارات مصوب دستگاههای دولتی نیز هنگامی عملی خواهد گردید که تمام یا قسمتی از اعتبارات مصوب به آنها تخصیص داده شود.

تعهدات قطعی نشده: (Encumbrances)
به منظور رعایت اصل کنترل بودجه­ ای و جلوگیری از فزونی هزینه ­ها از اعتبارات تخصیص یافته و پیگیری سفارشات خرید و قراردادهای منعقد شده که تحت شرایط عادی در آینده ایجاد تعهد می­نماید، قبل از صدور هرگونه سفارش خرید و یا انعقاد قرارداد بایستی نسبت به تامین اعتبار آن اقدام و قسمتی از اعتبار تخصیص یافته را به آن اختصاص داد.
اعتبارات خارج از شمول:
بخشی از اعتبارات بودجه سالانه دولت به موجب مجوزهای قانونی، بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و بر اساس " قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و مقررات عمومی دولت " مصرف می شود.

موافقتنامه :
سندی است که در اجرای بودجه و بر اساس شرح فعالیتهای جاری و تملک داراییهای سرمایه ای و به تفکیک پروژه های طرح و فصول و مواد هزینه در حدود اعتبارات مصوب تنظیم و بین مسئول دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی پس از انجام هماهنگی و توافق ،‌مبادله گردیده و اجرای بودجه از نظر تخصیص اعتبارات ، انجام عملیات ثبت وقایع مالی و حسابداری پس از مبادله موافقتنامه انجام می گیرد.

منابع:
۱٫اصول و کاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی ، داود اقوامی و جعفر باباجانی.
۲٫قانون محاسبات عمومی.
۳٫ فرهنگ اصطلاحات حسابداری ، دکتر سجادی نژاد و دکتر فضل ا… اکبری.

[ جمعه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 10:57 ] [ محمداربابی ]
 
 

تقلب در حسابرسی صورت های مالی

economic1

این روزها حسابرسی در دنیا تبدیل به حرفه ای ضروری و بسیار مورد نیاز شده است چراکه شواهد متعددی از تلاش های بسیار در دستکاری فریبکارانه دفاتر حسابداری شرکت ها که گاه از آن به «پختن دفاتر» تعبیر می شود، صورت می گیرد. برخی محققان در ایالات متحده آمریکا عنوان «آن سال مخوف» را به سال ۲۰۰۲ میلادی که برای حرفه حسابرسی دنیا سرشار از اخبار ناگوار رسوایی های مالی قابل توجه بود، نسبت داده اند. به باور نگارنده، تاریخ حسابرسی را می توان با اطمینان و بی تردید حتی به پیش و پس از این سال تقسیم کرد. آن چه پس از سال ۲۰۰۲ در حرفه حسابرسی دنیا رخ داد (و می دهد)، تلاشی است جدی برای اعاده حیثیت از حرفه ای که می رفت تا در «آن سال مخوف» به بدنامی کشیده شود.

در برخی گزارشات موجود بهای تمام شده تقلب های صورت گرفته در عالم کسب و کار ایالات متحده آمریکا سالانه بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار ذکر شده است و آنچه حرفه حسابرسی را به فکر فرو برده، آمار فزایند ه ای است که از ارائه صورت های مالی فریبکارانه در سال های اخیر در اختیار قرار گرفته است؛ صورت های مالی گمراه کننده ای که مدیران این شرکت ها در این سال ها ارائه داده اند و با تقلبات مالی پنهان شده در آنها و مخدوش کردن چهره واقعیت در افشای وضعیت شرکت ها برای استفاده کنندگان برون سازمانی اطلاعات مذکور موجب وارد آمدن آسیب به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شده اند. موضوعی که هشداری جدی از آینده تامین سرمایه و اعتبار برای شرکت های سهامی عام است. جلوگیری، کشف و تجسس تقلب در صورت های مالی شرکت ها، امروز بیش از هر زمان دیگری بدل به دغدغه جدی حسابداران رسمی دنیا شده است و حسابداران رسمی را بیش از هر زمان دیگر برای ارائه خدمات پیشگیرانه یا واکنشی مربوط به تقلب، چه در شرکت های سهامی خاص و عام و چه در شرکت های دولتی یا شبه دولتی، به خدمت می گیرند. تقریباً همه سازمان ها به نوعی با تقلب دست به گریبانند و انواعی از آن را، از یک سرقت ناچیز توسط کارکنان شان تا گزارشگری مالی فریبکارانه تجربه می کنند. تقلب عمده در صورت های مالی می تواند اثر سوء قابل توجهی بر ارزش بازار واحد تجاری، اعتبار و توانایی آن در دستیابی به اهداف استراتژیک خود داشته باشد. نکته جالبی که نگارنده در مطالعات اخیر خود پیرامون تقلب در صورت های مالی به آن برخورده، تبدیل کشف تقلب در صورت های مالی به بحثی داغ در یونان است. مقالات متعددی در این مورد نگاشته شده و سعی در آزمون مدل های پیشنهادی خود برای پیش بینی ارائه صورت های مالی فریبکارانه در جامعه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار آتن کرده اند. دلیل این موضوع را می توان در شمار فزاینده شرکت هایی که به بورس اوراق بهادار آتن می پیوندند و تلاش آنها برای جذب سرمایه بیشتر جست. همچنین تلاش این شرکت ها به کاهش مالیات بردرآمد خود بهانه دیگری است که می توان افزایش تقلب در صورت های مالی این شرکت ها را با آن توجیه کرد. از آن سو، عموم در یونان بر تعبیر گزارشگری فریبکارانه در صورت های مالی و حتی گزارش های حسابرسی مشروط، به عنوان نویدی از ناکامی کسب و کار در آینده پافشاری دارند. و همین است که موضوع را بدل به چالشی جدی برای حرفه حسابرسی در این کشور کرده است. تقاضا برای شفافیت بیشتر، ثبات رویه و اطلاعات بیشتر در صورت های مالی، دوش حرفه را سنگین تر کرده است. طی انجام حسابرسی، حسابرسان باید امکان تقلب مدیریت را برآورد کنند. انجمن حسابداران رسمی آمریکا به عنوان نهادی که نشریاتش نه تنها در ایالات متحده آمریکا که در بسیاری دیگر از کشورهای جهان مبنای کار حسابرسان قرار می گیرد، صریحاً به مسوولیت حسابرسان در کشف تقلب اذعان داشته است. در راستای برآورد امکان تقلب مدیریت، حسابرسان در حسابرسی صورت های مالی از تکنیک های بررسی تحلیلی کمک می گیرند. تکنیک هایی که امکان برآورد مانده های حسابداری را به حسابدار می دهد؛ بی آنکه تک تک معاملات مربوط به مانده های مذکور را در نظر بگیرد. به عبارت ساده تر حسابرس با به کار گیری این روش های تحلیلی بدون نیاز به اثبات هر یک از معاملاتی که نهایتاً به مانده های گزارش شده در صورت های مالی منجر شده است، درکی از روابط موجود میان مانده ها کسب کرده، امکان تقلب مدیریت را در افشای اطلاعات مالی برآورد می کند. تکنیک ها و روش های تحلیلی به این منظور به سه دسته تقسیم شده است: تکنیک های غیرکمی، تکنیک های کمی ساده و تکنیک های کمی پیشرفته. تکنیک های کمی پیشرفته، دربرگیرنده روش های پیچیده آماری و هوش مصنوعی مانند شبکه های عصبی و تجزیه و تحلیل رگرسیون هستند. برای مثال در یکی از معتبرترین این تحقیقات نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون برای ۷۵ مورد شرکت متقلب و ۷۰ مورد شرکت غیرمتقلب در ایالات متحده آمریکا حاکی از آن است که بخش عمده ای از هیات مدیره شرکت های غیرمتقلب در مقایسه با شرکت های متقلب از خارج از سازمان می آیند. تجزیه و تحلیل رگرسیونی این موضوع می تواند انتخاب اعضای هیات مدیره را به عنوان راهکاری پیشنهادی برای جلوگیری از تقلب ارائه داده، این متغیر را به عنوان یکی از متغیرهای مورد توجه حسابرس در برآورد امکان تقلب در صورت های مالی در تصمیم گیری وی وارد کند. در سال ۱۹۹۷ هیات تدوین استانداردهای حسابرسی در ایالات متحده آمریکا بیانیه استاندارد حسابرسی شماره ۹۹ با عنوان «رسیدگی به تقلب در صورت های مالی» را منتشر کرد. این استاندارد حسابرسان را ملزم به برآورد ریسک تقلب در هر حسابرسی کرده، آنها را ترغیب می کند در هر برآوردی که از امکان تقلب انجام می دهند، هم سیستم کنترل داخلی صاحبکار و هم نگرش مدیریت صاحبکار به کنترل ها را مد نظر قرار دهد. طبق استاندارد شماره ۹۹، عوامل ریسک یا به عبارتی «پرچم های قرمز» مربوط به گزارشگری مالی فریبکارانه را می توان به سه دسته تقسیم کرد: ۱- ویژگی های مدیریت و تاثیری که وی بر محیط کنترلی دارد ۲- شرایط صنعت و ۳- ویژگی های عملیاتی و ثبات مالی صاحبکار. کمیته بین المللی شیوه های عمل در حسابرسی که وابسته به فدراسیون بین المللی حسابداران است، بیانیه بین المللی شماره ۲۴۰ حسابرسی را منتشر کرده است که در این استاندارد، به رسیدگی حسابرس به ریسک وجود تقلب یا خطا در صورت های مالی پرداخته، در مورد محدودیت های ذاتی که در کشف خطا و تقلب، به ویژه تقلب مدیریت، حسابرس با آنها مواجه است، به صراحت بحث می کند. نکته قابل توجه در این استاندارد این است که میان تقلب مدیران و کارکنان شرکت ها تمایز قائل شده، به زیبایی به بحث در مورد گزارشگری مالی فریبکارانه می پردازد. بیانیه استاندارد حسابرسی شماره ۹۹ راهنمای نسبتاً دقیقی در اختیار حسابرسان در مورد کشف تقلب قرار داد تا شاید رهنمونی باشد برای حسابرسان که حسابرسی صورت های مالی را به گونه ای انجام دهند که از نبود تقلب بااهمیت در صورت های مالی اطمینان یابند. کشف تقلب مدیریت با استفاده از روش های معمول حسابرسی کاری دشوار است. نخست به این دلیل که اطلاعات محدودی از ویژگی های تقلب مدیران در اختیار داریم. دوم اینکه بسیاری از حسابرسان در عمر حرفه ای خود با موارد محدودی از تقلب مدیریت مواجه می شوند و به همین دلیل هنگام مواجهه با تقلب، تجربه حرفه ای لازم در این مورد ندارند و خب دلیل آخر و روشن تر اینکه مدیران هم بی کار نمی نشینند و سعی دارند در این موارد حسابرسان را به ظرافت و زیبایی بفریبند، در مورد حسابرسی شرکت های چنین مدیرانی که به تمامی به ضعف ها و محدودیت های هر حسابرسی واقفند، استفاده از روش های معمول حسابرسی، کم لطفی حسابرس است به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، این جاست که ما به عنوان حسابرس با نیاز به روش های پیچیده تری برای کشف تقلب مدیریت در صورت های مالی مواجه می شویم. این موضوع را هم نباید از نظر دور داشت که تاکید بسیار حرفه بر آزمون و ارزیابی سیستم به عنوان راهکاری برای کشف تقلب در تناقض با تلاش حسابرس برای برملا کردن تقلب مدیریت قرار می گیرد چراکه بزرگ ترین تقلب ها در سطوح بالای سازمان صورت می گیرند؛ جایی که کنترل ها و سیستم ها در حداقل اثربخشی خود هستند و کمتر به آنها بها داده می شود. در سال های اخیر در ادبیات حسابرسی دنیا به تلاش هایی برای ارائه مدل هایی برای پیش بینی تقلب مدیران برمی خوریم. مدل هایی که علاوه بر کارآمدی شان در کشف تقلب در صورت های مالی – در مقایسه با روش های سنتی رایج- در بازه زمانی کوتاه تر و با صرف هزینه کمتر حسابرس را به کشف تقلب های موجود در صورت های مالی راهنما می شوند.

[ جمعه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 10:55 ] [ محمداربابی ]
۱۶
دی/۸۹

حسابداری محیط زیست

mohit zist

مقدمه
در عصر حاضر با توجه به وجود برخی از محدودیتهای زیست محیطی به ویژه در تجارت جهانی و تنگ شدن عرصه رقابت، به ناچار بعضی شرکتهای انتفاعی از یک سو برای رفع این محدودیتها ودستیابی به درآمد بیشتر و یا کسب محبوبیت جاری مجبور به تحمل هزینه ای زیست محیطی بوده و از سوی دیگر برای ارزیابی مثبت عملکرد خاص حفاظت از محیط زیست ناچار به کاهش هزینه های مزبور هستند.
برای مدیریت بر هزینه های زیست محیطی اولین نیاز لزوم شناسایی آنها است و همین طور هزینه یابی محیطی فعالیتی است که می تواند موجب افزایش ارزش شرکت گردد.

تعریف حسابداری محیط زیست
حسابداری محیط زیست اطلاعاتی را فراهم می کند که در امر ارزیابی عملکرد، کنترل، تصمیم گیری و گزارشگری به مدیران کمک می کنند و همچنین بر مفاهیم اقتصادی و زیست محیطی بنا شده و از آنجایی که از ارزشهایی استفاده می کند که از بازار ناشی نمی شود استفاده از آن مستلزم ایجاد تغییر در فرهنگ است.
حسابداری محیط زیست، هدف دستیابی به پیشرفت مطلوب، نگهداری یک ارتباط مساعد با جامعه و دنبال کردن فعالیتهای حفاظت محیط زیست به طور موثر و کارا می باشد. رویه های این نوع حسابداری به شرکت اجازه می دهد تا بهای تمام شده حفاظت محیط زیست و منافع حاصل از فعالیتها را در مدت دوره فعالیت واحد تجاری تعیین و امکان بهتر اندازه گیری کمی ( در ارزش واحد پولی یا واحدهای فیزیکی) و ارتباطات حاصل از این نتایج را تعیین کند.
حسابداری زیست محیطی، بخشی از این تغییرات را در سازمان و وسیع تر از آن در جامعه ارائه می کند و با ارائه شناخت اساسی بیشتر و مشارکت در فعالیتهای کاری روزانه به تعیین هدف توسعه مستمر به عنوان رویکردی خاص کمک می کند.
حسابداری محیط زیست شاخه ای از حسابداری است که به جمع آوری اطلاعات هزینه های زیست محیطی و به کارگیری اطلاعات در انجام محاسبات مربوط به قیمت تمام شده کالاها و خدمات می پردازد.
از سوی دیگر حسابداری محیط زیست را می توان شامل مجموعه فعالیتهایی دانست که موجب افزایش توان سیستم های حسابداری در جهت شناسایی، ثبت و گزارشگری آثار ناشی از تخریب و آلودگی زیست محیطی می شود و مبتنی بر تلفیق زیست محیطی به عنوان یک منبع سرمایه و لحاظ کردن هزینه های زیست محیطی به عنوان یکی از هزینه های قابل قبول در فرآیندهای اقتصادی و محاسباتی است.

تاریخچه و جایگاه حسابداری محیط زیست
دهه ی هفتاد میلادی زمان شروع اولیه طرح مباحث حسابداری محیط زیست می باشد. در آن زمان شرکتهای صنعتی با مفهوم گزارشگری بدهیهای زیست محیطی روبرو شدند. شرکتهای مزبور در ابتدا تمایلی به افشای زیانهای وارده به محیط زیست در صورتهای مالی خود نداشتند، اما بر اثر مرور زمان و افزایش میزان خسارتها، شرکتها ناگزیر به رعایت این مسائل شدند.
در سال ۱۹۷۵ هیئت تدوین استانداردهای حسابداری نشریه ی شماره ۵ را تحت عنوان حسابداری رویدادهای احتمالی، جهت کمک به شناسایی این وضعیت منتشر کرد که بر اساس آن می بایست خسارتهای احتمالی به محیط زیست در صورتهای مالی گزارش شود. بدهیهای جبران خسارتهای وارده به محیط زیست به عنوان زیانهای احتمالی شناخته می شد، اما به دلیل مشکلات آینده که در برآورد میزان این زیانها وجود داشت هیچ شرکتی به درستی از رهنمود مزبور پیروی نمی کرد. بنابراین نیاز به تدوین رهنمود جدیدی احساس می شد. در نهایت قانون حفاظت و بازیافت منابع محیط زیست در سال ۱۹۷۶ و قانون جامع مسئولیت، غرامت و بدهی محیط زیست در سال ۱۹۸۰ میلادی تصویب شد.

ضرورت حسابداری محیط زیست
حسابداری محیط زیست یک نقش مهم در اثبات تصمیمات منطقی دارد، به علاوه شرکت ها لازم است نزد سهامداران خود حسابدهی کنند. زمانی که منابع محیط زیست و کالاهای عمومی برای فعالیتهای تجاری مورد استفاده قرار می گیرد افشای اطلاعات حسابداری یک فرایند کلیدی در حسابدهی می باشد، در نتیجه حسابداری محیط زیست به شرکتها در بالا رفتن سطح اعتماد و اعتبار عمومی کمک می کند و تشخیص بیطرفانه را میسر می سازد.

انواع حسابداری محیط زیست
بر اساس گزارش آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا (EPA) که در سال ۱۹۹۵ ارائه شد اصطلاح وسیع حسابداری محیط زیست به سه بخش مجزا تقسیم می شود که تمرکز هر بخش و استفاده کنندگان آنها نیز متفاوت است:
انواع حسابداری زیست محیطی موضوع مورد توجه استفاده کنندگان
حسابداری درآمد ملی یک ملت یا قوم برون سازمانی
حسابداری مالی یک شرکت برون سازمانی
حسابداری صنعتی شرکت ، بخش ، محصول ، فرآیند تولید درون سازمانی
وظایف و قوانین حاکم بر حسابداری محیط زیست

وظایف درون سازمانی:
قدم اول در سیستم اطلاعاتی محیط زیست وظیفه ی درون سازمانی است که امکان اداره کردن بهای تمام شده حفاظت محیط زیست و تجزیه و تحلیل این بهای تمام شده ها در برابر منافع کسب شده و پیشرفت موثر و کارا ناشی از فعالیت های حفاظت محیط زیست که به وسیله ی آن سهامداران تصمیم مناسب را اتخاذ می کنند را فراهم می کند.

وظایف برون سازمانی :
به وسیله ی افشای نتایج حاصل از اندازه گیری کمی از فعالیت های حفاظت محیط زیست، وظایف برون سازمانی به شرکت ها اجازه می دهد تا بر تصمیم گیری سهامداران نفوذ کنند. وظایف درون سازمانی در داخل یک شرکت انجام می گیرد.
و ظایف درون سازمانی در واقع اطلاعات مربوط به بهای تمام شده های متحمل شده به وسیله ی فعالیت های حفاظت محیط زیست و منافع مرتبط با این فعالیت ها و نیز بازده و تاثیر این فعالیت ها را فراهم می کنند.
وظایف برون سازمانی در واقع در رساندن اطلاعات در بازده فعالیت های زیست محیطی شرکت به سهامداران موثر هستند.
حسابداری محیط زیست به موجب رهنمود
حسابداری محیط زیست دو مفهوم متمایز را پوشش می دهد:
حسابداری محیط زیست می تواند یک نوع آگاهی از فعل و انفعال بین محیط زیست و کشور را فراهم کند.
می تواند به عنوان هدفی برای شرکتها و سازمانها باشد.
حسابداری محیط زیست در چارچوب این رهنمودها کانون توجه شرکتها و سازمانها می باشد در عین حال ارتباط شرکت تنها با شرکتهای خصوصی نمی باشد، بلکه سازمانهای ذینفع عمومی و شهرداری ها را شامل می شود.
اطلاعات کسب شده توسط حسابداری محیط زیست به دو شکل ارائه می شود:
۱- ارزش پولی ۲- ارزش فیزیکی
اثرات زیست محیطی شرکت ها بر روی سیستم اقتصادیشان به وسیله ی اطلاعات پولی محیط زیست منکعس می شود، در حالی که اثرات شرکت بر روی محیط زیست با اطلاعات فیزیکی منعکس می گردد.
- حسابداری و گزارشگری محیط زیست
برون سازمانی – فیزیکی
- حسابداری و گزارشگری محیط زیست
به طور منظم – فیزیکی – حسابداری و گزارشگری محیط زیست
برون سازمانی – پولی
- حسابداری و گزارشگری محیط زیست
- به طور منظم – پولی

عوامل ساختاری حسابداری محیط زیست
۱- سود نگهداری محیط زیست ( واحدهای فیزیکی): منافع کسب شده حاصل از جلوگیری،‌ کاهش و یا پرهیز از ضربه زدن به محیط زیست رفع این ضربات و ترمیم حوادث ناشی از این بلایا و این حوادث
۲- بهای تمام شده نگهداری محیط زیست (ارزش پولی) سرمایه گذاریها و مخارج مربوط به جلوگیری، کاهش و یا پرهیز از ضربه زدن به محیط زیست رفع این ضربات و ترمیم حوادث ناشی از این بلایا و این حوادث
۳- سود اقتصادی مرتبط با فعالیتهای نگهداری محیط زیست (ارزش پولی): منافعی که سود شرکت را به وسیله فعالیتهای نگهداری محیط زیست بالا می برد.
بهای تمام شده محیط زیست در بین این رهنمودها بهای تمام شده های اجتماعی را ارائه نمی کند.
بهای تمام شده های اجتماعی از بهای تمام شده های معمول شرکت متفاوت است و این گونه بهای تمام شده ها از ضربات وارده به جامعه نتیجه می شود.

چارچوب حسابداری محیط زیست
اولین چارچوب حسابداری محیط زیست در سال ۱۹۹۶ از طرف شالتگر عنوان شد که در این چارچوب جوانب اقتصادی فعالیتهای واحد تجاری به طور مشخص از اثرات مربوط به شرکت بر روی محیط زیست جدا شده است. سیستم های حسابداری در همان قالب حسابداری سنتی منعکس کننده ی جوانب اقتصادی در قالب واحد پولی می باشد و این بخش به عنوان حسابداری سنتی دگرگون شده با موارد زیست محیطی عنوان شده که اثرات زیست محیطی را بر روی شرکت در قالب واحد پولی اندازه گیری می کند.
در بخش دیگر این چارچوب، سیستم حسابداری طراحی شده به اثرات فیزیکی شرکت بر روی محیط زیست توجه دارد و آن را حسابداری اکولوژی می نامد.
در داخل این چارچوب هر کدام از این دو قسمت با تمرکز بر روی استفاده کنندگان به استفاده کنندگا ن درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم شده است.
مزایای چارچوب اولیه ی ارائه شده از طرف شالتگر
تمایز صحیح بین اثرات اقتصادی که در قالب واحدهای پولی عنوان می شود و اثرات فیزیکی که در نتیجه ی فعالیت واحد تجاری برروی محیط زیست وارد می شود می باشد. از آنجایی که اطلاعات فیزیکی و پولی محیط زیست اغلب ازمنابع مختلف به دست می آید این تمایز بسیار اهمیت دارد. هر دو دسته این اطلاعات اغلب برای اهداف گوناگون و از طرف استفاده کنندگان مختلف مورد نیاز می باشد.
این چارچوب بر روی متدولوژی اولیه ی سیستم های حسابداری محیط زیست که تنها با اضافه کردن اثرات پولی مربوط به محیط زیست به حسابداری سنتی انجام می شود، تاکید داشته است.
معایب چارچوب اولیه ی ارائه شده از طرف شالتگر
اولاً : اینکه در این چارچوب حسابداری سنتی و در داخل آن بخش درون سازمانی حسابداری مدیریت تنها با جنبه ی پولی محیط زیست برای اداره ی یک واحد اقتصادی توجه دارد در حالی که حسابداری سنتی به همراه حسابداری محیط زیست هردو شامل هر دو جنبه ی پولی و فیزیکی می شوند.
دوماً: اینکه در این چارچوب از دو اصطلاح عملی نامربوط و مستقل اکولوژی و محیط زیست برای ساختن حسابداری محیط زیست استفاده شده است از دید زبانشناسی این دو لغت قابل فهم نیستند و باعث سردرگمی استفاده کنندگان می شود.

چارچوب تکامل یافته ی حسابداری محیط زیست
مباحث و تلاشهای بعدی برای تهیه ی چارچوب کامل تر در حسابداری محیط زیست، در عین حالیکه سعی در حفظ محاسن چارچوب قبلی داشت معایب آن را نیز برطرف کرد. بارتولومئو و همکاران با تعدیل چارچوب قبلی کاری کردند که چارچوب جدید حسابداری محیط زیست علاوه بر اینکه شامل جنبه های پولی و فیزیکی محیط زیست ناشی از فعالیتهای شرکت می شود در عین حال نیازهای اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی را پوشش می دهد. لذا در این چارچوب سیستم های حسابداری به دو سیستم تقسیم می شوند:
سیستم حسابداری پولی محیط زیست
سیستم حسابداری فیزیکی محیط زیست

و در داخل آن دو بخش درون سازمانی و برون سازمانی در مقابل هر یک ازسیستم های فوق قرار می گیرند.
مفروضات حسابداری محیط زیست:
گزارشگری در مورد محیط زیست و آثار زیست محیطی به منظور ایجاد سیستمی جهت اندازه گیری هزینه فعالیتهای زیست محیطی و انعکاس این آثار به استفاده کنندگان می باشد. تعیین فرضیات اساسی گزارشگری محیط زیست می تواند نیازی برای ایجاد یک الگوی یکپارچه و منظم برای ارائه اطلاعات مفید در جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان باشد.
مبنای حسابداری تعهدی
برای گزارشگری محیط زیست برای افشاء آثار زیست محیطی و گزارشات فوری جهت شناسایی کامل آثار بلندمدت نیاز به استفاده کنندگان از این دیدگاه می باشد. به طور مثال اثرات آلودگی هوا .
این دیدگاه باعث شده در گزارشگری محیط زیست تطابقی بین فعالیتهای زیست محیطی و آثار این فعالیتها در دوره وقوع شده و اطلاعات مفیدی را تشخیص و در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد، اما هنوز در مورد زمان شناسایی و اندازه گیری تعهدات و هزینه های زیست محیطی ابهام وجود دارد. بخصوص در مورد هزینه هایی که مرتبط با دوره های بلندمدت است مثل هزنیه های حفاری معادن، تاسیسات هسته ای طبق استاندارد جدید بین المللی حسابداری . به منظور گزارشگری تعهدات زیست محیطی که در آینده مشخص می شود باید با استفاده از ارزش جاری در تاریخی که آثار خسارت محیطی موجب می شود اندازه گیری می شود.
فرض تفکیک شخصیت
منظور از این فرض قائل شدن موجودیتی مستقل و هویتی مستقل برای واحد گزارشگری محیط زیست جدا از مالک و مدیریت است. در این مورد گزارشگری محیط زیست نیز باید تعریف روشن و محدودکننده از واحد گزارشگری داشته باشد که به مدیریت و مالکان واحد تجاری اجازه پنهان کاری آثار زیست محیطی محیط زیست به عنوان ماهیتی حقوقی جداگانه از زنجیره ارزش واحد تجاری ندهد. همچنین باعث مشخص شدن و تفکیک گزارشگری محیط زیست از سایر گزارشگری های واحد تجاری شده و در نتیجه باعث افشاء اطلاعات با اهمیت آثار زیست محیطی واحد تجاری می شود. این گزارشگری زمانی توسعه می یابد که بتواند اطلاعاتی شفاف همراه با افزایش مسئولیت پاسخگویی به قانون و جامعه ارائه کند.
فرض تداوم فعالیت
بنای هر واحد تجاری مستلزم استفاده مستمر از منافع موجود و ایفای تعهدات و تحصیل منافع جدید و قبول تعهدات تازه است. تعهدات زیست محیطی مانند ( احیاء جنگلها) نیاز به شناسایی و گزارشگری با توجه به مفهوم تداوم فعالیتهای واحد تجاری است. با توجه به اینکه در دوره بلندمدت آثار زیست محیطی و چشم انداز قانونی آن می تواند برای صورتهای مالی خیلی مهم باشد. تعهدات زیست محیطی می تواند یکی از دلایل عدم تداوم فعالیت واحد تجاری شود که برای تصمیم گیریهای استفاده کنندگان اطلاعات مفیدی باشد.

ویژگیهای کیفی اطلاعات محیط زیست
خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات:
۱- مربوط بودن ۲- قابل اتکا بودن
قابل اتکا بودن شامل:
۱- کامل بودن
۲- احتیاط
۳- بی طرفی
۴- صادقانه بودن
۵- رجحان محتوا بر شکل
خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات:
۱- قابل فهم بودن
۲- قابل مقایسه بودن:
v ثبات رویه: ثبات رویه در زمان شناسایی، اندازه گیری و ارائه اطلاعات زیست محیطی از ضروریات است.
v به موقع بودن: ارائه اطلاعات با تاخیر نابجا باعث کاهش ارزش اطلاعات خواهد شد. در مورد زمان ارائه گزارشات زیست محیطی نظرات ذیل را می توان مطرح کرد:
¨ ارائه گزارشات زیست محیطی به صورت جدا و همزمان با گزارشات مالی
¨ ارائه گزارشات زیست محیطی به صورت جدا در زمانی غیر از زمان ارائه گزارشات مالی
¨ ارائه یکپارچه گزارشات مالی و محیط زیست در یک زمان
v اهمیت: که مرتبط با مربوط بودن و قابل اعتماد بودن اطلاعات قابل بررسی است. اطلاعاتی بااهمیت تلقی می شود که عدم ارائه یا ارائه نادرست آن بتواند قضاوت و تصمیم گیری یک استفاده کننده منطقی را در باره امور یک واحد تجاری تغییر دهد.
اهمیت اطلاعات در گزارشگری محیط زیست بسیار پیچیده تر از گزارشگری مالی است با توجه به اینکه اهمیت از دیدگاه استفاده کنندگان اطلاعات تعریف متفاوتی دارد، اما در گزارشگری محیط زیست چه اطلاعاتی می تواند با اهمیت باشد، نیاز به مطالعه منطقی و آنالیز نیاز استفاده کنندگان دارد.

اهداف گزارشگری محیط زیست:
از آنجایی که حسابداری زیست محیطی گزارشگری زیست محیطی را نیز دربردارد و عملکرد زیست محیطی از دید استفاده کنندگان گزارشهای مالی حائز اهمیت است، لیکن اهداف گزارشگری عملکرد اقتصادی با اهداف گزارشگری زیست محیطی کاملاً انطباق نداشته لذا به جهت محدودیت موجود در علائق استفاده کنندگان نیاز به الزامات گزارشگری ویژه احساس می گردد.
از آن جهت که بنگاههای انتفاعی مخارجی را تحت موضوع زیست محیطی متحمل می شوند، لذا ارائه یک تصویر از عملکرد زیست محیطی که حاوی منافع حاصل از تحمل هزینه های مزبور باشد، با توجه به ساختار موجود حسابداری، دشوار است، به این جهت بسیاری از بنگاههای انتفاعی هزینه فعالیتهای زیست محیطی را بدون مقابله با منافع آن تنها به عنوان اقلام هزینه ای منظور کرده و در گزارشگری مالی به گونه ای موثر آنها را افشاء نمی کنند.

کاربردهای حسابداری محیط زیست:
تولید کنندگان هنگام تصمیم گیری جهت تعیین نوع، مقدار و قیمت محصولات خود به عواملی از قبیل شرایط بازار، حفظ مشتری و رشد بلندمدت صنعت توجه می کنند. مهمترین عامل قابل بررسی در ارتباط با محصول، هزینه یابی صحیح آن است. در بیشتر موارد محصولات مختلف به شکل فرآیندهای تولیدی متفاوت تولید می شوند و هر فرآیند تولیدی هزینه زیست محیطی مربوط به خود را دارد و این موضوع اهمیت استفاده از حسابداری محیط زیست را در هزینه یابی می رساند. حسابداری محیط زیست جهت تحلیل های سرمایه گذاری نیز استفاده می شود. این روش ارزیابی، به وسیله سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاران محیط زیست جهت ارزیابی دقیق تر سود آوری بالقوه سرمایه گذاری های انجام شده مورد استفاده قرار می گیرد.
همچنین حسابداری محیط زیست از نظر شناخت هزینه های عملیاتی بلندمدت هر واحد تجاری اهمیت زیادی دارد. به همان اندازه که موسسات خود را جهت تقویت ساختار سیستمهای خود سازماندهی می کنند حسابداری محیط زیست بخش جدایی ناپذیر توسعه و موفقیت آنها خواهد شد. این سیستم ها داده های مبتنی بر حسابداری محیط زیست را جهت تدارک اطلاعات برای مدیران به منظور درک بهتر اثرات تصمیمات خود هماهنگ می کند و به صورت استراتژیک جهت تحریک عملکرد زیست محیطی پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد.

هزینه یابی زیست محیطی:
هزینه های زیست محیطی یکی از هزاران هزینه ای است که در واحد تجاری برای تولید کالا یا خدمات اتفاق می افتد. اجرای حسابداری محیط زیست یکی از فاکتورهای مهم واحد تجاری در جهت موفقیت در بازار رقابت است. اجرای حسابداری محیط زیست و اندازه گیری هزینه های مربوط به آن باعث جلب توجه استفاده کنندگان با توجه به دلایل زیر می شود:
خیلی از هزینه های زیست محیطی را می توان با مرتب کردن فعالیتها و سیستمی کردن فعالیتها با طراحی مجدد محصول و فرایند تولید کاهش یا حذف کرد.
هزینه های زیست محیطی شاید با مفهومی اشتباه در هزینه های سربار طبقه بندی شده یا اصلاً در نظر گرفته نمی شوند که در نتیجه باعث محاسبه اشتباه قیمت تمام شده و قیمت گذاری محصولات می شود.
خیلی از شرکتها با استفاده از اعتبار گواهینامه های زیست محیطی و انتقال مدارک به دیگر موسسات برای تولید باعث افزایش درآمد واحد تجای دارنده مدارک می شود. به طور مثال استفاده از نام تجاری.
مدیریت بهینه هزینه های زیست محیطی باعث اجرای بهتر سیستم مدیریت محیط زیست و فواید مهمی برای سلامتی جامعه و موفقیت واحد تجاری داشته باشد.
درک هزینه های زیست محیطی و اجرای آن باعث دقت بیشتر در سیستم قیمت گذاری محصولات شده و می تواند برای موسسه در جهت طراحی محصول سازگار با محیط زیست و ارائه خدمات بهتر با هدف جذب مشتریان بیشتر کمک کند.
حسابداری محیط زیست باعث افزایش مزیت رقابتی موسسه برای تولید محصولات و خدمات به مشتریان در بازار رقابتی می شود.
حسابداری محیط زیست و هزینه های زیست محیطی و اجزای این سیستم اطلاعاتی می تواند پشتیبانی برای توسعه سیستم مدیریت زیست محیطی در موسسه شده با توجه به اینکه یکی از ضروریات وارد شدن موسسات به بازار تجارت جهانی(WTO) داشتن گواهینامه های ایزو ۱۴۰۰۱ می باشد حسابداری محیط زیست یکی از فاکتورهای مهم کسب این استاندارد جهانی است.
بنابراین شناسایی و مشخص کردن هزینه های زیست محیطی در فرایند تولید و سایر قسمتهای واحد تجاری اهمیت بسیاری در تصمیم گیری مدیریت دارد.

شناسایی و طبقه بندی هزینه های زیست محیطی:
هزینه های متداول: این هزینه صرف مواد خام، تجهیزات و کالاهای سرمایه ای می شوند که معمولاً در سیستم حسابداری صنعتی و بودجه بندی سرمایه ای مورد استفاده و تحلیل قرار می گیرند و به عنوان هزینه زیست محیطی به حساب نمی آیند، مثل بیمه، عوارض دستمزد، ملزومات
هزینه های بالقوه پنهان:
۱-۲هزینه های تحقیق و توسعه: که این هزینه ها قبل از عملیات و اجرای سیستم رخ می دهند. این هزینه ها می توانند شامل هزینه شناسایی اولیه و طراحی تولیدات سازگار با محیط زیست و افزایش بهبود کیفیت تولیدات باشد و هنگامی که مدیریت به هزینه های عملیاتی و آنالیز آنها توجه دارد این هزینه ها در طبقه هزینه های سربار یا هزینه های تحقیق و توسعه قرار می گیرند و به سادگی به فراموشی سپرده می شوند.
۲-۲ هزینه های نظارت قانونی و اختیاری زیست محیطی: هزینه ای می باشد که در هنگام فرایند اجرای عملیات رخ می دهد بسیاری از شرکتها این گونه هزینه ها را در طبقه سربار محاسبه می کنند و این باعث شده مدیریت نتواند به صورت روزانه این هزینه ها را آنالیز کرده و در تصمیم گیری خود مورد استفاده قرار دهد و همچینن با توجه به بالا بودن مبلغ این هزینه ها در هنگام تسهیم هزینه های سربار به محصولات مدیریت با مشکل مواجه خواهد شد.
۳-۲هزینه های احتمالی زیست محیطی: این هزینه ها شامل هزینه هایی می باشند که احتمال وقوع آنها در نقطه ای در آینده وجود دارد و برای احتمال وقوع آن باید هزینه احتمالی ثبت شود. به عنوان مثال انجام آزمایشاتی که در آن از مواد هسته ای استفاده می شود و احتمال زیان رسانی به محیط زیست در آن به خاطر استفاده از مواد هسته ای وجود دارد یا مثال دیگر نگهداری مواد خطرناک در مخازن. برای زیانهای احتمالی این فعالیتها باید در حسابها با هزینه های بهره وری (احتمالی) ثبت شود.
طبقه بندی و افشاء هزینه های محیط زیست:
منبع هزینه محیط زیست الزامات یا رویه حاضر
الف) مخارج جاری محیط زیست – به طور جداگانه افشا می گردد
ب) مخارج آتی محیط زیست که به رویدادهای مبادلا – مبلغ شناسایی شده ممکن
گذشته مربوطند و به عنوان بدهی شناسایی می گردند. است به طور جداگانه افشاء گردد.
پ) مخارج آتی محیط زیست که به رویدادها و مبادلات آتی – بخش بازسازی شده ممکن مربوطند و به عنوان است جداگانه افشا گردد. زیان آتی شناسایی می شوند .
- قسمت مخارج آتی محیط زیست مربوط به عملیات متوقف شده ممکن است در
سود و زیان عملیات متوقف شده قرار گیرد.
ت) استهلاک بهای تمام شده دارایی سرمایه ای مرتبط با محیط زیست – در بیشتر موارد یک بخش از کل مستهلک خواهد شد.
ث) استهلاک مخارج انتقالی ناشی از محیط زیست – مستلزم افشا جداگانه مبلغ استهلاک مخارج انتقالی می باشد.
ج) استهلاک هزینه های انتقالی توسعه محیط زیست – مستلزم افشا جداگانه مبلغ استهلاک هزینه های انتقالی توسعه به عنوان
هزینه دوره می باشد.
چ) بخش مستهلک نشده مخارج زیست محیطی گذشته – به عنوان سود یا زیان واگذاری اموال می آید
زمانی که دارایی واگذار می شود یا مبلغ خالص قابل یا در مبلغ کلی دارایی حذف شده می آید.
بازیافت که از ارزش دفتری حاصل می شود،هزینه می گردد.
- مستلزم این است که مبلغ هر حذفی از دارایی سرمایه ای افشاء شود.

هیئت استانداردهای حسابداری مالی:
امروزه حسابداران باید در ارتباط با افشای اطلاعات بدهی های زیست محیطی، شیوه های مدون و تعیین شده از
هیات استاندارد در حسابداری مالی را سرلوحه کار خود قرار دهند.
طبق بیانیه شماره ۵ " حسابداری رویدادهای احتمالی " منتشر شده در سال ۱۹۷۵، بدهی های احتمالی ناشی از هزینه های پاکسازی محیط زیست باید محاسبه و افشاء گردد. به موجب این بیانیه، زیان احتمالی و بدهی هنگامی شناسایی می شوند که :
وقوع آنها محتمل باشد.
مبلغ زیان را بتوان به گونه ای قابل اتکا برآورد کرد.
هیات استانداردهای حسابداری مالی در اعلامیه شماره ۱۳ خود با عنوان " برآورد منطقی مبلغ زیان" 1976 راهنمایی جامع تری در خصوص زیان احتمالی منتشر کرده است. این اعلامیه چگونگی شناسایی زیان احتمالی را هنگامی شرح می دهد که زیان برآوردی در یک محدوده خاص قرار می گیرد. در این اعلامیه پیشنهاد شده است که حداقل مقدار محدوده، باید در نظر گرفته شود مگر آنکه مقدار دیگری از این محدوده برآورد بهتری باشد.
نتیجه گیری و ضرورت تدوین و اجرای حسابداری زیست محیطی در ایران:
مسئله آلودگی محیط زیست به عنوان یکی از مهم ترین معضلات جامعه بشری امروز، در ایران به قدری شدت یافته که پایتخت آن به عنوان یکی از آلوده ترین شهرهای جهان شناخته شده است. این امر، لزوم به کارگیری حسابداری زیست محیطی را به عنوان تلاشی در جهت حفاظت از محیط زیست توجیه می کند. از آنجایی که هر کشوری مشخصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص خود را دارد، به منظور پایه ریزی این حسابداری در ایران می توان ضمن مطالعه و بررسی آنچه در سایر نقاط جهان وجود دارد آن را با فضای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور همگون ساخت.
دولت نیز از طریق اصلاح قوانین موجود، تصویب قوانین جدید و وضع مجازات های قانونی برای شرکت های آلوده کننده محیط زیست می تواند موجبات کاهش آلودگی را فراهم سازد. علاوه بر این متولیان مسائل زیست محیطی نیز باید به فکر نهادینه کردن فرهنگ رعایت مقررات زیست محیطی دیدگاهی مثبت و توام با طرفداری از بهبود عملکرد زیست محیطی داشته باشند و آن را از نظر مالی و منابع انسانی حمایت کند، این امر موجب می شود که کارکنان نیز در قبال محیط زیست حساس و متعهد باشند.

بررسی پایان نامه
بررسی وضعیت حسابداری محیط زیست در گزارشگری مالی در صنایع خودرو سازی
فرضیه اول: اطلاعات حسابداری محیط زیست با ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی نظیر (قابل فهم بودن- مربوط بودن- قابلیت اتکا- قابلیت مقایسه) رابطه معنی داری دارد.
فرضیه دوم: در صنایع خودرو ساز اطلاعات حسابداری محیط زیست با تصمیم گیریهای (مدیران،کارکنان،جامعه،سرمایه گذاران،اعتباردهندگان و مشتریان) دارای رابطه معنی داری می باشد.
هدف پژوهش: بررسی نظری لزوم معرفی و استفاده از اطلاعات حسابداری محیط زیست در گزارشگری مالی صنایع خودرو ساز و سودمندی های این اطلاعات برای گروههای مختلف استفاده کننده از اطلاعات
جامعه آماری تحقیق: شامل مدیران ارشد – کارشناسان مالی شرکتهای ایران خودرو – سایپا- بهمن به تعداد ۱۰۴ نمونه می باشد که ۸۸ درصد مذکر و ۲۲ درصد مونث بودند.
روش پژوهش: بخشی از پژوهش به صورت مطالعه کتابخانه ای بوده منابع از طریق اینترنت جمع آوری شد و برای آزمون فرضیات از پرسشنامه استفاده شده است. بنابراین روش پژوهش کتابخانه ای – قیاسی – استقرایی است.
ابزار اندازه گیری: با استفاده از مقیاس ۵ فاصله ای لیکرت بر اساس درجه اهمیت مقادیر ۵ و ۴و ۳و ۲و ۱ اختصاص داده شد و ضریب مقداری اهمیت در ضریب مقداری فراوانی ضرب گردید.
طرح پژوهش: دریافت و بررسی مقالات تحقیقاتی محققین خارجی در رابطه با مو ضوع تحقیق،انتخاب هدف و فرضیات تحقیق توزیع پرسشنامه های و تجزیه و تحلیل پاسخ های پرسشنامه از طریق آزمون t استیودنت
نتیجه : طی آزمون فرضیه ها ثابت شد که از دیدگاه نظری اطلاعات حسابداری محیط زیست دارای ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی است و همچنین اطلاعات سودمندی در اختیار استفاده کنندگان گزارشات مالی قرار می دهد.
اطلاعات پولی:شامل کلیه اثرات زیست محیطی شرکت برروی گذشته حال و آینده جریانات مالی می باشد و بر حسب واحد پول عنوان می شود. ( مانند مخارج مربوط به تولید محصولات (سبزتر)، مخارج مربوط به جرائم قوانین زیست محیطی و …)
اطلاعات فیزیکی: شامل کلیه مواد و انرژی در گذشته حال و آینده که بر روی سیستم اکولوژی اثر می گذارد،می باشد. اطلاعات فیزیکی بر حسب واحدهای فیزیکی مانند (کیلوگرم مترمکعب ژول و غیره عنوان می شود.( مانند کیلوگرم موادی که به ازای هر مشتری مصرف می شود؛ ژول انرژی که به ازای هر واحد محصول استفاده می شود) این اطلاعات در گذشته اطلاعات ( اکولوژی) نامیده می شد.

[ جمعه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 10:47 ] [ محمداربابی ]
 
 

نحوه بررسی و تحلیل یک نرم‌افزار حسابداری

در شیوه نقد و بررسی و تحلیل هر نرم افزار حسابداری ابتدا بایستی به این نکته مهم دقت کنیم که نرم افزارهایی را مورد بررسی قرار دهیم که دست کم و یا حداقل استاندارد های حسابداری را رعایت نموده باشند و از لحاظ استانداردهای حسابداری و مالی بتوان به آنها نرم افزار حسابداری گفت.
از اینکه وقت گرانبهای خود را روی نرم افزارهایی بگذاریم که هیچ استاندارد حسابداری در آنها رعایت نشده و حتی نمی توان یک دفتر روزنامه و یا کل قانونی و معمولی را از روی اطلاعات استاندارد آن نوشت چه چیزی نصیب ما می شود ؟؟!!
نبایست نرم افزارهایی را بررسی کنیم و وقت روی آن ها بگذاریم که حتی یا سند حسابداری صادر نمی کنند و یا اگر هم صادر می کنند نه استاندارد است و نه شکل سند را دارد از این اتلاف وقت چه سوادی و چه نصیبی خواهیم برد ؟؟؟!!!

به نظر این حقیر نرم افزارهایی را مورد بررسی قرار دهیم که واقعا نرم افزارهای حسابداری هستند مثل :
نرم افزار حسابداری همکاران سیستم
نرم افزار حسابداری پدیده
نرم افزار حسابداری رایورز
نرم افزار حسابداری پارسا ۲۰۰۰
نرم افزار حسابداری ناپال
نرم افزار حسابداری فراگستر
و……
نه نرم افزار رافع / هلو / حسابرس / سکه / حسابیار / و …..
که همه آنها جنبه فروشگاهی داشته و برای استفاده افراد عادی ساخته شده است و تنها در حد صدور یک فاکتور خرید و یا فروش بوده و هیچگونه دفاتر استاندارد و قانونی در آن وجود ندارد و نه برای حسابداران نوشته شده.
واقعا کدام شرکت و یا موسسه و یا سازمان و یا حسابداری را دیده اید که دفاتر قانونی ( روزنامه / کل / معین / تفصیلی و در نهایت اظهار نامه مالیاتی ) خود را از روی نرم افزار رافع و یا حسابرس و یا هلو تحریر کرده و به اداره دارایی برده باشد و اداره دارایی هم دفاتر حسابداری او را قبول کرده باشد ؟؟؟؟!!!
حتی یک شرکت و یا یک مؤسسه و یا یک سازمان را نمی توانند نام ببرند که دفاتر قانونی و پلمپ شده خود را از روی اطلاعات این نرم افزارها نوشته باشند. اگر حتی یک شرکت و فقط یک مؤسسه را بتوانند معرفی نمایند که دفاتر قانونی‌اش را با این نرم افزار نوشته باشند ، واقعا یک جایزه ویژه به آنان خواهیم داد.
پس این نرم افزارهایی که اصالتا حسابداری نیستند واقعا :
اولا – حیف از وقت است که برای تجزیه و تحلیل آنها بگذارید
ثانیا – از کار حرفه ای حسابداری و شخصیت و سواد علمی حسابداران به دور است که بیایند نرم افزاری را که یک آدم کم سواد از نظر حسابداری و کم تخصص آن را نوشته است را تحلیل کنند.
ضمنا تحلیل و بررسی پیرامون نرم افزار های حسابداری را بیشتر حول محور های اصلی :
۱ – میزان توان و قدرت نرم افزار از لحاظ گزارشگیری های استاندارد حسابداری
۲ – میزان رعایت استاندارد های مالی در طراحی نرم افزار
۳ – راحتی کاربر در کار کردن با نرم افزار
۴ – سیستم هایی که در توتالیته یا یکپارچه گی نرم افزار حسابداری استفاده شده است
۵ – و قیمت نرم افزار و نحوه پشتیبانی
بیشتر بررسی نموده تا دوستان بدانند که چه نرم افزار حسابداری خوبی و با چه قیمتی می توانند برای کار های خود استفاده نمایند و چه نرم افزاری بیشتر برای کارهای آنها مفید فایده و مقرون به صرفه خواهد بود .
بالاخره از نقد و بررسی نرم افزارهای حسابداری و مالی بایستی یک هدفی داشت و نتیجه ای گرفت ، نه اینکه همش وقت خودمان را بیهوده تلف کنیم.

[ جمعه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 10:40 ] [ محمداربابی ]
 
 

کاربرد رایانه در حسابداری

مادر رایانه را ماشین حساب دانسته اند . درواقع رایانه را میتوان ماشین حسابی بزرگ دانست که قادر به انجام کارهای زیادی است . ماشین حساب یکی از مهمترین ابزارهای یک حسابدار است و این فرزند خلف ماشین حساب این کار را بعد از او به نحو احسن بر عهده گرفته است و نه تنها برای انجام محسبات ۴ عمل اصلی بلکه برای بسیاری از کارهای پیچیده حسابداری کارایی دارد .

امروزه اکثر ادارات دولتی و خصوصی برای کارهای حسابداری خود از سیستم های رایانه ایی و نرم افزارهایی پیچیده و مخصوص به موسسه خود بهره می گیرند . میتوان به این نکته اشاره کرد که سیستم های رایانه ی که به صورت عام در اختیار همه اعم از کاربران و علاقمند باشد کم است و از آن تعدادی همخ که تهیه شده به صورتی بسیار کلی طراحی گشته است .
دو دلیل برای کمبود این نرم افزارها ذکر می کنم . اول این که موسسات تجاری یا اینقدر کوچکند که نیازی به استفاده از رایانه در کارهای خود نمی بینند و یا انقدر بزرگ و دارای حجم گردش ملی بسیار که دست به تهیه سیستم رایانه مخصوص به خود می زنند . دومین دلیل این است که هنوز فرهنک ستفاده از رایانه وارد تجارت ایران نشده است .
درمورد طراحی نرم افزارهای حسابداری حتی می توان به موسسات خصوصی آموزش حسابداری مراجعه کرد که در امر آموزش از برنامه های رایانه ایی بهرمنند و سیستم مخصوص به خود را برای آموزش به هنر آموزان مشغول به تحصیل در آموزشگاه خویش دارند . با این تفاسیر پر واضح است که نرم افزارهای حسابداری موسسات بزرگ تجاری اختصصای بوده و دسترسی به آنها غیر ممکن است .
اما می توان تحلیل و بررسی را برروی این معدود نرم افزارهایی که وارد بازار شده اند ادامه داد . این نرم افزارها را میتوان نرم افزارهایحسابداری موسسات نیمه کوچک و یا کوچکی دانست که در آن ها فرهنک استفاده از رایانه وجود دارد و به کار تجاری علمی اهمیت می دهند و سعی می کنند که در راه تجارت از جهان اقتصاد عقب نباشند .
از انواع این نرم افزار میتوان به نرم افزارهایی چون رافع ۴ . رافع ۵ . حسابرس. برلیان .فارسیکام . حاسب ملی .نوین .حسابگر وغیره اشاره کرد در ابتدای این مجمل به بررسی سیستم رایانه ایی یکی از موسسات آموزش حسابداری و یا به عبارت دیگر کلاس آموزش کاربرد رایانه در حسابداری می پردازیم سپس به نگاهی متفاوت در مورد رافع ۵ می پردازیم .
به علت این که این موسسه یک واحد اقتصادی است و کار آن به طور آزاد عرضه نمیگردد از ذکر نام نرم افزار و واحد تجاری چشم پوشی شده است .
برای کار با این نرم افزار ابتدا باید سیستم رایانه خود را تحت سیستم عاملDOS راه اندازی نمود سپس از سخت افزار D ( درایو D ) فایل حساب را باز کرد با دستور CD HESAB سپس از درون این فایل باید فایل حساب را اجرا کرد با دستور HESAB بلا فاصله پس از اجرای این فایل صفحه آبی رنگ سیستم رایانه نمایشداده میشود و از شما درخواست نام کاربر و رمز عبور میکند به علت این که این نرم افزار تنها آموزش است و کاربرد دیگری نداردبه صورت پیش فرض کاربر و رمزی برای ان در نظر نگرفته شده است و با فشردن کلید (ESC ) صفحه اصلی کار با این نرم افزار باز میشود .
در قسمت بالای این صفحه نام موسسه شاهد درج شده است و در این سیستم غیر قابل تغییر است این را می توان یکی از معایب بزرگ این سیستم بر شمرد در نوار منوی این نرم افزار که در زیر نام موسسه قرار دارد چندین سر فصل تعبیه شده است شامل حسابداری.چک و بانک. سفارشات .پشیتیبانی.گزارشات و خروج .
در بخش حسابداری نگراش سند.ثبت سند .دفتر کل .دفتر معین .صورت حساب سود و زیان و صورت حساب تراز نامه مشاهده می شود در منوی چک و بانک معرفی بانک.دریافت چک .صدور چک و چک های سررسید شده وجود دارد.در قسمت سفارشات امکان تعریف کالا یا خدمات و دریافت سفارش و یا نگهداری آمار سفارش و تحویل کالا وجود دارد . در بخش پشتیبانی تعریف حساب های دفتر کل .تعریف حساب های دفتر معین . بستن حساب های موقت .بستن حیاب های دائم و کابران وجود دارد . در گزارشات می توان اعمال انجام شده در سیستم توسط کاربران.گزارش چک .گزارشات دخل و خرج .گزارشات سفارش کالا و تحویل کالا و گردش مالی موسسه را مشاهده کرد. دکمه خروج هم کابر را از برنامه خارج خواهد کرد.
برای کار با این سیستم ابتدا باید حساب ها را در دفاتر کل و معین تعریف کرد.همان طور که گفته شد برای این کار از منوی پشتیبانی گزینه تعریف حساب های دفتر کل را انتخاب می کنیم با انتخاب این دکمه صفحه ای در پیش روی شما قرار خواهد گرفت که در آن شماره حساب.عنوان حساب.طرف حساب و دائم یا موقت بودن حساب از شما سوال می شود.
در محل شماره حساب بطور اتوماتیک و پیش فرض شماره یک برای اولین حساب در نظر گرفته شده است و غیر قابل تغییر است که البته شماره های حساب های بعدی دو .سه وغیره خواهد بود . در قسمت عنوان حساب باید نام حساب از طریق صفحه کلید تایپ شود اما در بخش های طرف حساب و دائم و موقت بودن حساب کاراکتر هایی قرار گرفته که برای طرف حساب بدهکار و بستانکار است و برای دائم و موقت بودن حساب دائم و حساب موقت وجود دارد که با کلید SPASE BAR تغییر می کند .
مشکل دیگری در همین جا به آن بر می خوریم این است که این نرم افزار امکان ایجاد حسابی دو طرفه را به ما نمی دهد .برخی از حساب ها در حسابداری دوبل هم بدهکار هستند هم بستانکار.درواقع حسابی مثل خلاصه سود زیان پس از انجام محاسباتی که بعد از انجام رویداد های مالی در طی یک دوره مالی صورت گرفته ماهیت خویش را آشکار می سازد و بطور قطعی نمی توان آن را ماهیتا بدهکار یا بستانکار نامید.
پس از تعریف حساب های دفتر کل در صورت نیاز می توان برپایه حسابهای دفتر کل حساب های معین تعریف کرد .در حال حاضر می توان گفت برنامه برای کار آماده است . از بخش حسابداری زبانه نگارش سند را فعال می کنیم صفحه ای باز خواهد شد که به ما امکان نگارش سند حسابداری را می دهد .
در این صفحه شماره سند .تاریخ سند .عنوان و مبلغ حساب های بدهکار و بستانکار مشاهده می شود شماره سند مانند شماره حساب های دفتر کل اتوماتیک و به صورت پیش فرض یک است .تاریخ نیز به صورت اتو ماتیک از روی تاریخ سیستم نوشته می شود ولی از داخل سند هم قابل تغییر است . در قسمت درج عنوان حیاب امکان تایپ وجود ندارد بلکه با فشردن کلید ENTER صفحه ایی باز خواهد شد که ابتدا از شما بدهکار و بستانکار حساب و بعد از آن صفحه یی باز خواهد شد که امکان انتخاب حساب را به شما می دهد در صورت تعریف حساب معین برای أن حساب صفحه دیگری باز خواهد شد که حساب معین را نیز از شما سوال میکند. پس از انتخاب حساب در سطر بعد امکان شرح وجود دارد چه برای بدهکار و چه برای بستانکار بعد از این کار شماباید مبلغ مورد نظر را وارد کنید .
از آنجا که اکثر حسابداران برای طرف حساب شرحی نمی نویسند و در واقع شرح نویسی مربوط به کل آرتیکل (ثبت ) است تعبیه شرح برای طرف بدهکار در این برنامه یکی دیگر از معایب آن است .در نوشتن ارقام نیز باید دقت کافی و حتی بیشتر مبذول شود چون رقم جدا کننده که معمولا همه از آن استفاده می کنند تنها پس از نوشتن عدد بین ارقام ظاهر میشود و به همین علت معمولا در تایپ عدد صفر به تعداد زیاد اشتباه زیاد است و این از معایب دیگر این برنامه است .
کلید F2 در اینجا برای نگهداری موقت اسناد است . بدین معنی که ابتدا اسناد به طور موقت ذخیره شده ولی در دفاتر چیزی مشاهده نمی شود و بعد اتمام اسناد روز با انتخاب گزینه ثبت اسناد از منوی حسابداری اسناد وارد دفاتر میشود در این هنگام یعنی بعد سبت اسناد میتوان حساب های دفاتر کل و معین همراه با مانده های آنها را می توان دید .
در هنگام ثبت اسناد علاوه بر کلید F2 که ذکر شد کلید های دیگری مورد استفاده قرار میگیرد نظیر کلید F4 که برای اصلاح اسناد البته قبل از ورود به دفاتر مورد استفاد قرار میگیرد . در واقع با فشرد کلید F4 کادر ی باز خواهد شد که در آن شماره سندی که می خواهید اصلاح شود پرسیده می شود با نوشتن شماره سند مورد نظر آن سند باز می شود و شماره میتواند در آن تغییر ایجاد کنید و دوباره باید کلید F2 را بزنید .
عیب دیگر این سیستم آن است که فرمان بعدی یا پیشین موبوط به اسناد وجود ندارد . درواقع برای بررسی تمامی اسناد باید از همان کلید F4 و تایپ شماره سند استفاده کرد و بدین ترتیب چک کردن اسناد کاری دشوار است و با اشتباهات متعددی که ممکن است مخصوصا در ثبت و نوشتن اعداد رخ دهد کارایی سیستم را پایین می آورد.
نکته ی که از جمله اخطارهایی است که در این برنامه وجود دارد این است که در صورت وجود اختلاف در ارقام آرتیکل به کاربر اخطار داده شده و از ثبت آن جلو گیری میشود. برای بستن حساب ها در پایان دوره مالی در قسمت پشتیبانی محلی برای این امر در نظر گرفته شده است .
با یک دید کلی می توان متوجه شده بهره نبردن از دفتر روزنامه یکی دیگر از معایب آن است . البته باید توجه داشت مشاهده صورتحسابهای سود و زیان و ترازنامه فقط منوط به ثبت اسناد است و نیازی به بستن حسابهای موقت برای دیدن این صورتحساب ها نیست با علم به این که تهیه تراز نامه به روش دستی فقط پس از بستن حساب های موقت دردفتر کل قابل دسترسی است .
در بخش سفارشات با باز شدن این منو امکان اعلام خرید کالا مقدار موجود کالا در انبار سفارشات کالا برای خریدارن تعیین زمان تحویل کالا و تحویل کالا وجود دارد که البته علاوه بر تعریف کالا می توان خدمات را نیزتعریف کرد .
در قسمت چک و بانک با تعریف بانک ها و حساب های بانکی موسسه در آنها امکان صدور و دریافت چک وجود دارد همینطور میتوان از این قسمت سررسد چک های دریافتنی و چک های پرداختنی را مشاهد کرد برای این کار از دو راه می توان وارد شده یکی از محل گزارشات و دیگری از همین محل که از کاربر سوال می شود و محدوده زمانی برای جستجو تعیین میگردد که با این کار چک های مورد نظر با نام و مبلغ و سررسید و بانک مورد به نمایش در می آید . در ضمن برای مشاهده تمامی چک ها کافی است که محدوده زمانی مورد نظر را بی نهایت قرار دهید .
رافع پنج
برنامه نرم افزاری رافع پنج محصول شرکت کیهان رایانه یک نرم افزار پیچیده و تمام اتوماتیک حسابداری است .این شرکت رایانه به تولید نرم افزارهای اتوماسیون اداری و مالی و نرم افزارهای آموزشی مالتی مدیا مبادرت می ورزد . در اینجا درمورد رلفع پنج صحبت می کنیم .
در سیستم رافع ۵ شش بلخش اصلی وجود دارند که عبارتند از حسابداری . چک و بانک .کنترل تولید .جقوق و دستمزد .فروش و انبار و دخل و خرج
بخش حسابداری
در این نرم افزارامکان تعریف و کنترل هزار دفتر مالی و هزار سال مالی وجود دارد. بخش حسابداری شامل اسناد موقت . اسناد دائم.سند ساده .سندافتتاحیه وسنداختتامیه است .در اسناد موقت صدور سند به صورت مرکب بوده اما در سند ساده تنها یک آرتیکل بدهکار و بستانکارقرار می گیرند . سند افتتاحیه به صورت اتوماتیک ایجاد شده و قابلیت اصلاح و ایجاد را تا هزار و پانصد آرتیکل را دارد. سند اختتامیه نیز از روی اسناد دائم در پایان دوره مالی به صورت اتوماتیک ایجاد می گردد.
در اسناد موقت امکانات صدور .اصلاح.بازبینی.انتقال به دفاتر .حذف .جستجوی اسنادو چاپ را داراست . درصدور یک سند شرح سند .سر فصل حساب کل و معین که هر یک با ۴ رقم کد میباشد و حساب تفصیلی که شامل ۵ رقم کد میباشد به همراه مبلغ بدهکار یا بستانکاری در هر یک از آرتیکل هاقرار می گیرند و در نهایت سند ثبت شده و در لیست اسناد قرار می گیرد.
از امکانات ویژه این نرم افزار صدور سند به صورت اتوماتیک می باشد که بر طبق انجام عملیات در سایر قسمت سند مربوطه به صورت اتوماتیک ایجاد می گردد.دفاتر حسابداری بر حسب اسناد صادرشده و با تعیین محدوده مورد نظر از اسناد موقت یا دائم قابل روئیت می باشد . گزارشات متعدد حسابداری نیز بر حسب تعیین محدوده مورد نظر زمانی قابل گزارش گیری هستند .
بخش چک و بانک
در بخش چک و بانک امکانات معرفی چک های صادره .وارده.حواله های بانکی و واریزی های نقدی همچنین معرفی چک های دریافتی یا پرداختی اول دوره فراهم است.در هر بخش عملیات مربوط به چک مانند اعلام وصول .برگشت .خرج یک چک و غیره فراهم است . هر دسته از چک ها به وسیله کلید هایی از پیش طراحی شده از هم تفکیک شده و قابل روئیت است . گزارشات مختلف چک و بانک نیز با تعیین محدوده گزارش گیری قابل نمایش و چاپ هستند .
بخش کنترل تولید
در این نرم افزار امکان معرفی خط تولید شرکت به صورت تک فرآیند برای کاربر فراهم می باشد و این کار تنها برای یک بار صورت می گیرد. در مرحله تعداد کالای ساخته شده مشخص می شود و در مرحله پایانیتولید فرم نهایی صادر شده و هزینه مربوط به تولید پرداخت کشته و قیمت تمام شده محاسبه می شود و در نهایت کالای ساخته شد ه در انبا ر قرار می گیرد.
بخش حقوق و دستمزد
در بخش حقوق و دستمزد اطلاعات پایهشامل اطلاعات پرسنلی .تنظیم تقویم شرکت .تنظیم اطلاعات مدیریتی و همچنین تنظیم جدول مالیاتی ممکن می باشد. که جدول مالیاتی مطابق با آیین نامه های و ظوابط معرفی گشته است . در این سیستم کنترل میزان کارکرد و محاسبه فیش حقوقی به ۵ روش اعمال می شود که ۳ روش آن ساعتی روزانه .ساعتی ماهانهو روز مزدی به صورت اتوماتیک و ۲ روش ساعتی و روزانه به صورت دستی است .
هچنین امکان معرفی ساعات شروع به کار وپایانکار و همچنین معرفی درصد تعلق حق بیمه برای پرسنل و کارفرما ممکن می باشد در مورد ثبت ساعات ورود و خروج به صورت اتوماتیک یا غیر اتوماتیک فراهم است در حالت دستی میزان ساعات یا روزهای کارکرد و میزان اضافه کاری و سایر موارد تعریف و بر همان حسب فیش حقوقی جهت صدورآماده می شود .
هر گونه پرداخت دیگری از قبیل وام . مساعد .پاداش و عیدی در این سیستم قابل تعریف بوده و روی فیش حقوقی نیز تاثیرگزار خواهد بود .فیش حقوقی هر ماه پس از محاسبه قابل پرینت بوده و سندحسابداری نیز به صورت اتوماتیک صادر می شود و گزارشات متفاوت حقوق و دستمزد منجمله فرم بیمه که مطابق فرم بیمه سازمان تامین اجتماعی با تعیین محدوده زمانی مورد نظر قابل نمایش و پرینت است .
بخش فروش و انبار
این نرم افزار قابلیت کنترل هزار انبار را دارد .فاکتورهای متفاوت مانند فاکتور خرید . فروش . برگشت از آنها . پیش فاکتور و فاکتور بازاریاب قابل معرفی است در فاکتور بازاریاب میزان سهم بازار یاب که می توان در سود و یا در کل فروش درصدی را سهیم شود محاسبه میگردد و در حساب شخص قرار می گیرد .
هر فاکتور که صادر می گردد امکان اصلاح .بازبینی .حذف .چاپ رسمی و چاپ معمولی را داراست . بعد از صدور فاکتور امکان ثبت و ایجاد سند حسابداری به صورت اتوماتیک وجود دارد . در صدور یک فاکتور اطلاعاتی نظیر نام خریدار یا فروشنده .کالا یا خدمات مورد نظر . شرح فاکتور. تخفیفات اعمال شده بر روی فاکتور. شماره و تاریخ فاکتور و در نهایت نحوه تسویه حساب شخص را میتوانید درج و مشخص نمایید و سرانجام اطلاعات مورد نظر ثبت شده و فاکتور در لیست فاکتور ها قرار می گیرد.
گزارشات متفاوت فروش و انبار از جمله صورت کلیه از جمله صورت کلیه فاکتور های صادر شده گزارش کار تکس کالا . آمار گردش کالا . عملکرد اشخاص با کالا ها و یا بلعکس و در نهایت گزارش انبار کردانی از انبار های فعال یا از کلیه انبار ها با تعیین محدوده زمانی دلخواه و مورد نظر قابل روئیت و چاپ می باشد .
بخش دخل و خرج
این نرم افزار برای کسانی که اطلاعات حسابداری هم ندارند مفید واقع می شود صدور هر سند حسابداری بر حسب پرداخت ها یا دریافت ها متفاوت انجام صورت می گیرد که این پرداخت ها اگر به صورت نقدی یا چک باشد از جانب دخل و خرج قابل معرفی و کنترل هستند . جهت هر گونه پرداخت یا دریافتی منوی مربوط انتخاب می شود مشخصات و مبلغ دریافتی یا پرداختی مشخص و در برگه ثبت می گردد و سند حسابداری به صورت اتوماتیک صادر می شود . گزارشات پرداخت ها و یا دریافت ها نیز به صورت های متفاوت قابل روئیت می باشد .
حاسب ملی
چند کاربره تحت شبکه کزارشات حرفه ای و شخصی ایجاد دفاتر کل و معین انجام عملیات مربوط به مشتریان کالاها حسابهای بانکی ثبت و صدور انواع اسناد ساده و مرکب انجام انواع قسط بندی امکان ثبت چکهای دریافتی و پرداختی و عملیات مربوط به آنها فاکتور تبدیل با روش ساده و کار آمد انجام انواع معاملات ترازنامه ثبت و صدور اسناد مربوط به خرید فروش و چکها بصورت خودکار سیستم انبارداری و به روز کردن انبار بصورت خودکار دریافت و چاپ گزارشات و اطلاعات چاپ بر روی برگ چک همراه با ثبت چک سود فاکتور سال مالی قابلیت چاپ با همه چاپکرها همراه با سی دی آموزشی قابل نصب بر روی تمامی ویندوزها
ایجاد دفاتر کل و معین ثبت و چاپ اسناد ساده و مرکب ثبت عملیات بانکی بصورت خودکار امکان ثبت چکهای دریافتی و پرداختی چاپ بر روی برگ چک همراه با ثبت چک چاپ و نمایش تراز آزمایش و تراز کل ذخیره سازی خودکار در هنگام قطع برق قابلیت چاپ با همه چاپگرها همراه با سی دی آموزشی همراه با برنامه جانبی امین اموال قابل نصب بر روی تمامی ویندوزها ایجاد دفاتر کل و معین ثبت و چاپ اسناد ساده و مرکب ثبت عملیات برنامه هفتگی برای کلیه روزهای هفته با توجه به ساعات دبیران ارائه دروس تک زنگی و زنگ کامل امکانات ویژه جهت تایپ نامه های آرم دار و سئوالات امتحانی امکانات ویژه جهت ثبت و نکهداری اطلاعات محرمانه مربوط به مدارس امکانات ویژه جهت رسم نمودار امکانات ویژه جهت طرح سئوالات امتحانی قابلیت چاپ با همه چاپکرها همراه با سی دی آموزشی قابل نصب بر روی تمامی ویندوزهای ۹۵ به بالا ثبت مشخصات مسافران ارسال خودکار مشخصات به اداره اماکن ثبت مشخصات اتاقها و وضعیت مسافران ثبت کلیه اسناد مربوط مسافران و هزینه ها امکان گزارش گیری از کلیه اطلاعات امکان جستجو در تمامی گزینه ها و اطلاعات امکان چاپ کلیه کزارشات امکان چاپ صورتحساب مسافران دارای سی دی آموزشی بصورت مالتی مدیایی تایید شده توسط اداره اماکن قابلیت حسابداری و ثبت و صدور سند امکان عملیات حسابهای بانکی و چکهای پرداختی و دریافتی قابلیت چاپ بر روی چک قابلیت چاپ با همه چاپگرها همراه با سی دی آموزشی قابلیت نصب بر روی تمامی ویندوزها

[ جمعه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 10:35 ] [ محمداربابی ]
دکتر فضل الله اکبری - پدر حسابداری ایران

 اندیشمند برجسته، مروج حسابداری علمی،نخستین استاد حسابداری در ایران،موسس دانشکده مدیریت و علوم اداری دانشگاه تهران،صاحب تالیفات ارزشمند در رشته حسابداری و حسابرسی و صاحب بسیاری از عظمتهای فردی و اجتماعی.

دکتر فضل الله اکبری در دوم اردیبهشت سال 1300 هجری شمسی برابر با سوم ماه رمضان المبارک سال 1339 هجری شمسی در شهر گلپایگان چشم به جهان گشود. تحصیلا ت ابتدایی را در شهر گلپایگان و دوره دبیرستان را در دبیرستانهای ادب، صارمیه و سعدی اصفهان طی کرد. همزمان با طی دوره دبیرستان و حتی قبل از آن به تحصیل علوم قدیمه نزد پدربزرگ مادریش مرحوم حاج فخرالعلما پرداخت و پس از آن در اصفهان از محضر استادانی چون شادروان فضل الله همایی و برادر دانشمند ایشان استاد جلا ل همایی و آقای مبارکه ای کسب فیض کرد.

وی حساب و ریاضی و حساب سیاق نقدی و جنسی را نزد پدربزرگ و پدر فرا گرفت. دکتر فضل الله اکبری بعد از دریافت دیپلم متوسطه، در دانشکده حقوق دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و از این دانشکده لیسانس گرفت.

سپس در شرکت ملی نفت استخدام شد و همزمان با مرحوم حییم در تهیه فرهنگ لغات انگلیسی به فارسی همکاری داشت. وی در اوایل دهه 1330 در موسسه علوم اداری و بازرگانی دانشکده حقوق دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و فوق لیسانس علوم اداری و بازرگانی دریافت داشت. به دنبال آن با استفاده از بورس تحصیلی به امریکا رفت و در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و دانشگاه استانفورد به تحصیل پرداخت و در رشته مدیریت بازرگانی با گرایش حسابداری دکترا دریافت کرد.

بعد از اخذ مدرک دکترا به ایران مراجعت کرد و در موسسه علوم اداری به تدریس پرداخت و در سال 1337 به عنوان اولین مدرس حسابداری با درجه دانشیاری به عضویت هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شد.

دکتر اکبری در مورد این دوره از زندگی خود در مصاحبه ای با مجله حسابدار (دکتر فضل الله اکبری، 1378، سرگذشت یک استاد و سرگذشت یک علم)، و بعد در مقاله ای در سال 1378 درباره چگونگی شروع تدریس حسابداری در دانشگاه تهران برای چاپ در مجله حسابرس (دکتر فضل الله اکبری، 1378، چگونگی تدریس حسابداری...) چنین می نویسد:

"همیشه فکر می کنم آدمی تا اندازه ای به جایی راه می برد که مقدر است . سرانجام هم وضعیتی پیش آمد که بتوانم از بورسی در این رشته بهره مند شوم. بدین ترتیب عملا به قلمروحسابداری وارد شدم... پس از مراجعت از خارج، دانشگاه تهران اعلا م کرد که برای تدریس رشته های حسابداری و حسابرسی دانشیار می پذیرد و من برای این کار داوطلب شدم."

" من تنها داوطلب بودم. ... باید اذعان کنم در آن زمان دو- سه نفری بودند که بیش از من حسابداری می دانستند و تجربه بیشتری هم داشتند، ولی چون داشتن درجه دکتری یکی از شرایط استخدام بود با وجود علا قه ای که داشتند، واجد شرایط و داوطلب نشدند.

سالها حسابداری به عنوان رشته ای قابل قبول برای تدریس در دانشگاه شناخته نمی شد. تا سال 1333 در هیچ دانشگاه و موسسه آموزش عالی حسابداری رسماً تدریس نمی شد. ... متاسفانه در ایران آن زمان، اغلب افراد به جهت عدم اطلا ع کافی از محتوای دروس مزبور، علوم مالی و حسابداری را در سطح سایر رشته های دانشگاه به حساب نمی آوردند... .

محتوای رشته حسابداری، اهمیت و لزوم آن در انتظام امور سازمانها و تاثیر آن در پیشرفت کشور، سالها همچنان ناشناخته باقی ماند. در سال 1334 که داوطلب تدریس حسابداری در دانشگاه شدم، یکی از اولیای دانشگاه گفت شک دارد جایگاه تدریس حسابداری در دانشگاه باشد، و اضافه کرد در گذشته هم حسابداری در سال ششم رشته تجارت دبیرستانها تدریس می شده است و اگر حسابداری را رشته ای دانشگاهی بشناسیم بزودی داوطلبانی هم برای تدریس خانه داری، گله داری و باغداری پیدا می شوند؛ دانشگاه را تدریس حساب کافی است.

دو - سه سالی طول کشید تا با مراجعات مکرر و مستمر، ارائه شرح دروس حسابداری و رشته های مختلف آن، اهمیت و فرق آن را با حساب و ریاضی توجیه کنم و توضیح دهم. بالا خره قرار شد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران برای انتخاب و استخدام یک نفر دانشیار اقدام کنند."

" در طول سال 1342 توضیحاتم رئیس وقت دانشگاه تهران را متقاعد و مصمم کرد که دانشگاه تهران، مانند بسیاری از مهمترین دانشگاههای جهان، و به لحاظ نیاز کشور، می باید دانشکده ای برای آموزش و تحقیقات مدیریت داشته باشد. در ابتدای شهریور 1343 شادروان دکتر صالح رئیس دانشگاه، در جلسه ای پرشور و با مخالفتهای بسیار، بالا خره تاسیس دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی را به تصویب شورایعالی فرهنگ رسانید.... مخالفتها با تاسیس این دانشکده، اولین در نوع خود در کشور، بیشتر از ناشناخته بودن مدیریت به عنوان رشته ای از دانش ناشی می شد." (دکتر اکبری، 1378، نوبت من نیست، ص 15)

دکتر فضل الله اکبری پس از تاسیس دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، به مدت 8 سال رئیس این دانشکده بود. پس از سال 1350، به سمت معاون آموزشی و پژوهشی وزارت علوم و آموزش عالی برگزیده شد و همزمان به تدریس رشته حسابداری در دانشگاهها و موسسات مختلف آموزش عالی به ویژه بانک ملی ایران، اشتغال داشت. در این دوره با شرکت اطلا عات اعتباری که به وسیله بانک مرکزی تاسیس شده بود، نیز همکاری داشت.

در فاصله سالهای 1350-53 که در وزارت علوم به کار اشتغال داشت، خدمات گسترده ای در زمینه ارزشیابی مدارک تحصیلی و ارزیابی علمی دانشگاهها و مراکز علمی کشور به انجام رسانید. وی در اواخر سال 1353 به دانشگاه تهران بازگشت و به عنوان استاد دانشکده علوم اداری و بازرگانی دانشگاه تهران در سمت معاون و قائم مقام رئیس دانشگاه تهران به کار ادامه داد.

پس از انقلاب در اوایل سال 1358 در سمت استادی دانشگاه بازنشسته شد اما تا پایان سال تحصیلی 58-1357 همچنان به تدریس ادامه داد.

از اوایل دهه 1360 سازمان حسابرسی این افتخار را یافت تا از همکاری ایشان با مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی این سازمان برخوردار شود. کتاب و مقالا ت مختلفی که در این دوران توسط ایشان تالیف و تدوین و توسط سازمان حسابرسی منتشر شده است حاصل این دوران پربار است.

دکتر فضل الله اکبری در اواخر دهه 1360 به امریکا مسافرت کرد و به مدت دو سال با سمت استادی در دوره های فوق لیسانس دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه استانفورد که یکی از معتبرترین دانشکده های این رشته در سراسر دنیا به شمار می آید، به تدریس پرداخت.

پس از آن به انگلستان رفت و یک سال نیز در دانشکده مدیریت دولتی تدریس داشت. ایشان از اواسط دهه 1370 به ایران مراجعت کرد و همچنان همکاری خود را در زمینه تحقیق و تالیف با مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی ادامه داد و در این مدت است که مقالا ت متعددی هم برای مجله حسابرس تهیه کرد.

کتاب بررسی تحلیلی دکتر فضل الله اکبری در سال 1381 به عنوان کتاب درخور تقدیر برگزیده و به وسیله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلا می در مراسم هفته کتاب مورد تقدیر قرار گرفت.

آقای دکتر اکبری دانشمندی بی­طرف و واقع­گرا بود. در عین­حال که حرمت همگان را نگه می­داشتند با اطرافیان رفتاری محکم، منطقی و مهربان داشتند.استوار و قاطع اما اهل اعتدال بودند. بی­ادعا بودند و فروتن.از نقد و نفی دیگران پرهیز می­کردند و مراعات حقوق دیگران را از هر حیث می کردند.

نقش فردی دکتر فضل الله اکبری در توسعه دانش حسابداری در ایران به نحو قاطع تعیین کننده بوده است. این نقش به گفته خود ایشان محصول «علاقه به کار» و به قضاوت آنانی که او را از نزدیک می­شناختند محصول احساس «مسئولیت» نسبت به توسعه و پیشرفت جامعه و «ایمان» به چاره جوئیها و راهگشاییهای «علم» نیز بوده است.

زنده یاد دکتر فضل الله اکبری در 13فروردین1384 جان به جان آفرین تسلیم کرد و در قطعه 229 بهشت زهرا به خاک سپرده شد.از ایشان 4 فرزند ، 2پسر و 2 دختر ، باقی مانده است.

● کتابها

▪ حسابداری صنعتی، دانشگاه تهران، با تجدید چاپ به دفعات و توسط ناشران دیگر، 1338

▪ اصول حسابداری، دانشگاه تهران، با تجدید چاپ به دفعات، 1340

▪ تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، سازمان حسابرسی، با پنج بار تجدید چاپ و تجدیدنظر، 1366

▪ حسابداری بازرگانی، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، 1354

▪ تهیه بودجه بازرگانی و صنعتی، انتشارات فروردین، 1365

▪ حسابداری استهلا ک، سازمان حسابرسی، اولین چاپ 1371، چاپ هفتم، 1380

▪ فرهنگ اصطلا حات حسابداری (انگلیسی- فارسی)، سازمان حسابرسی، جلد اول، 1376

▪ بررسی تحلیلی یا استفاده از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در حسابرسی، سازمان حسابرسی، 1379

[ جمعه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 10:34 ] [ محمداربابی ]
 

مرد اصلاحات حسابداری

پائول فرانکلین گریدی (Paul Franklin Grady) پسر جیمز ای (James A.) و میرتل پائولس پترسون (Myrtle Powless Eterson) در نوزدهم مة ۱۹۰۰ در روستایی بهنام سریل اسپرینگز (Cereal Springs) نزدیک شهر ایلینویز (Illinois) بهدنیا آمد. پدرش در زمان کودکی او فوت کرد و مادرش با جان جی گریدی (John J. Grady) ازدواج کرد و نام خانوادگیش را نیز از همین ناپدری به ارث برد. در سال ۱۹۱۸ دوران دبیرستان را بهپایان رساند و بهعنوان دانشجوی مهندسی شیمی وارد دانشگاه شد. در سال ۱۹۲۰ با یک تغییر رشته ناگهانی وارد رشته تجارت شد. یاداوری میشود که او در سال ۱۹۱۸ چند ماهی در نیروی دریایی خدمت کرد و با پایان جنگ جهانی اول دوران فعالیت نظامی او نیز به پایان رسید.

grady_64
پائول فرانکلین گریدی در سال ۱۹۲۳ دانشگاه ایلینویز را با نمرات عالی به پایان رساند. در دوران تحصیل در دانشگاه برای تأمین هزینههای تحصیلش در یک رستوران کار میکرد بهطوری که در سالهای ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۳ توانست بتدریج یک سوم مالکیت رستوران را بهدست آورد. در سال تحصیلی ۱۹۲۲ـ ۱۹۲۳ توسط بخش بتا آلفا پسی (Beta Alpha Psi)، بتا گاما سیگما (Beta Gamma Sigma) و فی کاپا فی(Phi Kappa Phi) انتخاب شد و در سال ۱۹۲۳ با گذراندن امتحان حسابدار رسمی زندگی حرفهایش تغییر کرد؛ محیط دانشگاه را ترک گفت و در سپتامبر همان سال به شرکت آرتور آندرسن (Arthur Andersen) پیوست. در سالهای اولیه کار در آرتور آندرسن، در دفتر این شرکت در شیکاگو فعالیت میکرد و اساساً کارش در بخش شرکتهای خدمات عمومی متمرکز بود. در ژوئیه ۱۹۲۳ توانست یکی از شرکای شرکت شود و خیلی زود بهعنوان مسئول بخش شرکتهای خدمات عمومی به دفتر نیویورک منتقل شد.
مابین سالهای ۱۹۳۲ و ۱۹۳۴، گریدی درگیر مسائل حرفهای گستردهای شد. بهعنوان مشاور کمیته انستیتوی مدیران مالی که بعدها موسسه مدیران ارشد مالی نام گرفت، در تدوین پیشنویس طرحی که منجر به دو تغییر اساسی در اصلاحات حسابداری گردید کمک زیادی کرد. اولین تغییر مربوط به اصلاح «رویه عمل حسابداری » به اصطلاح جدید «اصول حسابداری » بود و تغییر دوم نیز در ارتباط با قدرت بخشیدن به گزارشگری و ساختار حسابداری بود.
در سال ۱۹۳۷ برخلاف میلش بهعنوان شریک اداری به دفتر شیکاگوی شرکت آرتور آندرسن بازگشت ولی از این اوضاع بسیار ناراضی بود چنانکه خود از آن با عبارت: “شرایطی که او را به بند کشیده بود” یاد میکند و این همان چیزی بود که مطلوب آرتور آندرسن، مؤسس شرکت بود. در ۱۹۴۲، گریدی به عنوان مدیر اجرایی بخش نظارت و بازرسی هزینههای نیروی دریایی انتخاب شد.
در واقع مسئولیت او سازمانبندی و تدوین سیاستهای نظارتی هزینهها و همچنین روشهای حسابرسی و اعتباردهی به هزینههای انجام شده در نیروی دریایی بود. نتایج فعالیتهای او در این زمینه منجر به انتشار گزارشی بهنام گریدی رپورت (Grady Report) در ۱۹۴۳ گردید که راهنمای تجدید ساختار اساسی در سیستم بازپرداخت هزینههای نیروی دریایی شد. بهعنوان سپاس از این خدمت برجسته، گریدی مفتخر به دریافت مدال برجسته غیرنظامی نیروی دریایی (۱۹۴۷) و تقدیرنامه ریاست جمهوری در ۱۹۴۷ گردید. پس از اتمام دورة مأموریتش در نیروی دریایی در اواخر ۱۹۴۲ به آرتور آندرسن بازگشت ولی در مة ۱۹۴۳ به شرکت پرایس واترهاوس (Pricewaterhouse and Co.) ملحق شد و در ژانویه ۱۹۴۴ شریک فنی شرکت گردید و تا زمان بازنشستگی در ۱۹۶۰ همین پست را حفظ کرد. در این شرایط بود که افتخار همکاری حرفهای طولانی با جورج اولیور مِی (George Oliver May) شریک قدیمی پرایس واترهاوس نظریهپرداز و پیشکسوت حسابداری را پیدا کرد. او بهخاطر تجربهای که در بخش دولتی و خدمات عمومی داشت، در پرایس واترهاوس نیز مدیر خطمشیهای منفی حسابداری شرکتهای ایالتی امریکا شد. از ۱۹۴۴ تا ۱۹۴۸، گریدی ریاست کمیته رویههای حسابداری را بهعهده داشت و در همین سمت بود که گزارش ویژه کنترل داخلی را در ۱۹۴۸ منتشر کرد. این گزارش که یکی از پُرفروشترین آثار حسابداری در جهان بوده است، اهمیت محوری و طراحی سیستمهای کنترل داخلی را بهشکلی قابل فهم ارائه میداد بهطوری که هنوز هم در عصر حاضر کاربرد دارد.
گریدی در کمیتههای مهمی فعالیت داشت، از جمله ریاست کمیسیون هوور (Hoover) در تجدید ساختار شاخه اجرایی دولت در ۱۹۴۸ و عضویت در کمیته تحقیق انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) در ۱۹۵۷، که در ۱۹۵۸ پیشنهاد انحلال کمیته تدوین رویههای حسابداری و تشکیل هیئت اصول اصول حسابداری را داد. گریدی در ۱۹۵۹ مفتخر به دریافت مدال طلای انجمن حسابداران رسمی امریکا شد و در ۱۹۶۴ نیز به تالار مشاهیر حسابداری دانشگاه اوهیو (Ohio) راه یافت.
پس از بازنشستگی در ۱۹۶۰، گریدی عضو فعال حرفه باقی ماند و پس از درگذشت جورج الیور مِی در ۱۹۶۱، مقالات و انتشارات او را تحت عنوان «زندگینامه و افکار حسابداری جورج اولیور مِی » در سال ۱۹۶۲ جمعآوری و تدوین کرد.
او همچنین به عنوان رئیس تحقیقات انجمن حسابداران رسمی امریکا از ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۴ فعالیت داشت و در این موقعیت بود که توانست به تأثیر خود بر حرفه تداوم بخشد و دو دستاورد ماندگار برای حرفه به ارمغان آورد. اول آنکه گریدی به ایجاد بخش بررسی حرفه کمک نمود که بعدها تبدیل به «بررسی توسط همپیشگان » گردید [فرایند رسیدگی بهرویههای انجام عملیات حسابرسی و گزارشگری مؤسسههایی که عملیات حسابرسی شرکتهای عام را بر عهده دارند، توسط مؤسسه یا موسسههای حسابرسی دیگر، هر سه سال یکبار]. دوم آنکه گریدی مجموعه خلاصهای از اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری (GAAP) را جمعآوری کرد که منبع با ارزشی برای استانداردهای حسابداری تلقی شد. نتیجه این کار، مطالعه تحقیقاتی حسابداری شماره ۷ (ARS#7) با عنوان «مجموعه اصول پذیرفته شده حسابداری برای شرکتهای تجاری » بود که در ۱۹۶۵ منتشر شد و آن نیز جزء پُرفروشترین نشریههای حسابداری در آمد.
در سال ۱۹۶۸ گریدی به فلوریدا بازگشت و به سخنرانیهای حرفهای خود تا زمان مرگش در سال ۱۹۸۴ ادامه داد.
گریدی در سازمانهای حرفهای زیادی فعالیت داشت و در بسیاری از کمیتههای انجمن حسابداران رسمی امریکا (حدود ۴۲ کمیته) فعال بود؛ از جمله ریاست کمیته حسابداری شرکتهای خدمات عمومی (۱۲۳۹ـ ۴۱)، رویههای حسابرسی (۱۹۴۴ـ ۴۸)، ارتباطات با بانکداران (۱۹۵۰ـ ۵۲)، ارتباطات با کمیسیون بورس اوراق بهادار (۱۹۵۴ـ ۵۷)، صندوق بازنشستگی رفاه و اتحادیه کارگری (۵۷ـ ۵۸)، صندوق بیمه (۵۸ـ ۶۰) و بررسی همپیشگان (۱۹۶۲ـ ۶۳).
در طی دوران ریاست گریدی در کمیته رویههای حسابرسی، استانداردهای عمومی پذیرفته شده در حسابرسی تهیه و توسط اعضا پذیرفته شد و مطالعات موردی زیادی در حسابرسی انجام گرفت و منتشر شد، از جمله رساله ابتکاری او بر روی کنترل داخلی با عنوان «کنترل داخلیـ جزء اصلی یک سیستم سازمانیافته و اهمیت آن برای مدیریت و حسابدار عمومی مستقل». گریدی عضو کمیته ویژه انجمن حسابداران رسمی امریکا در ۱۹۵۸ بود که گزارشش منجر به ایجاد هیئت اصول حسابداری (APB) گردید. وی معاونت انجمن حسابداری امریکا (AAA) را در ۱۹۵۴ بهعهده داشت و عضو هیئت حسابداری فلوریدا در دوره ۱۹۶۸ـ ۷۲ بود. همچنین عضو انجمن حسابداران رسمی ایلینویز و نیویورک بود. در سال ۱۹۴۶ مفتخر بهدریافت تقدیرنامه از بتا گاما سیگما و در ۱۹۶۵ از آلفا کاپا پسی گردید.
گریدی مقالات زیادی در مجلات حرفه نوشت و همانطور که گفته شد «مجموعه اصول پذیرفتهشده حسابداری برای شرکتهای تجاری» که در ۱۹۶۵ تألیف کرد بیش از ۳۰۰٫۰۰۰ نسخه بهفروش رسید و به زبانهای اسپانیایی و ژاپنی ترجمه شد. علاوه بر این او عضو کمیته مشاورة پروژه بخش مطالعات تحقیقاتی حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریکا در هیئت اصول حسابداری بود. وی استاد حسابداری در دانشگاه فلوریدا (۱۹۶۵) بود و در سالهای ۱۹۷۵ـ ۷۸ بهعنوان مشاور در واحد حسابداری دانشگاه ایلینویز فعالیت داشت.
گریدی در خدمات دولتی، شهری و اجتماعی فعالیت داشت. در سالهای ۱۹۴۶ـ۴۹ رئیس شورای امور مالی فدرال و در ۱۹۶۸ـ۷۰ عضو کمیته مشاور کمیسیون انرژی اتمی بود. او از دوستان قدیمی رئیس جمهور هربرت هوور (Herbert Hoover) بود.
او در ۲۰ نوامبر ۱۹۲۱ با لوئیز ترور (Louise Trevor) ازدواج کرد و صاحب دو فرزند شد و در ۲۱ آوریل ۱۹۸۴ در سن ۸۴ سالگی درگذشت.

[ جمعه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 10:28 ] [ محمداربابی ]
۱۳
دی/۸۹

دکتر عزیز نبوی

Dr.aziz nabavi

نبوی را به عنوان مدیری موفق می‌شناسیم. وی مولفی برجسته بود. چاپ مکرر کتابهایش در طول ۴۰ سال گذشته و انبوه متقاضی برای آنها حاکی از اهمیت و ارزش کاربردی تالیفاتش است. نبوی معلمی دانشمند و توانا بود که دانش وسیعش از مطالعات گسترده‌اش در زمینه‌های مختلف پدید آمده بود. عزیز نبوی فرزند میربابا نبوی از فرهیختگان و آزادی خواهان آذربایجان در صدر مشروطه است. ایشان در بیان شرح حال خود می گوید:

       « در سال ۱۳۱۱ در بندرانزلی متولد شدم ، اما در تهران زندگی کردم. نخست لیسانس حقوق و پس از آن فوق لیسانس علوم اداری و سرانجام در اولین دوره دکترا در ایران ، دکترای اقتصاد گرفتم و در سال ۱۳۴۰(۱۹۶۰ میلادی) موفق به اخذ درجه دکترای علوم اداری با تخصص در زمینه حسابداری از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی شدم. استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه تهران، استاد دانشکده اقتصاد و بانکداری دانشگاه ملی و بنیانگذار و رئیس موسسه عالی حسابداری بودم. افتخارم این است که هزاران جوان تحصیلکرده برای کشورم تربیت کرده ام. از سال ۱۳۵۵ به بعد استاد دانشگاه کشور سوئیس بودم و در دانشگاه اروپایی سوئیس روش علمی تحقیق، حسابداری مالی و حسابداری مدیریت تدریس کردم.»

       دکتر عزیز نبوی خدمات دولتی را در وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز کرد و سالها در مقام مشاور عالی وزارت دارایی، مشاور مالی وزارت کشور و مشاور مالی وزارت پست و تلگراف و تلفن بکار مشغول بود. مدیریت مجله تجارت دانشکده حقوق و علوم اقتصادی دانشگاه تهران، عضویت در هیئت مدیره انجمن حسابداران قسم خورده ایران، سردبیری مجله بانکها در وزارت دارایی و نمایندگی دولت ایران در کنفرانس جهانی امور مالی در ایتالیا در سال ۱۹۶۴ میلادی از دیگر اموری بود که ایشان به آنها اشتغال داشت.

       او ایده ایجاد یک دانشکده را داشت، آن را اجرا کرد و موفق هم بود. تاسیس موسسه عالی حسابداری در سال ۱۳۴۳ کاری بزرگ و دشوار بود که آن را به انجام رساند و با آموزش حسابداری در سطح دانشگاهی و تخصصی موجب شد که دگرگونی شگرفی در کار و زندگی شمار زیادی از جوانان آن روزگار پدید آید. زنده یاد دکتر عزیز نبوی ذهنی پر از ایده داشت: تحقیق، تالیف، ساخت و کارآفرینی.

       حاصل کار دکتر نبوی، دانش آموختگان موسسه عالی حسابداری هستند که بسیاری از آنها در کار و زندگیشان موفقند. وجود شمار قابل توجهی استاد دانشگاه در ایران و کشورهای دیگر، وجود شمار بیشتری حسابدار حرفه ای و وجود شمار مدیران بسیار در بین آنها نشانه موفقیت ایشان است. دکتر عزیز نبوی را می توان یکی از پایه گذاران آموزش حسابداری نوین در ایران به شمار آورد.

       دکتر نبوی علاوه بر ۳۰ سال تدریس در دانشکده های مختلف۵ در ایران، آمریکا و سوئیس، پژوهشگر و مولف مجموعه ۲ جلدی اصول حسابداری است که تاکنون چندین بار تجدید چاپ شده است. ویژه گی اصلی این دوره دو جلدی پرداختن به تمامی جنبه های حسابداری و کوشش در انطباق مطالب با اوضاع و احوال ایران است. ایشان مولف کتاب اصول حسابرسی و اصول حسابداری دولتی است و دارای تالیفات متعدد به زبان انگلیسی و فرانسه می باشد.

       زنده یاد دکتر عزیز نبوی روز شنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۲ وفات یافت و در شهر مونترو سوئیس به خاک سپرده شد. از ایشان سه فرزند، دو پسر و یک دختر باقی مانده است.

[ جمعه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 10:26 ] [ محمداربابی ]

hesabdari modiriat

انواع تئوریها در حسابداری مدیریتپژوهش و نحوه عمل در حسابداری مدیریت وابسته به دو گونه تئوری است. تئوریهایی که به وسیله جامعه پژوهشی، تئوری نامیده شده، اساساً از سایر علوم گرفته شده و فاقد ویژگیهایی استکه آنها را در حسابداری مدیریت منحصر به فرد می­سازد. تئوریهایی هم که در حال حاضر فاقد ویژگی تئوری­ است، می­کوشد تا چگونگی کاربرد حسابداری مدیریت در تحصیل و کسب عملکرد بهتر را تشریح کند. در ادامه به این تئوریها اشاره می­شود.

تئوریهای برخوردار از ویژگیهای یک تئوری
طبق نظرات لا‌فت و شیلدز(۲۰۰۳) ، در پژوهشهای حسابداری مدیریت، برخی مطالب منتشر شده مربوط به حسابداری مدیریت، توسط برخی از تئوریها تشریح شده است. به طور معمول حسابداری مدیریت شامل متغییرهای مستقل و وابسته است اما به تمام زنجیره علت و معلول اشاره نمی­شود. این تئوریها در تشریح عوامل، اثرات و تنوع روابط متقابل حسابداری مدیریت مبتنی بر زمینه­های اقتصادی، تئوریهای سازمانی، جامعه­شناسی و روانشناسی است. ما به این تئوریها و مباحث پیرامونی که توسط آنها تشریح می­شوند، نیازمندیم. اما سه نگرانی عمده نسبت به تئوریهای یادشده در حسابداری مدیریت وجود دارد.نخست اینکه هیچیک از این تئوریها بدانگونه نیست که بتوان بین تئوری حسابداری مدیریت و سایر تئوریها تمایز قائل شد. این تئوریها پیرامون حسابداری مدیریت بوده و خاص تئوری حسابداری مدیریت نیست. تئوریهای حسابداری مدیریت همچنانکه مجله­های معتبر پژوهشی دانشگاهی تشخیص داده­اند، به واسطه پرس و جو و پرسش و پاسخ تعیین شده­است. پژوهشگران، تئوری نمایندگی، تئوری اقتصاد اطلاعات، تئوری ساختار، تئوری سیستم-کاربر، تئوری هدفگذاری و تعداد بیشماری از سایر تئوریها را به کار میبرند تا به تشریح منافع حسابداری مدیریت بپردازند. گاهی به نظر می­رسد، آنچه مفید است از طریق تئوریهای از پیش تعیین شده و نه پدیده مورد نظر در حسابداری، تعیین شده است. به بیان دیگر تئوریهای مشابه را می­توان حتی در تشریح موضوعهایی غیر از حسابداری مدیریت نیز به­کار برد. در ادامه به این مسئله نیز می­پردازیم که نیاز به تئوری حسابداری مدیریت وجود دارد، اما به این معنی نیست که نیازی به تفسیرهای ارائه شده و بینش منتج از سایر تئوریها وجود ندارد. بحث این است که به هر دو آنها نیاز وجود دارد.
دومین نگرانی، ماهیت ابرتئوری برخی از تئوری­هایمورد استفاده است. مشکل اصلی این است که نمی­توان این تئوریها را تحریف کرد و یا حتی طرحها و موضوعهایی را بر اساس آن ایجاد کرد که تحریف­پذیر یا ابطال­پذیر باشند.
نگرانی عمده، ناشی از فقدان تصویری روشن از تئوریهایی است که بهترین تفسیرها را از اشکال متعدد حسابداری مدیریت و نتایج آنها در شرایط و چارچوب خاص زمانی فراهم آورد. از آنجا که موضوعهای پیرامون حسابداری مدیریت درک نمی­شود، یافتن سرنخهایی جهت چگونگی به­کارگیری حسابداری مدیریت، موضوعیت نمی­یابد. ممکن است گفته شود که این مسئله صرفاً ناشی از فقدان اندوخته کافی از دانش است که متناسب با رشد و بلوغ رشته مرتفع خواهد شد. اما در این زمینه تردید وجود دارد زیرا به ندرت کوششهایی در جهت ارائه نقاط ضعف و قوت تئوریهای مختلف در یک مطالعه واحد مشاهده می­شود. به نظر می­رسد پژوهشگران حسابداری به یک تئوری خاص در هر زمان معتقدند و تلاش زیادی در جهت تعدیل و یا توسعه بیشتر تئوریهای اقتباسی به کار گرفته شده نمی­کنند. اگر به دنبال توسعه تئوریها نباشیم، از هرگونه اقتباس از تئوریهای مختلف به این علت استفاده می­کنیم تا به تفسیر و تشریح بهتر موضوعهای «مورد علاقه و منفعت خود» دست یابیم و در این صورت امید زیادی به پیشرفت در زمینه تئوریهای حسابداری مدیریت وجود ندارد. نمی­توان با راه­حل پیشنهادی زیمرمن مبنی بر تکیه صرف بر تئوریهای اقتصادی موافق بود. افزون بر این، قدرت تبیین و پیشبینی تئوریهای مختلف، نیازمند ارزیابی تئوریهاست تا توسعه یافته، تعدیل و ترکیب شوند و قدرت تبیین آنها در زمینه حسابداری مدیریت افزایش یابد.

تئوریهایی که موقعیت یک تئوری را ندارند
در حسابداری مدیریت تعدادی تئوریهای هنجاری یا سازه­هایی نیز وجود دارد که این تئوریها شامل جریان وجوه نقد تنزیل شده برای بودجه­بندی سرمایه­ای، هزینه­یابی برمبنای فعالیت برای تخصیص سربار، ارزیابی متوازن برای طراحی سیستم کنترل، چارچوب هزینه­یابی کیفیت در مدیریت و کاهش هزینه­های کیفیت و چارچوب مدیریت بر مبنای ارزش در هدایت تصمیمگیری و کنترل در تضمین (اطمینان بخشی) بازده سهامداران است. از دید پژوهشگران دانشگاهی، این موارد، تئوری به­شمار نمی­آید اگرچه این تئوریها بیان می­کند که باید برخی چیزها را چگونه و چرا انجام دهیم. زیمرمن (۲۰۰۱) این مسئله را به شکل زیر مطرح کرده است: " تا زمانیکه مدیریت بر مبنای ارزش شبیه تئوریهای دیگر باشد، یک تئوری اثباتی محسوب نمی­شود، زیرا پدیدههای مرتبط با واحد تجاری را تشریح و پیشبینی نمی­کند" حتی اگر با تئوری اثباتی مورد نظر وی موافق باشیم، نظر وی مبنی بر اینکه مدیریت بر مبنای ارزش پدیدههای مرتبط با واحد تجاری را تشریح و پیشبینی نمی­کند، پذیرفتنی نیست. می­توان استدلا‌ل کرد که هدف مدیریت بر مبنای ارزش، تشریح عملکرد شرکت در قالب بازده سهامداران است. توجه به مراحل ۶ گانه مدیریتی در پژوهش ایتنر و لا‌رکر (۲۰۰۱)، زیمرمن(۲۰۰۱) و پژوهشهای دیگر، مشخص می­کند که چرا عملکرد یک شرکت نسبت به شرکتهای مشابه بهتر است و چرا عملکرد یک شرکت در طول زمان بهبود می­یابد. از چنین استدلا‌لی می توان در جهت پیشبینی استفاده کرد. نظر زیمرمن در این مورد که چنین تئوریهایی با این فرض که شرکتها از آن پیروی، و پژوهشهای قدرتمندی هم در حال حاضر از آن پشتیبانی و یا محدودیتهای آن را ارائه کنند، پذیرفتنی است. در این صورت، تئوری پالایش و در پاره­ای موارد رد می­شود. اما براستی در چه شرایطی این مراحل اجرا می­شود؟ آیا تمام این مراحل با موفقیت روبه­رو می­شود؟ شرط لازم و کافی برای اینکه مدیریت برمبنای ارزش، منجر به عملکرد بهتر شود چیست؟ زیمرمن همچنین در مقابله با تئوری مدیریت بر مبنای ارزش، نمونههایی را مطرح میسازد که تئوری قادر به پیشبینی آن نیست، مثلا‌ً اینکه چه شرکتهایی از هزینه­یابی برمبنای فعالیت به احتمال زیاد استفاده می­کنند و یا از کدام طرح پاداشدهی در شرکت استفاده می­شود.
معلوم نیست که زیمرمن چه انتظاری از تئوری دارد، اما به نظر می­رسد که وی انتظار دارد یک تئوری ساده وجود داشته باشد که در عین حال همه چیز را تشریح کند. ممکن است به یک تئوری نیاز داشته باشیم تا علت هزینه­یابی بر مبنای فعالیت توسط شرکتها را تشریح کند و نیز تئوری دیگری که مراحل مدیریتی برای ایجاد افزایش ارزش را نشان دهد. هر دو این تئوریها ممکن است مبتنی بر تئوریهای اقتصادی باشند اما باید توجه داشت که حتی در اقتصاد، تئوریهای مختلفی برای تشریح پدیده­های گوناگون وجود دارد.
واتز و زیمرمن (۱۹۸۶) تمایزی آشکار میان تئوری اثباتی و هنجاری قائل می­شوند. تئوری در نظر ایشان منجر به دستورعمل و تجویز رویه­های حسابداری نمی­شود. به اعتقاد آنها تجویز وابسته به ویژگیهای یک هدف و کارکرد آن است. اعتقاد بر این است که میتوان یک تئوری حسابداری مدیریت داشت که در جهت بیشینه ساختن ارزش، تعادل اجتماعی، ثبات محیطی و غیره عمل کند. پژوهش در حسابداری مدیریت در صورتی غنیتر می­شود که پژوهشگران آشکارا یک موضوع و تابع (کارکرد) آن موضوع را در نظر بگیرند و تفسیر و تئوریهایی در تایید آن موضوع ایجاد کنند.
نمونه دیگری از مباحث جدید در حسابداری مدیریت، یعنی هزینه­یابی بر مبنای فعالیت را در نظر بگیرید. طرفداران آن معتقدند که مدلهای سنتی و ساده حسابداری صنعتی به عملکرد ضعیفی منجر می­شود. این گروه نشان دادندکه­تخصیص سربار براساس حجم محصولات به انحراف هزینه­های تولید و در نتیجه تصمیمهای اشتباه منتهی می­گردد. بنابراین آنها سازوکار ایجاد این مکانیزم ضعیف را تشریح کردند. آنها پیشنهاد کردند که تخصیص هزینه به جای تکیه بر حجم و ظرفیت تولید، بر مبنای رابطه علت و معلولی انجام شود. ممکن است تصور شود که در هزینه­یابی بر مبنای فعالیت در جایگاه یک تئوری حسابداری مدیریت، به وسیله ردیابی فرایندهای تخصیص هزینه، حسابداری اطلا‌عات مفیدتری را برای تصمیمگیری مدیریت فراهم می­کند و تصمیمگیری دقیقتر به عملکرد بهتر منجر می­شود. بنابراین، تئوری هزینه­یابی بر مبنای فعالیت تشریح می­کند که حسابداری، جهت دستیابی به عملکرد بهتر چگونه عمل کند و چرا منجر به اطمینان از عملکرد بهتر می­شود. حتی در شکل هنجاری آن، تئوری ادعا کرد که هزینه­یابی برمبنای فعالیت سودمند است و انحرافات هزینه­یابی را در سازمانهای دارای تولیدات متعدد، فرایند پیچیده تولید و دارای سهم بالایی از هزینه­های سربار، رفع می­کند. پژوهش حسابداری مدیریت با تمام محدودیتهایی که داشته، بینش مفید و سودمندی را ارائه کرده است. براساس پژوهش، ممکن است پیشبینی شود که شرکتها به احتمال زیاد هزینه­یابی برمبنای فعالیت را اجرا می­کنند، همچنان که زیمرمن انتظار داشته است.
اعتقاد بر این است که تلا‌ش برای ایجاد هویت علمی جهت حسابداری مدیریت به واسطه اقتباس از سایر زمینه­ها، حسابداران را با بحران هویت روبرو کرده است. ریتر و ویلیامز (۲۰۰۲) نیز کم و بیش همین موضوع را در حسابداری مالی مطرح کرده­اند. تئوری منحصر به فردی در حسابداری مدیریت که در حال حاضر به وسیله مجامع پژوهش بین المللی،علمی تلقی شود وجود ندارد.
چرا مجامع دانشگاهی حسابداری مدیریت نمی­توانند به فعالیت مبتنی بر تئوریهای حسابداری مدیریت افتخار کنند؟ عوامل متعددی وجود دارد که بین حسابداران و اقتصاددانان از یک طرف و تئوریهای سازمان از طرف دیگر تمایز قائل می­شود. این بدان معنا نیست که حسابداران باید این تئوریها را به همین شکل بپذیرند و دنبال کنند. بلکه لازم است تا دامنه تئوریها مشخص شود و تئوریهای جدید توسعه یابند تا نیازهای گروههای جامعه به یک علم کاربردی، شبیه حسابداری مدیریت براورده شود و توسعه جامعه که سازمانها بخشی از آن هستند، تسهیل گردد.

[ جمعه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 10:24 ] [ محمداربابی ]

هدف‌ این‌ استاندارد تجویز مبنایی‌ برای‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ یک‌ واحد تجاری‌ به منظور حصول‌ اطمینان‌ از قابلیت‌ مقایسه‌ با صورتهای‌ مالی‌ دوره‌های‌ قبل‌ آن‌ واحد و با صورتهای‌ مالی‌ سایر واحدهای‌ تجاری‌ می‌باشد. برای‌ دستیابی‌ به‌ این‌ هدف‌، در این‌ استاندارد ملاحظات‌ کلی‌ درخصوص‌ نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌، رهنمودهایی‌ درباره‌ ساختار آنها و حداقل‌ الزامات‌ درخصوص‌ محتوای‌ صورتهای‌ مالی‌ ارائه‌ شده‌ است‌. چگونگی‌ شناخت‌، اندازه‌گیری‌ و افشای‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ خاص‌ در سایر استانداردهای‌ حسابداری‌ ارائه‌ می‌شود.

۳ . صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ (که‌ از این‌ پس‌ صورتهای‌ مالی‌ نامیده‌ می‌شود) برای‌ پاسخگویی‌ به‌ نیازهای‌ استفاده‌کنندگانی‌ تهیه‌ می‌شود که‌ در موقعیت‌ دریافت‌ گزارشهای‌ متناسب‌ با نیازهای‌ اطلاعاتی‌ خاص‌ خود نیستند. صورتهای‌ مالی‌ به طور جداگانه‌ یا همراه‌ با سایر گزارشها، جهت‌ استفاده‌ عموم‌ ارائه‌ می‌شود. مفاد این‌ استاندارد برای‌ صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ گروه‌ واحدهای‌ تجاری‌ نیز کاربرد دارد.
۷ . مسئولیت‌ تهیه‌ و ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ با هیأت‌مدیره‌ یا سایر ارکان‌ اداره‌کننده‌ واحد تجاری‌ است‌.
۹ . صورتهای‌ مالی‌ باید وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و جریانهای‌ نقدی‌ واحد تجاری‌ را به نحو مطلوب‌ ارائه‌ کند . تقریباً در تمام‌ شرایط‌، اعمال‌ مناسب‌ الزامات‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ همراه‌ با افشای‌ اطلاعات‌ اضافی‌ در صورت‌ لزوم‌، منجر به‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ به نحو مطلوب‌ می‌شود .
۱۰ . هر واحد تجاری‌ که‌ صورتهای‌ مالی‌ آن‌ طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ تهیه‌ و ارائه‌ می‌شود باید این‌ واقعیت‌ را افشا کند. در صورتهای‌ مالی‌ نباید ذکر کرد که‌ این‌ صورتها طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ تهیه‌ شده‌ است‌، مگراینکه‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مزبور مفاد تمام‌ الزامات‌ مندرج‌ در استانداردهای‌ مربوط‌ رعایت‌ شده‌ باشد.
۱۱ . بکارگیری‌ نامناسب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌، از طریق‌ افشا در یادداشتهای‌ توضیحی‌، جبران‌ نمی‌شود.
۱۲ . در موارد بسیار نادر، چنانچه‌ مدیریت‌ واحدتجاری‌ به‌ این‌ نتیجه‌ برسد که‌ رعایت‌ یکی‌ از الزامات‌ استانداردهای‌ حسابداری‌، صورتهای‌ مالی‌ را گمراه‌کننده‌ می‌سازد و بنابراین‌ انحراف‌ از آن‌ به منظور دستیابی‌ به‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ به نحو مطلوب‌ ضروری‌ است‌، باید موارد زیر را افشا کند :
الف . این‌ مطلب‌ که‌ بنا به‌ اعتقاد مدیریت‌ واحد تجاری‌، صورتهای‌ مالی‌، وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و جریانهای‌ نقدی‌ واحد تجاری‌ را به نحو مطلوب‌ منعکس‌ می‌کند،
ب‌ . تصریح‌ اینکه‌ صورتهای‌ مالی‌ از تمام‌ جنبه‌های‌ با اهمیت‌ مطابق‌ با استانداردهای‌ حسابداری‌ می‌باشد، به استثنای‌ انحراف‌ از الزامات‌ یک‌ استاندارد حسابداری‌ که‌ به منظور ارائه‌ مطلوب‌ صورتهای‌ مالی‌ انجام‌ گرفته‌ است‌،
ج‌ . استانداردی‌ که‌ الزامات‌ آن‌ رعایت‌ نشده‌ است‌، ماهیت‌ انحراف‌ شامل‌ شیوه‌ حسابداری‌ مقرر در استاندارد، اینکه‌ چرا کاربرد شیوه‌ مقرر در استاندارد صورتهای‌ مالی‌ را گمراه‌کننده‌ می‌سازد و شیوه‌ حسابداری‌ بکار گرفته‌ شده‌، و
د . اثر مالی‌ انحراف‌ بر سود یا زیان‌ خالص‌، داراییها، بدهیها و حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ در هر یک‌ از دوره‌های‌ مورد گزارش‌.
۱۳ . برای‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ به نحو مطلوب‌، رعایت‌ موارد زیر الزامی‌ است‌:
الف. انتخاب‌ و اعمال‌ رویه‌های‌ حسابداری‌ طبق‌ مفاد بند ۱۷،
ب . ارائه‌ اطلاعات‌ شامل‌ رویه‌های‌ حسابداری‌، به گونه‌ای‌ که‌ اطلاعات‌، مربوط‌، قابل‌ اتکا، قابل‌ مقایسه‌ و قابل‌ فهم‌ باشد، و
ج‌ . ارائه‌ اطلاعات‌ اضافی‌ در مواردی‌ که‌ رعایت‌ الزامات‌ مقرر در استانداردهای‌ حسابداری‌ برای‌ درک‌ اثر معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ خاص‌ بر وضعیت‌ مالی‌ و عملکرد مالی‌ واحد تجاری‌ توسط‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ کافی‌ نباشد.
۱۴ . در موارد نادر ممکن‌ است‌ کاربرد الزامات‌ یک‌ استاندارد حسابداری‌ به‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ گمراه‌کننده‌، منجر شود. این‌ امر تنها در مواردی‌ روی‌ می‌دهد که‌ شیوه‌ مقرر در استاندارد مورد نظر به وضوح‌ نامناسب‌ باشد، به گونه‌ای‌ که‌ نتوان‌ از طریق‌ کاربرد الزامات‌ آن‌ استاندارد یا به وسیله‌ افشای‌ اطلاعات‌ اضافی‌، به‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ به نحو مطلوب‌ دست‌ یافت‌. این‌ موضوع‌ که‌ کاربرد شیوه‌ دیگر نیز می‌تواند به‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ به نحو مطلوب‌ منجر شود، به تنهایی‌ برای‌ توجیه‌ انحراف‌ از شیوه‌ مقرر، مناسب‌ نیست‌.

رویه‌های‌ حسابداری‌
۱۷ . مدیریت‌ واحد تجاری‌ باید رویه‌های‌ حسابداری‌ را به گونه‌ای‌ انتخاب‌ و اعمال‌ کند که‌ صورتهای‌ مالی‌ با تمام‌ الزامات‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوط‌ مطابقت‌ داشته‌ باشد. در صورت‌ نبود استاندارد خاص‌، مدیریت‌ باید رویه‌ها را به گونه‌ای‌ تعیین‌ کند تا اطمینان‌ یابد صورتهای‌ مالی‌ اطلاعاتی‌ را فراهم‌ می‌آورد که :
الف . به‌ نیازهای‌ تصمیم‌گیری‌ استفاده‌کنندگان‌ مربوط‌ است‌، و
ب‌ . قابل‌ اتکاست‌ به گونه‌ای‌ که‌ :
۱ . وضعیت‌ مالی‌ و عملکرد مالی‌ واحد تجاری‌ را صادقانه‌ بیان‌ می‌کند،
۲ . منعکس‌ کننده‌ محتوای‌ اقتصادی‌ و نه‌ فقط‌ شکل‌ حقوقی‌ معاملات‌ و سایر رویدادهاست‌،
۳ . بیطرفانه‌ یعنی‌ عاری‌ از تمایلات‌ جانبدارانه‌ است‌،
۴ . محتاطانه‌ است، و
۵ . از تمام‌ جنبه‌های‌ با اهمیت‌، کامل‌ است‌.
۱۸ . رویه‌های‌ حسابداری‌ راه‌کارهای‌ ویژه‌ای‌ است‌ که‌ واحد تجاری‌ برای‌ تهیه‌ و ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ انتخاب‌ می‌کند. راه‌کارهای‌ مزبور که‌ در استانداردهای‌ حسابداری‌ مشخص‌ شده‌اند برای‌ اعمال‌ اصول‌ مندرج‌ در مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ در مورد اقلام‌، معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ مالی‌ و بویژه‌ موارد زیر ایجاد شده‌ است :
الف. اندازه‌گیری‌ و تجدید اندازه‌گیری‌ داراییها و بدهیها در مواردی‌ که‌ مبالغ‌ مربوط‌ از اهمیت‌ نسبی‌ برخوردار است‌، و
ب‌ . نحوه‌ و زمان‌ شناخت‌ تغییرات‌ در داراییها و بدهیها در صورتهای‌ عملکرد مالی‌.
اهمیت‌ و تجمیع‌
۲۷ . تمام‌ اقلام‌ با اهمیت‌ باید به طور جداگانه‌ در صورتهای‌ مالی‌ ارائه‌ شود. مبالغ‌ کم‌ اهمیت‌ باید با مبالغ‌ دارای‌ ماهیت‌ یا کارکرد مشابه‌ جمع‌ شود و نیازی‌ به‌ ارائه‌ جداگانه‌ آنها نیست‌.
۲۸ . صورتهای‌ مالی‌ حاصل‌ پردازش‌ تعداد زیادی‌ معاملات‌ و سایر رویدادهاست‌ که‌ با تجمیع‌ آنها در گروههای‌ مختلف‌ براساس‌ ماهیت‌ یا کارکرد، سازمان‌ می‌یابد. ارائه‌ اطلاعات‌ تلخیص‌ و طبقه‌بندی‌ شده‌ای‌ که‌ تشکیل‌ دهنده‌ اقلام‌ اصلی‌ مندرج‌ در صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ یا در یادداشتهای‌ توضیحی‌ است‌، آخرین‌ مرحله‌ از فرایند تجمیع‌ و طبقه‌بندی‌ است‌. چنانچه‌ یک‌ قلم‌ اصلی‌ به تنهایی‌ با اهمیت‌ نباشد در صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ یا در یادداشتهای‌ توضیحی‌، با اقلام‌ اصلی‌ دیگر جمع‌ می‌شود. اهمیت‌ یک‌ قلم‌ ممکن‌ است‌ به اندازه‌ای‌ نباشد که‌ ارائه‌ جداگانه‌ آن‌ را در صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ توجیه‌ کند، اما افشای‌ جداگانه‌ آن‌ را در یادداشتهای‌ توضیحی‌ ایجاب‌ کند.
۲۹ . در این‌ استاندارد، اطلاعاتی‌ با اهمیت‌ تلقی‌ می‌شود که‌ عدم‌ افشای‌ آن‌ بر تصمیمات‌ اقتصادی‌ استفاده‌کنندگان‌ که‌ بر مبنای‌ صورتهای‌ مالی‌ اتخاذ می‌شود، مؤثر واقع‌ شود. اهمیت‌ به اندازه‌ و ماهیت‌ قلمی‌ بستگی‌ دارد که‌ در شرایط‌ خاص‌ در مورد حذف‌ آن‌ قضاوت‌ می‌شود. برای‌ اتخاذ تصمیم‌ درباره‌ اهمیت‌ یک‌ قلم‌ یا جمع‌ اقلام‌، هم‌ اندازه‌ و هم‌ ماهیت‌ آن‌ قلم‌ یا اقلام‌ ارزیابی‌ می‌شود. متناسب‌ با شرایط‌، ممکن‌ است‌ یکی‌ از دو عامل‌ یادشده‌ تعیین‌ کننده‌ باشد. برای‌ مثال‌، داراییهایی‌ که‌ ماهیت‌ و کارکرد مشابه‌ دارند با یکدیگر جمع‌ می‌شود، حتی‌ اگر مبالغ‌ تک‌ تک‌ آنها قابل توجه‌ باشد. با وجود این‌، اقلام‌ عمده‌ که‌ از لحاظ‌ ماهیت‌ یا کارکرد با یکدیگر متفاوت‌ است‌ جداگانه‌ ارائه‌ می‌شود.
تهاتـر
۳۱ . داراییها و بدهیها نباید با یکدیگر تهاتر شود مگر اینکه‌ تهاتر آنها طبق‌ استاندارد حسابداری‌ دیگری‌ الزامی‌ یا مجاز باشد.
۳۲ . اقلام‌ درآمد و هزینه‌ باید تنها زمانی‌ تهاتر شود که‌ :
الف . یک‌ استاندارد حسابداری‌ تهاتر مزبور را الزامی‌ یا مجاز کرده‌ باشد، یا
ب‌ . درآمدها و هزینه‌های‌ غیرعملیاتی‌ که‌ از معاملات‌ و رویدادهای‌ واحد یا مشابه‌ حاصل‌ می‌شود، با اهمیت‌ نباشد. چنین‌ مبالغی‌ باید طبق‌ مفاد بند ۲۷ این‌ استاندارد با یکدیگر جمع‌ شود.
۳۳ . گزارش‌ جداگانه‌ هر دو گروه‌ داراییها و بدهیها، و درآمدها و هزینه‌های‌ با اهمیت‌، ضروری‌ است‌. تهاتر اقلام‌ در ترازنامه‌ یا صورت‌ سود و زیان‌ موجب‌ کاهش‌ توان‌ درک‌ معاملات‌ انجام‌ شده‌ و ارزیابی‌ جریانهای‌ نقدی‌ آتی‌ واحد تجاری‌ توسط‌ استفاده‌کنندگان‌ می‌شود مگر در مواردی‌ که‌ تهاتر منعکس‌کننده‌ محتوای‌ معامله‌ یا رویداد مربوط‌ باشد. گزارش‌ خالص‌ داراییها یعنی‌ داراییها پس‌ از کسر اقلام‌ کاهنده‌ مربوط‌ از قبیل‌ ذخیره‌ کاهش‌ ارزش‌ موجودیهای‌ مواد و کالا، ذخیره‌ مطالبات‌ مشکوک‌الوصول‌ و استهلاک‌ انباشته‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود، تهاتر نیست‌.
۳۴ . تهاتر دو یا چند قلم‌ دریافتنی‌ و پرداختنی‌ تنها زمانی‌ مناسب‌ است‌ که‌ توان‌ واحد تجاری‌ برای‌ تسویه‌ حساب‌ از طریق‌ پرداخت‌ مبلغ‌ خالص‌ یا عدم‌ پرداخت‌ و الزام‌ دیگری‌ به‌ پرداخت‌ مبلغ‌ خالص‌، تضمین‌ شده‌ باشد. این‌ تضمین‌ مستلزم‌ وجود حق‌ قانونی‌ تهاتر است‌ و اینکه‌ چنین‌ حقی‌ در صورت‌ ناتوانی‌ دیگری‌ در ایفای‌ تعهد همچنان‌ برقرار باشد. در غیر این‌ صورت‌ معمولاً این‌ امکان‌ وجود دارد که‌ واحد تجاری‌ به‌ ایفای‌ تعهد ملزم‌ شود، بدون‌ آنکه‌ بتواند به‌ منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌ دارایی‌ دست‌ یابد.

[ جمعه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 10:21 ] [ محمداربابی ]

ماده ۱۱۹- درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی بصورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا بعنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود .
ماده ۱۲۰- درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارتست از صد در صد درآمد حاصله و در صورتی که غیر نقدی باشد به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم میشود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده ۶۴ این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در اینصورت ارزش معاملاتی ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت .

تبصره- در مورد صلح معوض و هبه معوض باستثنای مواردی که مشمول ماده۶۳ این قانون میباشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین میشود نسبت به طرف معامله‌ای که از آن منتفع شده است .
ماده ۱۲۱- صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتیکه ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود وجوهی که بعنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد میباشد. در اینصورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.
ماده ۱۲۲- در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهای مال به ماخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، ماخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.
تبصره- در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند ماخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن ماخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت بهای مال بشرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است .
ماده ۱۲۳- در صورتیکه منافع مالی بطور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.
ماده ۱۲۴- مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانونا نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهم الارث آنها اضافه و مشمول مالیات بر ارث میباشد و در مورد غیر وراث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود.
ماده ۱۲۵- انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات میباشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.
ماده ۱۲۶- صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده ۱۲۳ این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتیکه معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط میشود.
ماده ۱۲۷- موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:
الف – کمکهای نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمانهای خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارتخانه ها یا موسسات دولتی و شرکتهای دولتی یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است .
ب – وجوه یا کمک های مالی اهدائی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل ، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر.
ج – جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می نماید.
تبصره- ضوابط اجرائی بندهای الف و ب طبق آئیننامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.
ماده ۱۲۸- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد بعنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد. در مورد شرکتهائی که تمام سرمایه آنها بطور مستقیم و یا با واسطه متعلق به دولت باشد پرداخت مالیات مزبور در منبع منتفی است .

[ جمعه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 10:18 ] [ محمداربابی ]

برای سرمایه‏گذاری در بورس توجه به برخی نکات می‏تواند مفید باشد و ما را در رسیدن به اهدافمان یاری دهد. موارد زیر از جمله نکات مهمی هستند که برخی از آنها از اصول مهم و پایه‏ای سرمایه‏گذاری در این حیطه‏اند :

۱- انتخاب صنعت برتر :
در میان صنایع مختلف ، صنایعی هستند که میانگین بازده آنها از میانگین بازده بازار بیشتر است. پس چرا آنها را انتخاب نکنید؟! 
۲- انتخاب شرکت برتر : پس از گزینش صنعت برتر حالا به سراغ شرکت‏هایی بروید که بازده آنها از میانگین بازده صنعت بالاتر است. منظور از بازده ، کلیه سودهای منتفع از شرکت اعم از EPS ، اختلاف قیمت ، سهام جایزه و… در یک مدت معین می‏باشد.

42-20321081
۳ – میزان نقد شوندگی: هیچگاه سهمی نخرید که در فروش آن دچار مشکل شوید. نقد شوندگی عامل بسیار مهمی است که هرگز نباید مورد غفلت قرار گیرد. این فاکتور متاثر از پارامترهایی مثل حجم معاملات شرکت ، تعداد سهام معامله شده ، دفعات معامله ، تعداد خریدار و… می‏باشد. نقدشوندگی به صورت رتبه‏ای مطرح می‏شود و رتبه ۱ به معنای بالاترین میزان نقدشوندگی است و رتبه‏های ۲ و ۳ و ۴ و ….. به ترتیب نقدشوندگی کمتری دارند. برخی از افراد تا رتبه ۱۰۰ را قابل قبول می‏دانند. بعضی ها بیشتر از ۵۰ نمی‏روند و عده‏ای هم به بیشتر از ۲۰ رضایت نمی‏دهند. به هرحال بسته به استراتژی و هدف سرمایه گذرایتان ، ملاکی را برای خودتان قرار دهید. لازم به ذکر است که رتبه نقدشوندگی در یک محدوده زمانی قابل محاسبه است مثلا یکساله ، شش ماهه ، یک ماهه و… اما در بیشتر موارد از نقد شوندگی ۳ ماهه استفاده می‏شود.
۴- میزان سهام در دست سهام‏داران عمده: هر چه این میزان کمتر باشد و سهم یک شرکت بیشتر در دست مردم و سهام‏داران جز باشد ، بهتر است. چرا که در اینجا عرضه و تقاضای واقعی است که میزان قیمت را تعیین می‏کند. در صورتی‏که قسمت اعظمی از سهام یک شرکت در دست سهام‏داران عمده باشد به همان نسبت آنها می‏توانند کنترل بیشتری را بر آن سهم اعمال کنند. و در این بین سهام‏دار جز است که ضرر می‏کند.

۵- اخبار اقتصادی- سیاسی :
همواره به اخبار داخلی و خارجی توجه داشته باشید. فکر نمی کنم روزانه ۱۵ دقیقه گوش دادن به اخبار یا مطالعه روزنامه ها وقت زیادی بگیرد اما کمک بزرگی به شما خواهد کرد تا بتوانید در برخی موارد روند بازار را پیش بینی کنید و همینطور صنایع خاصی را مورد توجه قرار دهید .

۶- P/E :
این شاخص مطالب بسیار زیادی به ما می گوید. مثلا به ما می گوید که جو بازار از یک سهم بخصوص چه انتظاری دارد. میزان بالای این شاخص می تواند نشاندهنده این واقعیت باشد که سهامداران چشم امید به آن سهم بسته اند و باور دارند که پیشرفت قابل ملاحظه ای خواهد داشت .
میزان رشد P/E را نیز فراموش نکنید سالهای مختلف را باهم مقایسه کنید شرکتهای یک صنعت را نیز با یکدیگر مقایسه کنید .

۷- اخبار طرح و توسعه شرکت:
به دنبال اخبار و اطلاعات شرکت مورد نظرتان بر آیید. آیا شرکت طرح توسعه، افزایش سرمایه، پروژه های آتی دارد یا خیر؟ مسلما انتخاب شرکتی که موارد مذکور را دارد به جای شرکتی که مدتها است افزایش سرمایه نداده، پروژه جدیدی اجرا نکرده و طرحی برای آینده ندارد عاقلانه تر است. مخصوصا سرمایه گذاری که تصمیم به استمرار و ادامه سرمایه گذاری دارد حتما باید به این مطلب توجه کند .

۸- میزان رشد EPS :
کدام شرکتها رشد EPS بیشتری داشته اند؟ کدام شرکتها معمولا در اول سال مالی EPS پایینتری اعلام کرده و در طول سال مرتبا آنرا تعدیل مثبت می کنند؟ آنها را از نظر دور ندارید .

۹- سبد سهام:
همیشه سبد سهام درست کنید. با این کار ریسکتان را پایین می آورید. به قول یک مثل قدیمی همه تخم مرغها را داخل یک سبد نگذارید. در تشکیل سبد، تعدد و تنوع شرکت و صنعت را فراموش نکنید.

۱۰- استراتژی:
همواره یک استراتژی داشته باشید. و خود را مقید به پیروی از آن بدانید. متاسفانه اکثر ما دنباله رو دیگران هستیم بدون اینکه خودمان برنامه مشخصی داشته باشیم و فقط با تقلید از دیگران پی آنها می رویم . البته تقصیر هم نداریم چون اطلاعات کافی وجود ندارد و بطور تخصصی به سهامداری که در خیلی از جاها یک شغل است و یک تخصص پیچیده ( و البته پر سود ) ، نپرداخته ایم .
قبل از اینکه سرمایه و پول خود را به خطر بیاندازید، روی کاغذ (البته در دنیای تکنولوژیکی امروز کامپیوتر ) روشها و استراتژیهای مختلف را در طول زمان امتحان کنید و آنها را با یکدیگر مقایسه کرده و معایبشان را رفع کنید و سیستم خاص خودتان را پرورش دهید. حتی اگر مدت زیادی روی این کار ( خرید و فروش فرضی ) وقت صرف کنید یقینا با دستی پر تر وارد بازار واقعی بورس می شوید. بهتر و موفقتر از کسی که سالیان سال در بازار بورس است و بدون هیچ استراتژیی چشم به دهان دیگران دوخته تا ببیند آنها چه می گویند و آن کاری را بکند که دیگران می کنند .
خاطر نشان می کنم که هرگز از یک تکنیک به تنهایی استفاده نکنید چون بازار به آن اندازه ساده نیست که متاثر از یک یا چند عامل ساده باشد بلکه عوامل مختلف و متعدد و گاها پیچیده و غیر قابل پیش بینی و جود دارند که علاوه بر آن که خودشان به تنهایی یک فاکتور تاثیر گذارند، تعامل آنها با یکدیگر نیز نتایج متفاوتی را باعث می شود .
سفارش خرید و فروش و انواع آن

سفارش :
تقاضای خرید یا فروش اوراق بهادار بوده که توسط مشتریان به کارگزاران ابراز می‏گردد و دارای قیمت و نوع سفارش است .

قیمت سفارش :
قیمتی است که توسط مشتری به کارگزار ابراز و به یکی از اشکال قیمت باز یا قیمت محدود می‏باشد .

قیمت سفارش باز :
در مواقعی که خریدار یا فروشنده تعیین قیمت را به کارگزار واگذار می‏نماید کارگزار دارای سفارش معامله با قیمت باز می‏باشد .

قیمت سفارش محدود :
در مواقعی که خریدار یا فروشنده حداکثر یا حداقل قیمت را برای سفارشات خود تعیین می‏نماید کارگزار دارای سفارش معامله با قیمت محدود می‏باشد.

نوع سفارش :
نوع اوراق بهاداری است که توسط مشتری به کارگزار ابراز و به یکی از اشکال سفارش باز یا محدود یا مشروط می‏باشد .

نوع سفارش باز :
در مواقعی که خریدار یا فروشنده تعیین اوراق بهادار را به کارگزار واگذار می‏نماید کارگزار دارای سفارش باز می‏باشد. در این نوع سفارش مبلغ کل سفارش باید مشخص گردد.
نوع سفارش محدود : در مواقعی که خریدار یا فروشنده نوع اوراق بهادار را مشخص نماید کارگزار داری سفارش محدود می‏باشد. در این نوع سفارش نیز مبلغ کل سفارش باید مشخص گردد.

نوع سفارش مشروط :
در مواقعی که خریدار یا فروشنده سفارش خود را تحت شرایط خاصی به کارگزار ابراز نماید کارگزار دارای سفارش مشروط می‏باشد. شرط در این نوع سفارش باید مصرحاًً قید گردیده و امکان اجرای آن فراهم باشد .
مدارک لازم برای امور مربوطه به معامله سهام
اصل شناسنامه (عکس‏دار)
یک برگ کپی از صفحه اول شناسنامه و در صورت وجود توضیحات یک برگ کپی از صفحه توضیحات. در صورت وکالت از دیگران، ابتدا وکالتنامه باید به تائید اداره حقوقی سازمان بورس اوراق بهاردار رسیده و این تأئیدیه به همراه اصل وکالتنامه و یک نسخه کپی از وکالتنامه به کارگزار مربوطه ارائه گردد.
برای فروش سهام شرکتها اصل برگه سهام ( سپرده ) را همراه داشته باشید.
برای دریافت وجه حاصل از فروش اوراق بهادار نیز همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی می‏باشد.
نحوه سرمایه گذاری در سبدهای سهام چگونه می‌باشد؟
به طور خلاصه در این گونه سبدهای سهام شرکت ارائه کننده سبد سرمایه اولیه ای را صرف خرید تعدادی از سهام بازار می‌نماید. پس از آن می‌تواند با خرید و فروش‌های متعدد سبد را اداره نماید. ارزش این سبد معمولا به صورت روزانه محاسبه گردیده و مشخص می‌گردد. سرمایه‌هایی که توسط سرمایه‌گذاران در زمان‌های مختلف وارد این سیستم گشته و یا از آن خارج گردد در ارزش سبد محاسبه گردیده و منظور می‌گردد. در واقع با ورود منابع مالی سرمایه‌گذاران در این سبدها مشارکت کنندگان به نوعی در کل سبد سهیم گشته و سود یا زیان سبد به طور مستقیم و به نسبت سرمایه شخص در مقایسه با کل سبد محاسبه می‌گردد. از مزیت‌های سرمایه گذاری در سبدهای سهام می‌توان به دو مورد بسیار مهم اشاره نمود .
اولا انتخاب سهام موجود در سبد توسط کارشناسان انجام گرفته و سرمایه گذار نیازی به رویارویی مستقیم با اطلاعات و تحلیل‌های بازار را ندارد .
دوم اینکه به دلیل ماهیت این فعالیت، اینگونه سبدها به گونه ای طراحی می‌شوند که از ریسک قابل قبولی برخوردار باشند و سرمایه‌گذاران آماتور با اطمینان بیشتری می‌توانند اقدام به سرمایه گذاری نمایند.
کارمزد معاملات و سایر کسورات
خرید سهام
۰٫۵ درصد کارمزد
۰٫۲۵ درصد تسهیلات

فروش سهام
۰٫۵ درصد کارمزد
۰٫۵ درصد مالیات
۰٫۲۵ درصد تسهیلات

[ جمعه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 10:15 ] [ محمداربابی ]

چرا هيات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است؟

مقدمه‌

تئوری حسابداری مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین می‌شوند. در هر کشوری، هدف از تدوین چارچوب مفهومی، فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگیهای کشور برای وضع و تجدیدنظر در استانداردهاست به‌طوری‌که حقوق و منافع استفاده‌کنندگان، تهیه‌کنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهای مالی به‌طور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومی تهیه شده علاوه بر هدایت تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری مربوط به موضوعات مختلف، می‌تواند مراجع تصمیم‌گیری، مدیران واحدهای اقتصادی و اشخاص ذی‌حق، ذی‌نفع و ذی‌علاقه را در قضاوت نسبت به مسائل حسابداری و استانداردهای تدوین‌شده یاری دهد.

نظر به اهمیت موضوع، از سالها قبل، مراجع حرفه‌ای حسابداری در برخی از کشورهای پیشرو در حسابداری، تدوین چارچوب مفهومی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. یکی از معروفترین این مراجع، هیئت استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحد است. اقدامات این هیئت می‌تواند حاوی نکات آموزنده‌ای باشد.

این مقاله به ارائه آرای دو تن از کارشناسان ارشد هیئت استانداردهای حسابداری مالی می‌پردازد که موضوعات اساسی قابل طرح درباره چارچوب مفهومی را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.

چارچوب مفهومی چیست؟

چارچوب مفهومی مجموعه‌ای از اهداف کلی و مبانی مرتبط با هم است که اهداف کلی و اهداف خاص گزارشگری مالی را تعیین و مبانی و مفاهیم اصلی رسیدن به این اهداف را مشخص می‌کند. این مفاهیم، راهنمایی برای انتخاب رویدادها، معاملات و شرایطی است که باید درنظر گرفته شود و نیز راهنمایی برای چگونگی شناخت و اندازه‌گیری، تلخیص و گزارشگری آنها به‌شمار می‌رود. هیئت استانداردهای حسابداری مالی تاکنون 7 بیانیه مفهومی صادر کرده است که موضوعات اساسی زیر را دربر می‌گیرند:

1- اهداف گزارشگری مالی واحدهای تجاری،

2- ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری،

3- عناصر صورتهای مالی واحدهای تجاری،

4 - اهداف گزارشگری مالی سازمانهای غیرانتفاعی،

5 - شناخت و اندازه‌گیری در صورتهای مالی واحدهای تجاری،

6 -عناصر صورتهای مالی (که جایگزین بیانیه شماره 3 شده است)،

7- استفاده از جریانهای نقدی و ارزش فعلی در اندازه‌گیری حسابداری.

این هیئت، اولین بیانیه مفهومی خود را در سال 1978 و آخرین آن را در سال 2000 منتشر کرده است و در شرایط حاضر نیز بیانیه دیگری را در دست تهیه و تدوین ندارد. همچنین بیانیه مفهومی شماره 6 <عناصر صورتهای مالی> را جایگزین بیانیه مفهومی شماره 3 <عناصر صورتهای مالی واحدهای تجاری> کرده است، تا واحدهای غیرانتفاعی را نیز به‌همراه واحدهای انتفاعی دربرگیرد.

تأثیر چارچوب مفهومی بر عملیات حسابداری چیست؟

بیانیه‌های مفهومی به‌طور مستقیم بر عملیات حسابداری تأثیر ندارند و موجب تغییر در اصول پذیرفته‌شده حسابداری و یا اصلاح، تعدیل یا تفسیر روشهای حسابداری موجود یا استانداردهای افشای اطلاعات نمی‌شوند. همچنین این بیانیه‌ها تغییر در روشهای حسابداری یا افشای اطلاعاتی متضاد با این مفاهیم را ضروری نمی‌سازد. بنابراین، چارچوب مفهومی از طریق تأثیر بر تدوین استانداردهای حسابداری جدید بر عملیات حسابداری تأثیر می‌گذارد.

چرا چارچوب مفهومی لازم است و چه کسی از آن منتفع می‌شود؟

استفاده‌کننده اصلی چارچوب مفهومی، هیئت استانداردهای حسابداری مالی است زیرا چارچوب مفهومی، مبانی تدوین استانداردها و نیز مفاهیم مورد نیاز برای حل مسائل حسابداری و گزارشگری را در اختیار هیئت می‌گذارد. اعضای هیئت از این مفاهیم برای تجزیه و تحلیل درست موضوعات و همچنین ارائه توصیه‌های خود بهره می‌برند. به این ترتیب، این مفاهیم اساس مباحث هیئت را در موضوعات مطرح شده تشکیل می‌دهند و اعضای هیئت را در تصمیم‌گیری در مورد استانداردهای خاص یاری می‌کنند. در حقیقت، بحث درباره مفاهیم است که مبانی تهیه و تدوین استانداردها را فراهم می‌کند و در نهایت، نتیجه‌گیری در مورد هر استاندارد بر اساس چارچوب مفهومی صورت می‌گیرد.

چارچوب مفهومی، پایه‌ای برای استدلال منطقی جهت انتخاب رویکردهای مختلف در تدوین استانداردهاست و اگر چه تمام پاسخهای لازم را ارائه نمی‌دهد اما در محدوده انتخابهایی که باید صورت گیرد، با حذف موضوعاتی که با آنها تضاد دارد، محدوده‌های انتخاب را تنگتر و مشخصتر می‌کند. چارچوب مفهومی موجب افزایش کارایی فرایند تدوین استانداردها نیز می‌شود زیرا با وجود آن، از بحث و مجادله مجدد در مورد موضوعات اساسی مانند <تعریف دارایی> در زمانهای متوالی خودداری می‌شود. به‌علاوه چارچوب مفهومی در افزایش کارایی برقراری ارتباط درونی و بیرونی نیز نقش دارد و با فراهم کردن مجموعه‌ای از اصطلاحات و چارچوبی برای ارجاع در مباحث مختلف، تسهیلات زیادی را برای بحث و بررسی موضوعات تخصصی توسط اعضای هیئت فراهم می‌نماید. در نتیجه، ارتباطات بین اعضای هیئت و حامیان آن، به‌خصوص افرادی‌که مذاکرات و پیشنهادهای طرحهای اولیه را بررسی می‌کنند با سهولت بیشتری برقرار می‌شود. چارچوب مفهومی همچنین سبب کاهش فشارهای سیاسی در ارائه قضاوتهای حسابداری می‌گردد.

چارچوب مفهومی راهنمایی برای تدوین استانداردهای حسابداری است و زمینه را برای تهیه و ارائه اطلاعات مالی و غیرمالی مربوط و در دسترس به‌طور بیطرفانه و بدون جانبداری فراهم می‌کند. اطلاعات بیطرفانه، اطلاعات مفیدی برای استفاده‌کنندگان اطلاعات در مورد سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیریهای اعتباری گرد می‌آورد و به این ترتیب، زمینه را برای ارتقای منافع عمومی از طریق تخصیص بهینه منابع فراهم می‌سازد. چارچوب مفهومی، در ارتقای کارایی بازار سرمایه و بازارهای دیگر نقش موثری دارد.

مراجع تدوین استانداردها برای کاهش اثر سلیقه‌های فردی در تصمیمهای استانداردگذاری از چارچوبهای مفهومی توافقی استفاده می‌کنند. نبود این چارچوبهای مفهومی توافقی ممکن است این مشکل را به‌وجود آورد که فرایند تدوین استانداردها بر مبانی کاملاً متفاوتی از ‌آنچه لزوماً بر آن استوار است بنا شده و تصمیم‌گیری در آن صرفاً براساس نظرات و سلیقه‌های فردی اعضای هیئت صورت گیرد. در این مورد، چارلز تی هورنگرن(Charles T. Horngren) از استادان معروف حسابداری که دارای سابقه عضویت در هیئت اصول حسابداری، شورای عالی مشورتی استانداردهای حسابداری مالی و هیئت امنای بنیاد حسابداری مالی است می‌گوید: “به‌دلیل این‌که حرفه حسابداری کاملاً منسجم نشده است، هر کدام از ما دست به تدوین چارچوب مفهومی خاصی زده‌ایم. در این میان، برخی از این چارچوبها به‌نحو مطلوبی تعریف‌شده و منسجم و برخی دیگر، مبهم و ضعیف ارائه شده‌اند”.

او اضافه می‌کند که: “در هر برهه از زمان، بیشتر ما از شنیدن این‌که افرادی برای رسیدن به نتایج موردنظر خود از زنجیره پیچیده‌ای از دلایل سست بهره می‌گیرند احساس ناراحتی می‌کنیم. در حالی‌که، شاید بعضی اوقات، صدای اندیشه خودمان باشد که به گوشمان می‌رسد. تجربه من به‌عنوان عضو هیئت‌ اصول حسابداری، به من درسهای زیادی آموخته است. یک درس مهم آن است که بیشتر ما تمایلی طبیعی و زائدالوصف برای فراوری دلایل درباره نتایج قبلی خودمان داریم که بدون تغییر باقی بماند”.

در محیطی که در آن استانداردگذاری براساس چارچوبهای مفهومی شخصی افراد استانداردگذار صورت می‌گیرد، توافق روی موضوعات فقط زمانی صورت می‌گیرد که تعداد کافی از چارچوبهای مفهومی با هم انطباق داشته باشند. به‌هرحال، این توافق نیز موقت است چون اعضای هیئت نیز به مرور تغییر می‌کنند و مجموعه‌های چارچوبهای مفهومی افراد پیوسته در حال تغییر است. بنابراین اعضای یک هیئت تدوین استانداردها در مورد موضوعی مشابه یا حتی یکسان ممکن است به نتایج کاملاً متفاوتی از آنچه قبلاً رسیده‌اند دست یابند. زیرا هر گروه از استانداردها ممکن است با سایر استانداردها یکسان نبوده و تصمیمهای گذشته، گویای تصمیمهای آینده نباشد. به بیان دیگر، فرایند استانداردگذاری به‌صورت فرایندی کم و بیش لحظه‌ای در می‌آید. به‌علاوه بدون یک چارچوب مفهومی، انجام بحثهای منطقی میسر نیست زیرا در این‌صورت، برای موضعگیری در مورد برخورد حسابداری مناسب با یک معامله خاص، تعاریف لازم در اختیار قرار ندارند. این برخورد حسابداری مناسب از دیدگاه دیگران به‌نسبت مطابقت آنها با مصوبات کمیته رویه‌های حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریکا و نیز مصوبات هیئت اصول حسابداری بستگی دارد.

هیئت استانداردهای حسابداری مالی تنها استفاده‌کننده از چارچوب مفهومی نیست. زمانی که اهداف و مفاهیم برای تعیین جهت و اجزای گزارشگری مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد اعتبار گزارشهای مالی ارتقای کیفی می‌یابد. در این شرایط، چارچوب مفهومی به تدوین استانداردهای مرتبط‌باهم و دارای انسجام درونی کمک شایانی می‌کند و تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان گزارشهای مالی از گزارشهایی که براساس یک مجموعه استانداردهای منسجم، تدوین شده و در طول دوره‌ای زمانی و نه در لحظه‌ای خاص به‌وجود آمده‌اند، استفاده می‌کنند.

چارچوب مفهومی به استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی کمک می‌کند که درک بهتری از اطلاعات مالی و محدودیت آن پیدا کنند. این چارچوب، چارچوبی قابل رجوع است که برای درک نتایج از استانداردها به‌کار می‌رود و به‌وسیله افرادی که استانداردها را به‌کار می‌برند، حسابرسانی که نتایج گزارشهای مالی را آزمون می‌کنند و دانشجویان و استادان رشته حسابداری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی چیست؟

در حقیقت، انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی را می‌توان از مشاهده تنگناهایی به‌دست آورد که سلف آن یعنی هیئت اصول حسابداری تجربه کرده است. هیئت اصول حسابداری از ابتدای کار خود بر آن بود تا برای تصمیمات خود مبانی مفهومی تهیه کند. کمیته خاص انجمن حسابداران رسمی امریکا در سال 1958 در گزارش خود که منجر به تولد هیئت اصول حسابداری گردید اعلام کرد که هیئت اصول حسابداری باید هم روی مفاهیم و هم روی استانداردها کار کند تا مفاهیم اساسی معنی‌داری برای استانداردها فراهم گردد. در این راستا هیئت اصول حسابداری دو رشته مطالعه در مورد مفروضات و اصول حسابداری را به‌انجام رساند و پس از بررسی این مطالعات، چنین نتیجه گرفت که توصیه‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود به‌طور اساسی با اصول حسابداری موجود که درحال حاضر موردقبول واقع شده، متفاوت است.

با توجه به مشکلات ناشی از تطابق نداشتن آرای هیئت اصول حسابداری با رهنمودهای مفهومی موجود، انجمن حسابداران رسمی امریکا در سال 1964، کمیته خاص دیگری را برای بررسی مجدد برنامه مربوط به تدوین اصول حسابداری تشکیل داد. در میان توصیه‌های ارائه شده توسط این کمیته، این توصیه نیز شده بود که هیئت اصول حسابداری، چارچوبی مفهومی به‌عنوان راهنمای تصمیم‌گیری‌های خود ایجاد کند و در اجرای این توصیه، هیئت اصول حسابداری، بیانیه شماره 4 <مفاهیم اساسی و اصول حسابداری مرتبط با گزارشهای مالی واحدهای تجاری> را در سال 1970 منتشر کرد. به‌هر حال، هیئت اصول حسابداری از ابتدا پذیرفته بود که بیانیه شماره 4، بیانیه‌ای توصیفی است نه آمرانه و به‌جای تأکید بر آنچه باید باشد، بر آنچه هست و بر حسابداری مالی موجود تأکید می‌کند. بنابراین، چون بیانیه شماره 4، گذشته‌نگر بود ضرورتاً نمی‌توانست راهنمایی قوی برای هیئت‌اصول حسابداری در تدوین استانداردها شمرده شود.

بعد از آن به‌علت انتقادات از هیئت‌اصول حسابداری، انجمن حسابداران رسمی امریکا دو گروه مطالعاتی، یکی به‌ریاست فرانسیس ام ویت(Francis M. Wheat) و دیگری به‌ریاست رابرت ام تروبلاد(Robert M. Trueblood) را به‌منظور بررسی فرایند تدوین استانداردهای حسابداری و اهداف گزارشهای مالی تشکیل داد. براساس توصیه‌های کمیته تروبلاد، بنیاد حسابداری مالی تشکیل شد و این بنیاد، هیئت استانداردهای حسابداری مالی را به‌وجود آورد. مطالعه دیگری که سرانجام به‌صورت گزارش ویت منتشر شد موضوع تدوین استانداردهای حسابداری مالی را مورد بحث قرارداد.

در سال 1973 زمانی‌که هیئت استانداردهای حسابداری مالی فعالیت خود را آغاز کرد یکی از موضوعاتی که در دستور کار آن قرار داشت بررسی اهداف گزارشهای مالی بود. این طرح براساس یافته‌های گزارش تروبلاد که تحت عنوان <اهداف گزارشهای مالی> منتشر شده بود برنامه‌ریزی شد و بر آنچه در گزارش تروبلاد به‌عنوان <اولین اصول> در اهداف گزارشهای مالی مطرح شده بود متمرکز گردید. هیئت استانداردهای حسابداری مالی کار خود را بر پایه این‌که گزارشهای مالی چه اهدافی باید داشته باشند قرار داد. این موضوع منجر به ایجاد مبانی اساسی و مناسبی گردید که براساس آنها چارچوب مفهومی تدوین شد.

دیگران چگونه چارچوب مفهومی خود را تدوین کرده‌اند؟

به‌دنبال هیئت استانداردهای حسابداری مالی، مراجع تدوین استانداردهای دیگر اقدامات خود را برای تدوین چارچوب مفهومی آغاز کردند. کمیته استانداردهای بین‌المللی حسابداری که به هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری تبدیل شده است و کشور کانادا و متعاقب آن کشورهای استرالیا و نیوزلند و در سال 1999 انگلستان، چارچوبهای مفهومی خود را تدوین و ارائه کردند. چارچوب مفهومی این مراجع تدوین استانداردها نیز مشابه هیئت استانداردهای حسابداری مالی براساس اهداف پایه‌ای قرار دارد که باید براساس آن گزارشهای مالی، اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در سرمایه‌گذاری و تصمیمات اعتباری را ارائه دهند. چارچوبهای مفهومی تدوین‌شده توسط مراجع مختلف در مجموع مشابه یکدیگرند ولی با هم یکسان نیستند.

آینده چارچوب مفهومی چیست؟

هیئت استانداردهای حسابداری مالی برنامه تجدیدنظر محدودی را در تعریف بدهی پیشنهاد کرده است و در حال‌حاضر کار امکان‌سنجی برای بررسی مجدد بدهیها و نحوه شناخت آنها را در دستور کار خود قرار داده و تصمیم دارد با دیدگاه وسیعتری تعهدات و نحوه شناسایی آنها را درنظر بگیرد. نیاز به این موضوع از طریق طرحهای مطالعاتی که اخیراً صورت گرفته احساس شده است. بررسی گسترده‌تر می‌تواند موضوعات مرتبط شامل شناخت درامد را در برگیرد. افزایش نگرانیها در مورد این موضوعات ضرورت تجدیدنظر را تشدید کرده است.

علاوه بر این، وجود هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری می‌تواند منجر به ارتقای هر چه بیشتر کیفیت چارچوبهای مفهومی شود. این هیئت، به‌عنوان بخشی از فعالیتهای خود در پی افزایش هماهنگی استانداردهای حسابداری در سطح بین‌المللی است و در همین راستا مشغول بررسی امکان کاهش تفاوتهای چارچوبهای مفهومی تدوین شده توسط مراجع حرفه‌ای ملی-‌ نظیر هیئت استانداردهای حسابداری مالی-‌ است. با این کار، چارچوبهای مفهومی یا حداقل بخشهایی از آنها مورد توجه مجدد قرار می‌گیرند.

گفتنی است که هیچکدام از چارچوبهای مفهومی، اعم از چارچوب مفهومی تدوین شده به‌وسیله هیئت استانداردهای حسابداری مالی و یا هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری و دیگران در حقیقت کامل نیستند. برای نمونه، مواردی که در چارچوب مفهومی هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای ارائه و افشای گزارشهای مالی پیش‌بینی شده بود و یا مواردی‌که باید در خارج از متن اصلی گزارشهای مالی افشا می‌شد در آنها رعایت نشده است. علاوه بر این جنبه‌های خاصی از چارچوب مفهومی مانند شناخت و اندازه‌گیری هنوز ناقص است.

از سوی دیگر، چارچوبهای مفهومی با مشکل دیگری نیز مواجهند. بیشتر بخشهای چارچوبهای مفهومی هیئت استانداردهای حسابداری مالی در دو دهه پیش تهیه شده‌اند. از آن زمان فعالیتهای تجاری و مالی دستخوش تحولات و تغییرات عمیقی شده و به‌نحو روزافزونی پیچیده‌تر گشته است. در نتیجه، بیشتر موضوعات در دنیای امروز متفاوت و پیچیده‌تر از موضوعاتی است که در زمان تدوین چارچوب مفهومی وجود داشته است. به این دلیل در بعضی از موارد روزامد کردن چارچوب مفهومی ممکن است هم مطلوب و هم مورد نیاز باشد تا با موضوعات امروز و فردا تطابق یابد.

 

منبع : وبلاگ حسابدار

[ جمعه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 10:7 ] [ محمداربابی ]
 

دکتر فضل الله اکبری نخستین استاد حسابداری در ایران

دکتر فضل الله اکبری در دوم اردیبهشت سال ۱۳۰۰ هجری شمسی برابر با سوم ماه رمضان المبارک سال ۱۳۳۹ هجری شمسی در شهر گلپایگان چشم به جهان گشود. تحصیلا ت ابتدایی را در شهر گلپایگان و دوره دبیرستان را در دبیرستانهای ادب، صارمیه و سعدی اصفهان طی کرد. همزمان با طی دوره دبیرستان و حتی قبل از آن به تحصیل علوم قدیمه نزد پدربزرگ مادریش مرحوم حاج فخرالعلما پرداخت و پس از آن در اصفهان از محضر استادانی چون شادروان فضل الله همایی و برادر دانشمند ایشان استاد جلا ل همایی و آقای مبارکه ای کسب فیض کرد. وی حساب و ریاضی و حساب سیاق نقدی و جنسی را نزد پدربزرگ و پدر فرا گرفت. دکتر فضل الله اکبری بعد از دریافت دیپلم متوسطه، در دانشکده حقوق دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و از این دانشکده لیسانس گرفت. سپس در شرکت ملی نفت استخدام شد و همزمان با مرحوم حییم در تهیه فرهنگ لغات انگلیسی به فارسی همکاری داشت. وی در اوایل دهه ۱۳۳۰ در موسسه علوم اداری و بازرگانی دانشکده حقوق دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و فوق لیسانس علوم اداری و بازرگانی دریافت داشت. به دنبال آن با استفاده از بورس تحصیلی به امریکا رفت و در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و دانشگاه استانفورد به تحصیل پرداخت و در رشته مدیریت بازرگانی با گرایش حسابداری دکترا دریافت کرد.

dr_akbari
بعد از اخذ مدرک دکترا به ایران مراجعت کرد و در موسسه علوم اداری به تدریس پرداخت و در سال ۱۳۳۷ به عنوان اولین مدرس حسابداری با درجه دانشیاری به عضویت هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شد.
دکتر اکبری در مورد این دوره از زندگی خود در مصاحبه ای با مجله حسابدار (دکتر فضل الله اکبری، ۱۳۷۸، سرگذشت یک استاد و سرگذشت یک علم)، و بعد در مقاله ای در سال ۱۳۷۸ درباره چگونگی شروع تدریس حسابداری در دانشگاه تهران برای چاپ در مجله حسابرس (دکتر فضل الله اکبری، ۱۳۷۸، چگونگی تدریس حسابداری…) چنین می نویسد:
"همیشه فکر می کنم آدمی تا اندازه ای به جایی راه می برد که مقدر است . سرانجام هم وضعیتی پیش آمد که بتوانم از بورسی در این رشته بهره مند شوم. بدین ترتیب عملا به قلمروحسابداری وارد شدم… پس از مراجعت از خارج، دانشگاه تهران اعلا م کرد که برای تدریس رشته های حسابداری و حسابرسی دانشیار می پذیرد و من برای این کار داوطلب شدم."
" من تنها داوطلب بودم. … باید اذعان کنم در آن زمان دو- سه نفری بودند که بیش از من حسابداری می دانستند و تجربه بیشتری هم داشتند، ولی چون داشتن درجه دکتری یکی از شرایط استخدام بود با وجود علا قه ای که داشتند، واجد شرایط و داوطلب نشدند.
سالها حسابداری به عنوان رشته ای قابل قبول برای تدریس در دانشگاه شناخته نمی شد. تا سال ۱۳۳۳ در هیچ دانشگاه و موسسه آموزش عالی حسابداری رسماً تدریس نمی شد. … متاسفانه در ایران آن زمان، اغلب افراد به جهت عدم اطلا ع کافی از محتوای دروس مزبور، علوم مالی و حسابداری را در سطح سایر رشته های دانشگاه به حساب نمی آوردند… . محتوای رشته حسابداری، اهمیت و لزوم آن در انتظام امور سازمانها و تاثیر آن در پیشرفت کشور، سالها همچنان ناشناخته باقی ماند. در سال ۱۳۳۴ که داوطلب تدریس حسابداری در دانشگاه شدم، یکی از اولیای دانشگاه گفت شک دارد جایگاه تدریس حسابداری در دانشگاه باشد، و اضافه کرد در گذشته هم حسابداری در سال ششم رشته تجارت دبیرستانها تدریس می شده است و اگر حسابداری را رشته ای دانشگاهی بشناسیم بزودی داوطلبانی هم برای تدریس خانه داری، گله داری و باغداری پیدا می شوند؛ دانشگاه را تدریس حساب کافی است.
دو – سه سالی طول کشید تا با مراجعات مکرر و مستمر، ارائه شرح دروس حسابداری و رشته های مختلف آن، اهمیت و فرق آن را با حساب و ریاضی توجیه کنم و توضیح دهم. بالا خره قرار شد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران برای انتخاب و استخدام یک نفر دانشیار اقدام کنند."
" در طول سال ۱۳۴۲ توضیحاتم رئیس وقت دانشگاه تهران را متقاعد و مصمم کرد که دانشگاه تهران، مانند بسیاری از مهمترین دانشگاههای جهان، و به لحاظ نیاز کشور، می باید دانشکده ای برای آموزش و تحقیقات مدیریت داشته باشد. در ابتدای شهریور ۱۳۴۳ شادروان دکتر صالح رئیس دانشگاه، در جلسه ای پرشور و با مخالفتهای بسیار، بالا خره تاسیس دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی را به تصویب شورایعالی فرهنگ رسانید…. مخالفتها با تاسیس این دانشکده، اولین در نوع خود در کشور، بیشتر از ناشناخته بودن مدیریت به عنوان رشته ای از دانش ناشی می شد." (دکتر اکبری، ۱۳۷۸، نوبت من نیست، ص ۱۵)
دکتر فضل الله اکبری پس از تاسیس دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، به مدت ۸ سال رئیس این دانشکده بود. پس از سال ۱۳۵۰، به سمت معاون آموزشی و پژوهشی وزارت علوم و آموزش عالی برگزیده شد و همزمان به تدریس رشته حسابداری در دانشگاهها و موسسات مختلف آموزش عالی به ویژه بانک ملی ایران، اشتغال داشت. در این دوره با شرکت اطلا عات اعتباری که به وسیله بانک مرکزی تاسیس شده بود، نیز همکاری داشت.
در فاصله سالهای ۱۳۵۰-۵۳ که در وزارت علوم به کار اشتغال داشت، خدمات گسترده ای در زمینه ارزشیابی مدارک تحصیلی و ارزیابی علمی دانشگاهها و مراکز علمی کشور به انجام رسانید. وی در اواخر سال ۱۳۵۳ به دانشگاه تهران بازگشت و به عنوان استاد دانشکده علوم اداری و بازرگانی دانشگاه تهران در سمت معاون و قائم مقام رئیس دانشگاه تهران به کار ادامه داد.
پس از انقلاب در اوایل سال ۱۳۵۸ در سمت استادی دانشگاه بازنشسته شد اما تا پایان سال تحصیلی ۵۸-۱۳۵۷ همچنان به تدریس ادامه داد.
از اوایل دهه ۱۳۶۰ سازمان حسابرسی این افتخار را یافت تا از همکاری ایشان با مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی این سازمان برخوردار شود. کتاب و مقالا ت مختلفی که در این دوران توسط ایشان تالیف و تدوین و توسط سازمان حسابرسی منتشر شده است حاصل این دوران پربار است.
دکتر فضل الله اکبری در اواخر دهه ۱۳۶۰ به امریکا مسافرت کرد و به مدت دو سال با سمت استادی در دوره های فوق لیسانس دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه استانفورد که یکی از معتبرترین دانشکده های این رشته در سراسر دنیا به شمار می آید، به تدریس پرداخت.
پس از آن به انگلستان رفت و یک سال نیز در دانشکده مدیریت دولتی تدریس داشت. ایشان از اواسط دهه ۱۳۷۰ به ایران مراجعت کرد و همچنان همکاری خود را در زمینه تحقیق و تالیف با مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی ادامه داد و در این مدت است که مقالا ت متعددی هم برای مجله حسابرس تهیه کرد.
کتاب بررسی تحلیلی دکتر فضل الله اکبری در سال ۱۳۸۱ به عنوان کتاب درخور تقدیر برگزیده و به وسیله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلا می در مراسم هفته کتاب مورد تقدیر قرار گرفت.
آقای دکتر اکبری دانشمندی بی­طرف و واقع­گرا بود. در عین­حال که حرمت همگان را نگه می­داشتند با اطرافیان رفتاری محکم، منطقی و مهربان داشتند.استوار و قاطع اما اهل اعتدال بودند. بی­ادعا بودند و فروتن.از نقد و نفی دیگران پرهیز می­کردند و مراعات حقوق دیگران را از هر حیث می کردند.
نقش فردی دکتر فضل الله اکبری در توسعه دانش حسابداری در ایران به نحو قاطع تعیین کننده بوده است. این نقش به گفته خود ایشان محصول «علاقه به کار» و به قضاوت آنانی که او را از نزدیک می­شناختند محصول احساس «مسئولیت» نسبت به توسعه و پیشرفت جامعه و «ایمان» به چاره جوئیها و راهگشاییهای «علم» نیز بوده است.
زنده یاد دکتر فضل الله اکبری در ۱۳فروردین۱۳۸۴ جان به جان آفرین تسلیم کرد و در قطعه ۲۲۹ بهشت زهرا به خاک سپرده شد.از ایشان ۴ فرزند ، ۲پسر و ۲ دختر ، باقی مانده است.
کتابها

 • حسابداری صنعتی، دانشگاه تهران، با تجدید چاپ به دفعات و توسط ناشران دیگر، ۱۳۳۸
 • اصول حسابداری، دانشگاه تهران، با تجدید چاپ به دفعات، ۱۳۴۰
 • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، سازمان حسابرسی، با پنج بار تجدید چاپ و تجدیدنظر، ۱۳۶۶
 • حسابداری بازرگانی، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، ۱۳۵۴
 • تهیه بودجه بازرگانی و صنعتی، انتشارات فروردین، ۱۳۶۵
 • حسابداری استهلا ک، سازمان حسابرسی، اولین چاپ ۱۳۷۱، چاپ هفتم، ۱۳۸۰
 • فرهنگ اصطلا حات حسابداری (انگلیسی- فارسی)، سازمان حسابرسی، جلد اول، ۱۳۷۶
 • بررسی تحلیلی یا استفاده از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در حسابرسی، سازمان حسابرسی، ۱۳۷۹

مقالات

 • سرگذشت یک استاد و سرگذشت یک علم (مصاحبه با مجله حسابدار- مرداد ۱۳۷۲ )
 • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (حسابرس ۳، مجموعه مقالا ت- تابستان ۱۳۷۴)
 • واژه سرنوشت ساز (فصلنامه حسابرس شماره ۱، زمستان ۱۳۷۷)
 • نوبت من نیست (فصلنامه حسابرس شماره ۳، بهار ۱۳۷۸)
 • به یاد دوست (مجله حسابدار، شماره ۱۳۲، شهریور۱۳۷۸)
 • چگونه تدریس حسابداری در دانشگاه برای اولین بار شروع شد (فصلنامه حسابرس شماره ۴ و۵، پاییز و زمستان ۱۳۷۸)
 • آموخته های آموخته را نیاموختیم (فصلنامه حسابرس شماره ۹، زمستان ۱۳۷۹)
 • مصطفی علی مدد: اندیشمندی پرمایه، پرکار و پربار (فصلنامه حسابرس شماره ۱۶، مهر و آبان ۱۳۸۱)
 • نرفته ام (فصلنامه حسابرس شماره ۲۳، بهار ۱۳۸۳)
 • منتخبات حسابرس (فصلنامه حسابرس شماره ۲۳، بهار ۱۳۸۳)
[ جمعه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 10:5 ] [ محمداربابی ]
سابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدلهای خاص انجام می گیرد. تا افراد ذی نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون سازمانی مثل بانک ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. به همین دلیل فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد، بیشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا که گزارشهای این دسته از افراد مطابق استاندارد نیست و پردازش کافی نمی شود و بیشتر تراز حسابها می باشد. برای مثال یک حسابدار تجربی نمی تواند براحتی بین دارایی کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و یا نمی داند که چگونه باید معاملات ارزی را در دفاتر ثبت کرد.

حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده های خام مالی را دریافت نموده، آنها را به نظم در می آورد.

محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذی نفع (مدیران ، سرمایه گذاران ، دولت و …) قرار می گیرد.

ماهیت :

یک حسابدار متخصص، در آینده می تواند مدیر مالی یک سازمان یا شرکت گردد یعنی می تواند به مدیریت یک شرکت ایده بدهد که منابع موجودش را در چه راههایی سرمایه گذاری نماید تا استفاده بهینه کند و یا اگر شرکت به منابع مالی جدید نیاز داشت یک مدیر مالی بر اساس دانش آکادمیک خود می تواند بگوید که از چه طریقی باید تامین مالی کرد. و مجموع این فعالیت ها خارج از توانایی یک حسابدار تجربی است.

«حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند، تصمیم بگیرند.
برای مثال اگر شخصی بخواهد در یک شرکتی سرمایه گذاری کند، تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را در طی سالهای قبل بداند. موضوعاتی که به صورت گزارشهای مالی توسط حسابداران تهیه می شود.

«حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است. به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن ، هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است. چرا که اشخاص، شرکت ها و دولت برای تصمیم گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری می توان به دست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایه گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خودرا به سویی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی به دنبال برآورد ریسک سرمایه گذاری ها خواهند بود. این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکت ها ، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابدای است.

رشته حسابداری از جمله رشته هایی است که از داوطلبان هر سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی ، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می پذیرد.

آینده شغلی ، بازار کار ، درآمد:

به نظر می رسد فارغ التحصیلان دوره های تحصیلات تکمیلی این رشته، آمادگی و پختگی بیشتری برای حضور در بازار کار دارند.

نتیجه یکی از تحقیقات دانشگاه «کلمبیا» مبنی بر این بود که از از دهه ۷۰ به بعد همه شرکتهای موفق، شرکتهایی بوده اند که مدیر آنها تحصیلات مالی داشته است. چون از این دهه به بعد اطلاعات نقش مهمی پیدا کرده است و مهمترین اطلاعات نیز، اطلاعات مالی است که تاثیر بسیاری در تصمیم گیری روسای شرکت ها دارد.

«فرصت های شغلی یک حسابدار بسیار گسترده است و از پایین ترین سطح تا بالاترین سطح را در بر می گیرد. و با وجود این که در دانشگاههای مختلف کشور اعم از دولتی ، غیرانتفاعی و آزاد، دانشجویان بسیاری در رشته حسابداری تدریس می کنند اما تعداد فارغ التحصیلان بیکار این رشته از بیشتر رشته ها کمتر است. چون از یک موسسه کوچک گرفته تا بزرگترین کارخانه های کشور حداقل برای تهیه اظهارنامه مالیاتی به حسابدار نیازمند هستند.

همچنین دانش حسابداری در بخش مالیات کاربرد وسیعی دارد. چون محاسبه سود به یاری حسابداری امکان پذیر است و تعیین مقدار سود نیز مبنای محاسبه مالیات شرکتها اعم از دولتی و خصوصی می باشد.

فارغ التحصیلان این رشته پس از اتمام تحصیل می توانند در سطوح مختلف و شاخه های متفاوت عهده دار انجام امور مالی گردند که شرح آن چنین است:

الف) حسابداری

فارغ التحصیلان می توانند در کلیه موسسات و واحدهای تجاری، اعم از دولتی یا خصوصی به عنوان حسابدار در شاخه های زیر مشغول کار شوند:

حسابداری مالی: در کلیه شرکتها و موسسات تجاری و غیرانتفاعی.

حسابداری صنعتی : در کلیه واحدهای صنعتی و شرکتهای تولیدی.

حسابداری دولتی : در کلیه سازمانها و ادارات دولتی به عنوان حسابدار یا عامل ذیحساب.

حسابداری مالیاتی : در ادارات دارایی.

حسابداری بیمه : در موسسات بیمه .

حسابداری بانکها : در شعبه ها و سرپرستی بانکها .

حسابداران پس از مدتی اشتغال به کار حسابداری می توانند در سمت مدیریت مالی واحدهای تجاری ، ایفای نقش نمایند.

ب ) حسابرسی

فارغ التحصیلان رشته حسابداری قادرند با توجه به شاخه های حسابداری در بند الف در حرفه حسابرسی شاغل شوند. شاغلان حرفه حسابرسی در یک تقسیم بندی کلی به دو گروه اصلی تفکیک می شوند :

حسابرسان داخلی : این گروه از حسابرسان ، کارمند واحد مورد رسیدگی هستند، و در واقع رابط میان هیات مدیره و شرکت بوده و گزارش رسیدگی خود را به طور هفتگی ، ماهانه یا سالانه به مدیرعامل و هیات مدیره ارائه می دهند . این گروه از حسابرسان عملیات داخل واحد تجاری را رسیدگی می کنند.

حسابرسان مستقل: این گروه از حسابرسان، افرادی هستند که در موسسات حسابرسی مشغول کار هستند و بر اساس قرارداد میان شرکتها یا سازمانها با این موسسات، عملیات حسابداری و مالی واحد تجاری را بر اساس اصول و موازین حسابداری مورد رسیدگی قرار می دهند و گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه می کنند. در واقع حسابرسان مستقل رابط میان صاحبان شرکت و هیات مدیره شرکت می باشند.

در حال حاضر در ایران ، سازمان حسابرسی به عنوان یک سازمان دولتی ، بزرگترین موسسه حسابرسی است و در کنار آن سایر موسسات حسابرسی دولتی و خصوصی مشغول فعالیت می باشند.

توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه:

داشتن شم ریاضی در رشته حسابداری از اهمیت بسیاری برخوردار است. به همین دلیل دانش آموزان رشته ریاضی در این رشته موفقتر هستند. البته این بدان معنا نیست که دانش آموزان رشته علوم انسانی قادر به ادامه تحصیل در رشته حسابداری نیستند بلکه باید تلاش کنند تا از دانش ریاضی خوب و یا حداقل متوسطی برخوردار باشند.

همچنین یک حسابدار باید بتواند بخوبی گزارش کارهای خود را ارائه دهد. بنابراین باید در ادبیات فارسی مسلط بوده و نگارش خوبی داشته باشد. این ویژگی بخصوص در سطوح بالاتر این رشته یعنی حسابرسی و مدیریت مالی اهمیت بسیاری دارد.

در آزمون هر سه گروه آزمایشی درس ریاضی به عنوان مهمترین درس این رشته ضریب ۴ دارد.

دانشجوی حسابداری باید صادق و رازدار باشد چون در آینده تمام اسناد و مدارک یک سازمان را در اختیار دارد و اگر فرد رازدار و در کل با اخلاقی نباشد لطمات زیادی به آن شرکت و در نهایت به جامعه وارد می آورد. این مساله بخصوص در حسابرسی اهمیت بیشتری دارد زیرا اگر یک حسابرس که وظیفه بررسی گزارشات مالی یک سازمان و تایید صحت و سقم آن را بر عهده دارد، درستکار نبوده و یا شهامت ابراز مشکلات را نداشته باشد، می تواند به نابسامانی های اداری و مالی یک جامعه دامن بزند.

و بالاخره یک حسابدار برای موفقیت در این دنیای پر از رقابت و تغییر و تحول باید خلاق، مبتکر، صبور و منضبط باشد.

علاقه به امور مالی و تجزیه و تحلیل های آن، عامل موفقیت دانشجوی حسابداری است.

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر:

تا مقطع دکترا امکان ادامه تحصیل وجود دارد.

نظر یک فارغ التحصیل مشغول به کار در این رشته :

دانشجوی این رشته باید تحمل ساعتها کار در پشت یک میز و صندلی و سرو کار داشتن با اعداد و ارقام را داشته باشد. همچنین باید دقیق و منظم باشد تا در جمع بندی اعداد و ارقام دچار مشکل نگردد.»

وضعیت نیاز کشور به این رشته در حال حاضر:

آموزش حسابداران و شرکت موثر آنها در فراهم آوری اطلاعات مالی دقیق و قابل اعتماد، و تجزیه و تحلیل این اطلاعات برای توسعه پایدار در کشور در حال توسعه ای مانند ایران اهمیت فراوانی دارد. چرا که وجود اطلاعات دقیق، اعتماد برانگیز، بموقع و مربوط به فعالیت های اقتصادی، نه تنها لازم بلکه حیاتی است. علاوه بر این اطلاعات مالی حاصل از فعالیت های اقتصادی که بوسیله نظام های حسابداری گزارش می شود، می تواند از انحراف مسیر پیش بینی شده ، اتلاف منابع اقتصادی و اخلال در برنامه های توسعه اقتصادی جلوگیری کند.

دکتر ثقفی نیز در این باره می گوید:« چون این رشته فقط به کلاس و معلم نیاز دارد متاسفانه در سالهای اخیر، بسیاری از شهرهای دورافتاده که حتی یک حسابدار مجرب و متخصص ندارد، رشته حسابداری را با استفاده از اساتید کم تجربه دائر کرده است و در نتیجه فارغ التحصیلان دانشگاههای فوق حسابدارانی ناکارآمد هستند که نمی توانند، جذب بازار کار شوند. البته آنچه گفته شد شامل حال فارغ التحصیلان توانمند این رشته نمی شود چون هر فرد سرمایه گذار و هر موسسه اعتباری برای سرمایه گذاری یا اعتبار دادن به حسابدار نیاز دارد. »

نکات تکمیلی :

چند سال پیش وقتی که آقای . ت ریاست یکی از کارخانه های ایران را بر عهده گرفت با اخم های در هم و چهره های عبوس کارگرانی روبرو شد که ۶ ماه بود حقوق نگرفته بودند و امید چندانی نیز به رئیس جدید نداشتند. اما رئیس جدید که فارغ التحصیل رشته حسابداری بود با مدیریت قوی و درست خویش نه تنها کارخانه مورد نظر را از ورشکستگی نجات داد بلکه امروزه این کارخانه یکی از بهترین کارخانه های کشور است که محصولات آن به خارج از کشور صادر می گردد و در حال حاضر نیز نحوه کار رئیس یاد شده به عنوان یک شیوه نوین در دانشگاهها تدریس می شود.

آنچه خواندید سرگذشت واقعی یکی از کارخانه های کشور است.

بر گرفته از : پایگاه علمی آموزشی حسابداری
__________________
[ جمعه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 10:2 ] [ محمداربابی ]

چکیده

آموزش عالی ، معرف نوع مهمی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است که با فراهم آوردن و ارتقاء بخشیدن دانش ، مهارتها و نگرشهای مورد نیاز کارکنان ارشد فنی ، حرفه ای و مدیریتی به توسعه اقتصادی کمک میکند . آموزش عالی بطور قطع نه تنها موجب ترویج دانش میشود بلکه با پیشرفتهای تحقیقاتی ، علمی و تکنولوژیک ، دانش جدید بوجود میآورد . برنامه ریزی آموزش عالی به منظور پاسخگوئی به تقاضاهای بازار کار برای نیروی انسانی ماهر و متخصص از توجه خاصی در اکثر کشور ها برخوردار است . از طرف دیگر مشکلات بسیاری در راه توسعه و رشد آموزش عالی در کشور های در حال توسعه وجود دارد . آموزش حسابداری در دانشگاهها نیز از این نارسائی بدور نبوده . بعبارت دیگر موانع زیادی در راه اعتلاء آموزش حسابداری در کشور های در حال توسعه همانند ایران وجود دارد . شناخت این موانع  ،مستلزم مطالعه دقیق و مورد به مورد در هر کشور میباشد . در پژوهش حاضر سعی شده است به این پرسش ، پاسخ داده شود که چه موانعی در راه اعتلاء آموزش حسابداری در ایران وجود دارد ؟ و درجه اهمیت هر یک از این موانع چقدر است ؟

براس مشخص نمودن علل و موانع اعتلاء آموزش حسابداری در ایران پرسشنامه ای تنظیم و در میان گروههای سازمان حسابرسی ، اعضاء انجمن حسابداران خبره ایران و اعضاء هیات علمی رشته حسابداری  در دانشگاههای دولتی شهر تهران توزیع گردید ، و بعد از جمع آوری پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS ، اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه تجزیه و تحلیل گردید .

بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده ، موانع اعتلاء آموزش حسابداری و درجه اهمیت آن مشخص گردید . برخی از علل عدم اعتلاء آموزش حسابداری در ایران عبارتند از :

چند شغله بودن اساتید رشته حسابداری ، عدم ارتباط دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با مراکز صنعتی و حرفه ای ، کمبود حقوق و وجود مشکلات مشکلات رفاهی اساتید ، کمبود پژوهشها و تحقیقات در زمینه رشته حسابداری ، ضعف اطلاعات و معلومات پایه دانشجویان ورودی به رشته حسابداری ، فقدان دوره های کارآموزی برای دانشجویان رشته حسابداری در طول دوران تحصیل ، کمبود کنفرانسها و سمینار ها ، کمبود اساتید زبده و ذیصلاح در رشته حسابداری ، عدم ارتباط دانشگاههای داخل با دانشگاههای خارج ، و ... افزایش حقوق و رفع مشکلات استادان رشته حسابداری ، ایجاد انگیزه های مادی و معنوی جهت انجام پژوهشها و تحقیقات ، تشویق صنایع و دانشگاهها به ایجاد ارتباط نزدیکتر با یکدیگر ، توجه به آموزشهای قبل از دانشگاه ، برگزاری سیمنار ها و کنفرانسها ، دعوت از اساتید خارج از کشور ، ... از جمله پیشنهادات برای رفع موانع موجود در راه اعتلاء آموزش حسابداری در ایران میباشد .

سوال اصلی تحقیق این است که چه عواملی باعث گردیده اند نظام آموزشی حسابداری در ایران رشد و اعتلاء نیابد ؟ این عوامل کدامند و درجه اهمیت هر یک از این عوامل چقدر است ؟

در پژوهش حاضر یک فرضیه (  ) داریم و یک فرضیه جایگزین یا فرضیه مورد ادعا پژوهشگر ( ) که به شرح ذیل تعریف می گردند :

فرضیه  چنین بیان می دارد :

«محتوای نظام آموزش حسابداری موجود در ایران رشد و اعتلاء یافته است »

فرضیه  ( فرض مورد ادعا پژوهشگر ) به شرح ذیل است :

« محتوای نظام آموزش حسابداری موجود در ایران رشد و اعتلاء نیافته است »

درباره نويسنده

پدید آورنده : غلامرضا مظاهری کوپائی

 

استاد راهنما : دکتر حسین اعتمادی

 

استاد مشاور : دکتر ایرج نوروش

[ جمعه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 9:48 ] [ محمداربابی ]
   

رشته حسابداری

الف)- دوره کارشناسی:

رشته حسابداری دانشکده براساس مصوبات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با هدف تامین متخصصان مورد نیاز کشور در امر برنامه ریزی و نظارت بر عملیات مالی و حسابداری موسسات دولتی و خصوصی تاسیس شده است. نیاز گسترده کشور به منابع مالی، کارشناسان حسابداری و حسابرسی، اهمیت کنترل دقیق و مضاعف تأمین اطلاعات مالی صحیح و به موقع و قابل اتکاء برای تصمیم گیری ها و نیز طراحی و اجرای الگوهای پیشرفته  حسابداری، از جمله دلایل تاسیس این رشته  است. تعداد واحد درسی این دوره 134 واحد است .

ب)- دوره کارشناسی ارشد:

با هدف ارتقای سطح دانش مالی و حسابداری جامعه و تربیت پژوهشگران مالی و مدرسین مراکز آموش عالی در مقطع کاردانی و کارشناسی و نیز تربیت نیروی انسانی توانمند برای بر عهده گرفتن وظیفه مدیریت مالی و مدیران ارشد حسابداری و مشاوران مالی توانمند برای کمک به تصمیم سازی های صحیح مالی و اقتصادی دایر شده است. در طول دوره تحصیل سعی می شود که در هر درس دانشجویان با نظریات و دیدگاه های مختلف و جدیدترین تحقیقات مرتبط با آن درس در سطح بین المللی آشنا شوند. تعداد واحدهای درسی این دوره 28 واحد درسی و 4 واحد پایان نامه می باشد.

مدیر  گروه: آقای دکتر محمد حسین ودیعی

کارشناس گروه: خانم صدر

اعضای هیئت علمی گروه حسابداری:

گروه حسابداری در حال حاضر دارای 9 عضو هیئت علمی به ترتیب 8 استاد یار و 1 مربی می باشد. جدول زیر اسامی اعضای هیئت علمی گروه و مراتب دانشگاهی آنها را نشان می دهد.

نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
پست الكترونيك صفحه خانگي
دکتر محمد علی باقرپور والاشانی
استاد یار


دکتر محمد جواد ساعی
استاد یار

mj-saei@um.ac.ir

http://www.um.ac.ir/~mj-saei/

دکتر محمد رضا عباس زاده
استاد یار

 abbas33@ferdowsi.ac.ir

http://www.um.ac.ir/~abbas33/

دکتر ابوالفضل قدیری مقدم
استاد یار

aghadiri@ferdowsi.um.ac.ir

http://www.um.ac.ir/~aghadiri/

دکتر بهزاد کاردان
استاد یار

 behzadkardan@yahoo.com

http://www.um.ac.ir/~kardan/

دکتر مهدی مرادی
استاد یار

mhi_moradi@um.ac.ir

http://www.um.ac.ir/~mhd_moradi/

دکتر فرزانه نصیر زاده
استاد یار

 fnasir10@yahoo.com

http://www.um.ac.ir/~nasirzadeh/

دکتر محمد حسین ودیعی
استاد یار

 mhvadeei@um.ac.ir

http://www.um.ac.ir/~mhvadeei

سید آقا میری موسوی
مربی


[ جمعه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 9:45 ] [ محمداربابی ]

رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی

اعضای چهارمین دوره شورای عالی جامعه حسابداران رسمی بعد از دو جلسه تبادل نظر ، مصطفی جهانبانی را به عنوان رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی انتخاب کرد ، انجمن حسابداری ایران امیدوارست جامعه حسابداران رسمی در رشد و شکوفایی رشته حسابداری تلاش مضاعف نماید و هر روز بهتر از دیروز در راه اعتلای رشته ، موفق باشد

انجمن حسابداری ایران به مصطفی جهانبانی تبریک گفته و آرزوی موفقیت برای ایشان دارد

-------------------------------------------------------------

سرانجام انتخابات جامعه حسابداران رسمی

در مرداد ماه 1389 بیش از 800 نفر حسابدار رسمی ، اعضای چهارمین دوره شورای عالی جامعه حسابداران رسمی را انتخاب کردند . رقابتی سخت از قبل از انتخابات و روز انتخابات و سکوت بعد از انتخابات یکی از موارد قابل توجه و تعمق این دوره انتخابات بود . همانگونه که از قبل پیش بینی می شد و در بهار 89 در کلام آخر دبیر کل بود 6 نفر از رای آورندگان دوره چهارم شورای عالی همانانی هستند که در دوره ی سوم رای آوردند . از نکات جالب و جدید ورود دکتر علی اکبر عرب مازار به جمع شورای عالی جامعه بود . آمار انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی را در جدول ذیل مشاهده نمایید

انجمن حسابداری ایران
انجمن حسابداران خبره
سازمان حسابرسی
تعداد رای
نام و نام خانوادگی
ردیف
+
+
-
416
عباس هشی
1
-
-
+
368
مهدی شلیله
2
+
+
-
363
مصطفی جهانبانی
3
-
+
+
339
منصور شمس احمدی
4
+
-
+
336
هوشنگ نادریان
5
+
-
-
311
ابوالفضل نیکوکار
6
+
+
-
304
بهرام کلانتر پور
7
-
+
-
287
سعید جمشیدی فر
8
+
-
-
280
علی اکبر عرب مازار
9
-
-
+
241
موسی بزرگ اصل
10
-
+
-
234
هوشنگ خستوئی
11

6 نفر

2010 رای

6 نفر

1943 رای

4 نفر

1284 رای

 

-------------------------------------------------------------

عضو پیوسته انجمن رئیس دانشگاه شد

حسابداران و حسابرسان ، به تدریج سمت های رده اول مدیریتی کشور را بدست می آورند . دکتر احمد احمد پور که معاون سازمان بورس اوراق بهادار بود و عملکرد مناسبی در آن حوزه داشت ، رئیس یکی از دانشگاه های بزرگ کشور یعنی مازندران شد . دکتر احمد پور استاد حسابداری ، بانی و دبیر علمی پنجمین همایش سراسری حسابداری و همچنین فعالیت های علمی ، پژوهشی و اجرائی را در کارنامه خود دارد

انجمن حسابداری ایران ، ضمن عرض تبریک ، آرزوی توفیق الهی را برای ایشان دارد

-------------------------------------------------------------

نخستین دوره پیشبینی و پیشگیری از ورشکستگی برگزار گردید

نوزدهم مرداد ماه با حضور مدیران و کارشناسان نخستین دوره با موضوع پیش بینی و پیشگیری از ورشکستگی در سالن دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار گردید . در این دوره دو تن از اساتید گرانقدر از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی جناب آقای دکتر فریدون رهنمای رودپشتی و سرکار خانم دکتر زهره حاجیها بعنوان مدرس دوره از طرف انجمن حسابداری ایران دعوت گردیده بودند . در پایان شرکت کنندگان موضوع برگزاری دوره و نحوه ارائه توسط اساتید مدعو را بسیار مثبت و مفید ارزیابی نمودند

-------------------------------------------------------------

نخستین کتاب سال حسابداری منتشر گردید

به همت انجمن حسابداری ایران ، نخستین کتاب سال حسابداری منتشر گردید . این کتاب مشتمل بر پنج فصل می باشد که بترتیب عبارتند از

مقدمه

فصل اول: تاریخچه حسابداری

فصل دوم : چالش های حسابداری در سال 2009

فصل سوم : گزارش کامل کمیسیون اصل نود از وضعیت نظام حسابداری و حسابرسی سال 88

فصل چهارم : معرفی انجمن حسابداری ایران

فصل پنجم : بانک اطلاعات انجمن حسابداری ایران

علاقه مندان به تهیه این اثر می توانند با دفتر انجمن حسابداری ایران تماس حاصل فرمایند

---------------------------------------------

دکتر ایرج نوروش مرتبه استادی گرفت

امسال پس از اعلام اخذ مرتبه استادی توسط دکتر محسن دستگیر ، انجمن حسابداری ایران مفتخر است که به اطلاع جامعه حسابداران ایران زمین برساند که سومین مرتبه استادی با فاصله کمتر از شش ماه برای دکتر ایرج نوروش در رشته حسابداری رقم خورد . انجمن حسابداری ایران ضمن تبریک به جناب آقای دکتر ایرج نوروش ، این موفقیت را به تمام دانش آموختگان رشته حسابداری و شاگردان این استاد گرانقدر تبریک عرض می نماید

---------------------------------------------------------

 

انتخاب انجمن حسابداری ایران بعنوان انجمن برتر سال 1388

انتخاب شایسته انجمن حسابداری ایران را به عنوان انجمن برتر سال 88 ( رتبه اول ) در دهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران کشور 1388 که افتخار دیگری در کارنامه درخشان فعالیت مجموعه انجمن حسابداری ایران می باشد را با حضور مقام محترم ریاست جمهوری و همچنین معاون محترم پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر مهدیزاده نوری برگزار شد ، به اعضای محترم هیات مدیره و اعضای حقیقی و حقوقی و کارکنان انجمن حسابداران ایران عرض می نماییم

لازم به ذکر است که انجمن حسابداری ایران در میان انجمن های پر تلاش و پر سابقه مهندسی مکانیک ایران ، ریاضی ایران ، زبان و ادبیات فارسی ایران و محیط زیست ایران با کسب رتبه ممتاز توانست به عنوان انجمن برتر کشور در سال 1388 انتخاب گردد

--------------------------------

 

دبيركل انجمن حسابداري ايران در گفت وگو با فارس
اولين شعبه بين المللي انجمن حسابداري ايران تا پايان سال 89 راه اندازي مي شود

خبرگزاري فارس: دبيركل انجمن حسابداري ايران از راه اندازي اولين شعبه بين المللي اين انجمن در يكي از دو كشور ايتاليا يا ونزئلا تا پايان سال و كسب رتبه اول در بين 500 انجمن كشور خبر داد

ناصر پرتوي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اظهار داشت: انجمن حسابداري ايران در نظر دارد با سه هدف شناساندن حسابداران ايراني به جوامع بين المللي ،‌ شفاف سازي فعاليت ها و جذب فارغ التحصيلان حسابداري و مديريت در خارج از كشور، در يكي از دو كشور ايتاليا يا ونزوئلا شعبه اي راه اندازي كند.
وي ادامه داد: اقدامات اوليه براي تحقق اين هدف انجام شده و با همكاري وزارت امور خارجه، رايزني هايي با سفارت خانه هاي اين دو كشور شده تا زمينه اصلي آن فراهم شده و طي سال جاري اولين شعبه بين المللي انجمن حسابداري ايران راه اندازي شود


پرتوي به كسب رتبه نخست انجمن حسابداري ايران در ميان حدود 500 انجمن فعال كشور اشاره كرد و گفت : وزارتخانه هاي علوم و بهداشت در حالي با حضور رئيس جمهور و وزراء نسبت به معرفي برترين هاي انجمن هاي كشور اقدام كردند كه دراين ميان ، انجمن حسابداري ايران حايز رتبه اول شد و تنديس طلايي و لوح تقدير را دريافت كرد

 

--------------------------------

چهارمین دوره مالیات بر ارزش افزوده در دیماه برگزار گردید

چهارمین دوره مالیات بر ارزش افزوده همانند دوره های قبل با استقبال بی نظیر شرکت کنندگان مواجهه گردید . در این دوره نیز اساتید گرانقدر آقایان هشی و حمیدی با روش ارائه زیبای همزمان مباحث را ارائه نمودند . لازم به ذکر است که چهارمین دوره آخرین دوره برگزار شده در سال 88 می باشد و دوره پنجم در اردیبهشت ماه سال 89 برگزار می گردد

پخش زنده مراسم افتتاحیه و اختتامیه دومین کنفرانس بین المللی حسابداری ایران

انجمن حسابداری ایران افتخار دارد که برای دومین سال با توجه به استقبال بی نظیر در سال گذشته اقدام به پخش آنلاین مراسم افتتاحیه و اختتامیه دومین کنفرانس بین المللی حسابداری ایران نماید . علاقه مندان می توانند در تاریخ 17 آذر ماه از ساعت 8.30 لغایت 10 صبح و در تاریخ 18 آذر ماه از ساعت 13.30 لغایت 16 مراسم افتتاحیه و اختتامیه را بصورت زنده از طریق سایت رسمی انجمن مشاهده نمایند

---------------------------------------------

دبير دومين كنفرانس بين‌المللي حسابداري:
توسعه بازار سرمايه در گرو بين‌المللي شدن حسابداري ايران است

گروه بورس- مجيد اسكندري: دومين كنفرانس بين‌المللي حسابداري در روزهاي 17 و 18 آذر ماه توسط «انجمن حسابداري ايران» در سالن همايش‌هاي صدا و سيما برگزار مي‌‌شود. محور اصلي اين كنفرانس كه همزمان با هفته جهاني حسابداري برگزار مي‌‌شود به نقش حسابداران و حسابرسي در بازار سرمايه اختصاص دارد.


انجمن حسابدراي ايران به عنوان يكي از بزرگ‌ترين تشكل‌هاي علمي كشور سال گذشته نيز نخستين كنفرانس بين‌المللي حسابداري را با هدف شناساندن حسابداري ايران به جهان برگزار كرد.
دكتر ناصر پرتوي، دبير علمي اين كنفرانس بر اين اعتقاد است كه «مهم نيست انجمن حسابداري ايران چقدر توان دارد؛ اما اين مهم است كه مي‌‌خواهد چقدر توان داشته باشد.»


حسابداران در آينه بورس


دبير كل انجمن حسابداري ايران در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به نقش كليدي حسابداري و حسابرسي در توسعه بازار سرمايه گفت: فعالان اين حرفه نقش پررنگي در بازار سرمايه دارند و چنانچه اصول و چارچوب‌هاي مالي در شركت‌هاي بورسي رعايت شود، اين شركت‌ها دچار ورشكستگي آني نخواهند شد.
پرتوي سپس به بحران مالي جهاني اشاره كرد و افزود: آثار بحران مالي سال گذشته هنوز ادامه دارد و پيامد آن، ضعيف‌تر شدن روز به روز اقتصاد كشورهاي غربي است. با اين وجود بازار سرمايه ايران، آسيب چنداني از اين بحران نديد، البته مواردي مثل بحران، ركود يا تورم جهاني يك تا دو سال بعد بر كشورهاي در حال توسعه اثر مي‌‌گذارد. وي ادامه داد: بازار سرمايه ايران در حال حاضر از يك ثبات نسبي برخوردار است و براي حفظ اين ثبات بايد شفافيت در اين بازار افزايش يابد كه اين امر با ياري حسابداران و حسابرسان امكان‌پذير است.
دبير علمي كنفرانس بين‌المللي حسابداري در ادامه به محورهاي اين كنفرانس اشاره كرد و گفت: آموزش حسابداري، استانداردهاي بين‌المللي حسابداري و گزارشگري مالي، حسابداري و نظام راهبري شركت‌ها، نقش اطلاعات حسابداري در بهبود كسب‌و كار، نقش حسابداري در توسعه بازار سرمايه، بين‌المللي شدن بازار سرمايه ايران و استانداردهاي حسابداري و نقش حسابداري در تشخيص ماليات بر درآمد از مهم‌ترين محورهاي اين كنفرانس به شمار مي‌‌روند.
وي درباره مخاطبان اين كنفرانس توضيح داد: اساتيد دانشگاه، حسابداران حرفه‌اي، تشكل‌هاي حسابداري علمي و حرفه‌اي، نهادهاي فعال در بازار سرمايه، ارگان‌هاي نظارتي، وزارتخانه‌هاي اقتصاد و دارايي، صنايع و معادن، ديوان محاسبات كشور، سازمان امور مالياتي، سازمان بورس، شركت بورس، شهرداري تهران، بانك ملت، بانك صادرات و بنياد مستضعفان مخاطبان داخلي اين كنفرانس هستند.
هچنين دانشگاه استنفورد شاير انگلستان، انجمن حسابداري بين‌المللي (ACCA) و بزرگ‌ترين ارگان آموزشي پژوهشي جهان (IAAEA) كه مقر آن در استراليا است، حاميان خارجي اين كنفرانس هستند.
پرتوي سپس گفت: در اين كنفرانس مهماناني از كشورهاي انگلستان، ايتاليا، يوگسلاوي، مالزي، آمريكا، مونته‌نگرو، استراليا، كرواسي، مكزيك حضور مي‌‌يابند. همچنين ايرانيان مقيم خارج از جمله دو پروفسور ايراني حسابداري و اقتصاد مقيم آمريكا و انگلستان از ديگر شركت‌كنندگان اين كنفرانس هستند.


فاصله حسابداري و صنعت


پرتوي در ادامه درباره آموزش حسابداري كه يكي از محورهاي كنفرانس است، گفت: در اين كنفرانس، سطح آموزشي دانشگاه‌هاي كشور مورد بررسي قرار مي‌‌گيرد.
واقعيت اين است كه آموزش حسابداري در ايران از صنعت دور است و دانشگاه‌ها و صنايع راه خود را به صورت يك طرفه طي مي‌‌كنند. ما تاكنون سعي كرده و بعد از اين نيز تلاش خواهيم كرد كه تعامل بين صنايع و حرفه حسابداري افزايش يابد. دبير كل انجمن حسابداري ايران افزود: در اين كنفرانس نزديك به 1500نفر حضور خواهند يافت كه نيمي از آنها استادان دانشگاه‌ها و برترين حسابداران و حسابرسان كشورند و نيمي ديگر مديران بخش‌هاي صنعت، بازرگاني و بازار پول و سرمايه هستند؛ بنابراين آنچه در اين كنفرانس در اين زمينه مطرح شود مورد توجه هر دو دسته قرار خواهد گرفت.
پرتوي درباره وضعيت حسابرسي شركت‌هاي بورسي گفت: نحوه حسابداري و حسابرسي شركت‌هاي بورسي آنچنان كه بايد، به روز نشده و همگام با جهانيان پيش نرفته است.

البته نظارت سازمان بورس بر شركت‌هاي افزايش يافته است. دبير علمي كنفرانس ياد شده پيشنهاد كرد: ناظران علاوه بر اينكه گزارش نظارت را تهيه مي‌‌كنند، بايد راهكار و رهنمودهايي نيز براي بهبود سيستم‌هاي مالي و حسابرسي شركت‌ها ارائه دهند.
اين امر تنها از طريق نشست‌هاي فصلي مشترك بين بورس و حسابرسان و نيز نشست سالانه با 400مدير مالي شركت‌هاي بورسي امكان‌پذير است؛ البته اين به معني ايجاد تقابل با جامعه حسابداران رسمي نيست.


مشاركت حسابرسان در تدوين استانداردها


پرتوي در ادامه درباره نحوه تدوين استانداردهاي حسابداري در كشور گفت: بيش از 80درصد استانداردهاي حسابداري ما ترجمه استانداردهاي بين‌المللي است كه توسط كشورهاي غربي و سرمايه‌داري نوشته شده است. اين استانداردها بيشتر براي كشورهاي غربي كاربرد داشته و با بينش و فرهنگ ايراني- اسلامي سازگاري چنداني ندارد.
وي تصريح كرد: مرجع تدوين‌‌كننده استانداردها بايد نظر ارگان‌هاي حسابداري رادر اين زمينه لحاظ كنند و از تخصص آنها نيز بهره بگيرد، ضمن اينكه در كشورهاي خارجي، دولت در تدوين استانداردها دخالت مستقيم ندارد.


اولين گام
بين‌المللي شدن بورس ايران


دبير كل انجمن حسابداري ايران درباره بين‌المللي شدن بازار سرمايه ايران به عنوان يكي از محورهاي كنفرانس گفت: براي بين‌المللي شدن بازار سرمايه، اولين قدم اين است كه حسابداران و حسابرسان ما به جهانيان شناسانده شوند و مورد قبول آنها قرار گيرند.
به اين منظور گزارش‌هاي مالي شركت‌هاي بورسي بايد توسط حسابداران و حسابرساني تهيه شوند كه با استانداردهاي بين‌المللي آشنا بوده و تسلط كافي بر نحوه گزارش‌نويسي بين‌المللي داشته باشند.  پرتوي يادآور شد: انجمن حسابداري ايران با در اختيار داشتن 80درصد اعضاي هيات علمي رشته حسابداري، اولين گام را براي بين‌المللي شدن خود برداشته و به زودي گام‌هاي بعدي را نيز برمي‌دارد.


راهبري شركتي در خدمت سهامداران جزء


دبير علمي دومين كنفرانس بين‌المللي حسابداري درباره حسابداري و نظام راهبري شركتي به عنوان يكي ديگر از محورهاي اين كنفرانس توضيح داد: در كشور ما «نظام راهبري شركتي» به غلط «نظام حاكميت شركتي» خوانده مي‌‌شود. برقراري اين نظام و اجراي قانونمند آن كه مي‌‌تواند كمك بسيار بزرگي به سهامداران جزء بكند توسط حسابداران و اقتصاددانان امكان‌پذير است.  وي يادآور شد: در اين نظام، سهامداران عمده، تام‌الاختيار نيستند و تقسيم سود و ساير موارد نيز به شكل كنوني نخواهد بود. همچنين سهامداران جزء در تركيب هيات‌مديره نيز حضور خواهند يافت.  پرتوي تاكيد كرد: شركت‌ها بايد داراي واحد «حسابرسي داخلي» بوده و يكي از اعضاي هيات‌مدير نيز بايد از فعالان حرفه حسابداري باشد.


بزرگداشت هفته حسابداري


پرتوي سپس به نحوه برگزاري اين كنفرانس اشاره كرد و گفت: در روز نخست، پس از سخنراني مسوولان، مقالات علمي ارائه خواهد شد و در روز دوم، مقالات قبل از ظهر ارائه مي‌‌شود اما بعدازظهر كنفرانس به شكل نشست صميمانه 6 نفر از كارشناسان داخلي و 6 نفر خارجي برگزار مي‌‌شود كه طي آن سوالات روز حسابداران مطرح و پاسخ داده خواهد شد.  وي افزود: همچنين دستاوردهاي انجمن حسابداري به نمايش گذاشته شده و مراسمي كوتاه نيز براي بزرگداشت هفته بين‌المللي حسابداري برپا مي‌‌شود.  دبير علمي كنفرانس يادآور شد: بخش‌هاي زيادي از كنفرانس به صورت زنده و آنلاين از طريق اينترنت پخش خواهد شد.
پرتوي در پايان اهداف اين كنفرانس را مورد توجه قرار داد و گفت: اولين هدف، نشان دادن توان انجمن حسابداري ايران در برگزاري اين كنفرانس است زيراa مهم نيست كه چقدر توان داريم بكله مهم اين است كه مي‌‌خواهيم چقدر توان داشته باشيم. دومين هدف ما شناساندن حسابداري ايران به جهانيان و سومين هدف به روزرساني حسابداري در كشور است.  تبيين شفافيت در حسابداري نيز هدف نهايي اين كنفرانس و انجمن حسابداري به شمار مي‌‌رود

 

---------------------------------------------

سومین دوره مالیات بر ارزش افزوده در مهرماه برگزار گردید

انجمن حسابداری ایران پس از برگزاری موفقیت آمیز دو دوره مالیات بر ارزش افزوده ، سومین دوره خود را در 8 مهرماه برگزار نمود در این دوره اساتید گرانقدر آقایان حمیدی و هشی جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ را به صورت هم زمان با ابتکار عمل بینظیر خود ارائه نمودند . در این دوره انجمن به قید قرعه چهار نفر از شرکت کنندگان را به عنوان میهمان در دومین کنفرانس بین المللی حسابداری ایران دعوت نمود . لازم بذکر است که دوره چهارم در آذرماه برگزار خواهد گردید که تاکنون بیش از 60 درصد متقاضیان دوره پیش ثبت نام نموده اند

فرم ثبت نام دوره چهارم مالیات بر ارزش افزوده

----------------------------------------------

IAA - IAAER

انجمن حسابداری ایران پس از کسب شرایط عضویت در بزرگترین ارگان بین المللی پژوهشی جهان ، به عضویت انجمن بین المللی آموزش و تحقیقات حسابداری در آمد

انجمن بین المللی آموزش و تحقیقات حسابداری به عنوان یک ارگان بین المللی غیر دولتی میباشد که مقر آن در استرالیا است . تعدادی از افراد حقیقی ، حقوقی و همچنین معتبر ترین دانشگاه های جهان و همچنین ارگانهای برتر حسابداری جهان عضو این ارگان هستند و بالاخره انجمن حسابداری ایران نیز همانند سایر ارگانهای بین المللی و معتبر جهان به عضویت اصلی این انجمن در آمد . در سال 1388 ، انجمن حسابداری ایران عضو یک ارگان بین المللی دیگر خواهد شد که خبر آن در دومین کنفرانس بین المللی به اطلاع عموم خواهد رسید و همچنین انجمن تلاش خود را برای عضویت در یکی از کمیته های علمی و تخصصی انجمن بین المللی آموزش و تحقیقات حسابداری خواهد نمود

----------------------------------------------

آذر 1388 حسابداری 65 ساله می شود

همزمان با برگزاری دومین کنفرانس بین المللی حسابداری در ایران که در روز های 17 و 18 آدر 88 در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود ، مراسم کوتاهی برای 65 سالگی ورود حسابداری مدرن به ایران ، برگزار خواهد شد . روز اول کنفرانس ( 17 آذر ) سخنرانی چند تن از استادان و متخصصان خارج از کشور و همچنین سخنرانانی از ایران انجام خواهد شد و در صبح روز دوم ، برنامه کنفرانس همانند روز اول ادامه خواهد داشت و سپس بعد از نماز و نهار نشستی داغ با تنی چند از مسئولین و میهمانان خارج از کشور خواهیم داشت و در پایان همانند سال گذشته مراسمی را شاهد خواهیم بود

----------------------------------------------

دکتر محسن دستگیر مرتبه استادی گرفت

دکتر محسن دستگیر ، عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران و عضو هیات تحریریه مجله تحقیقات حسابداری موفق به اخذ مرتبه استادی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در رشته حسابداری گردید .لازم بذکر است تعداد معدودی ، مرتبه استادی حسابداری را تاکنون کسب کرده اند که از انگشتان یک دست تجاوز نمی کند و طبق آخرین اطلاع واصله ایشان موفق به کسب با لاترین مقام دانشگاهی کشور گردید . بزودی شاهد اخذ مقام استادی معدود افراد دیگر خواهیم بود . این موفقیت را به استاد دکتر محسن دستگیر تبریک گفته و امید است رشته حسابداری در ایران شاهد موفقیت های جدید باشد

----------------------------------------------

مشاهیر حسابداری ایران در سال 1387

در نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری ایران ، به ابتکار انجمن حسابداری ایران برای نخستین بار سه تن از مشاهیر حسابداری ایران با رای اعضای انجمن حسابداری ایران برگزیده و از آنان تقدیر و سپاس گذاری بعمل آمد . مشاهیر برگزیده بترتیب حروف الفبا جناب آقای دکتر علی ثقفی ، استاد گرانقدر جناب آقای مصطفی علیمدد و جناب آقای دکتر محمد نمازی بودند

رشته حسابداری در ایران مستقل شد

پس از 64 سال از ورود حسابداری مدرن به ایران و پس از گذر حسابداران و حسابرسان از فراز و نشیبهای بسیار ، با کوشش و سعی مثال زدنی ، رشته حسابداری در ایران مستقل شد

وزارت علوم تحقیقات و فناوری در اقدامی مطلوب ، یک کرسی مستقل به رشته حسابداری اعطا کرد و 10 نفر از استادان و متخصصان رده اول این کشور را از دانشگاهها و ارگانهای مختلف به مدت 3 سال انتخاب نمود

اعضای شورا به ترتیب حروف الفباء

محمد علی آقائی - دانشگاه تربیت مدرس

جعفر باباجانی - دانشگاه علامه طباطبایی

ناصر پرتوی - انجمن حسابداری ایران

علی ثقفی - دانشگاه علامه طباطبایی

طهمورث حسنقلی پور - دانشگاه تهران

سید حسین علوی طبری - دانشگاه الزهرا

محمد عرب مازار یزدی - دانشگاه شهید بهشتی

ویدا مجتهد زاده - دانشگاه الزهرا

ساسان مهرانی - دانشگاه تهران

محمد نمازی - دانشگاه شیراز

----------------------------------------------

سازمان های مردم نهاد منتخب کشور به مجلس دعوت شدند

سه شنبه 22 اردیبهشت ماه بیش از 50 انجمن که طبق قانون ایجاد شده اند و از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت کشور و سایر مراجع ذیصلاح مجوز فعالیت دریافت کرده اند به مجلس دعوت شدند . نشست فوق با حضور معاون ریاست مجلس شورای اسلامی و با حضور بیش از 20 نماینده مجلس در محیطی آرام تشکیل شد

موضوعات مورد بحث بین انجمن ها و نمایندگان مجلس در موارد ابهامات در روابط بین مجلس ، دولت و انجمن ها و همچنین استفاده از توان انجمن ها بود . هرچند احساس نیاز مجلس و دولت به انجمن ها دیر ایجاد شده است ولی انجمن حسابداری ایران این نشست را به فال نیک گرفته و با دقت و نظم خود سعی خواهد کرد در ایجاد سازمان های مردم نهاد در راه پیشرفت ایرانی اسلامی گام بردارد

در این نشست مجلس و انجمن های منتخب ، نمایندگانی از کمیسیون های مختلف ( اقتصادی ، تلفیق ، اجتماعی و ... ) حضور داشنتد و از رشته حسابداری ایران ، انجمن حسابداری ایران حضور داشت

----------------------------------------------

دومین دوره آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه حسابداری آن

در بیستم خرداد ماه برگزار گردید

انجمن حسابداری ایران دومین دوره با موضوع مالیات بر ارزش افزوده را در 20 خرداد ماه در سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با حضور اساتید آقایان هشی و حمیدی برگزار نمود در این دوره که سالن برگزاری مملو از شرکت کنندگان بود ابتدا جناب آقای حمیدی با اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده مطالبی را به همراه اسلاید ارائه نمودند و پس از پذیرایی صبح آقای هشی به مبحث نحوه حسابداری مالیات بر ارزش افزوده پرداختند . در بعد از ظهر نیز همچون دوره اول هر دو استاد پاسخگوی سئوالات بیشمار شرکت کنندگان بودند . لازم بذکر است که دوره سوم مالیات بر ارزش افزوده در شهریور ماه امسال برگزار خواهد گردید

----------------------------------------------

ANSWERIAA .COM

 

برای نخستین بار در کشور سایت مرجع سئوالات تخصصی توسط یک ارگان علمی و تخصصی

راه اندازی گردید و بعنوان تنها پایگاه پاسخگویی در کشور شروع به فعالیت نمود و از

مهر ماه آماده پاسخگویی به سئوالات می باشد

نخستین دوره آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه حسابداری آن با استقبال شرکت کنندگان برگزار گردید

عکس : احسان محمدی

نخستین دوره آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه حسابداری آن در تاریخ 30 بهمن ماه با استقبال بسیار بالای شرکت کنندگان بر گزار گردید

در این دوره سخنرانان آقایان حمیدی و دوانی بودند که بصورت اجرای پنل و سخنرانی همزمان سئوالات و مسائل مطروحه را ارائه نمودند

 

لازم بذکر است که تمامی شرکت کنندگان با استقبال خود ، تا پایان دوره در محل سال برگزاری حضور داشتند

انجمن حسابداری ایران ضمن تشکر از حضور با شور و شوق شرکت کنندگان به اطلاع می رساند که گواهینامه های فارسی و انگلیسی حضور در دوره به نشانی پستی ارائه شده ارسال می گردد و برای پیگیری دریافت گواهینامه می توانند با دفتر انجمن تماس حاصل فرمایند

 

-----------------------------------------------------------------------------

حضور انجمن حسابداری ایران در نمایشگاه جامع دستاورد های 30 ساله

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (5-1)دی ماه

مصلی تهران - شبستان

پس از حضور موفقیت آمیز انجمن حسابداری ایران در نمایشگاه علم و فناوری برای هفته متوالی نیز انجمن حسابداری ایران در نمایشگاه جامع دستاورد های 30 ساله وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری که از تاریخ اول دیماه لغایت 5 دیماه از ساعت 9 صبح تا 19 در بخش شبستان مصلی تهران برپا گردیده است حضور فعال خواهد داشت و مقدم تمامی بازدید کنندگان را گرامی می دارد

 

-----------------------------------------------------------------------------

انجمن حسابداری ایران در جمع 30 غرفه برتر نمایشگاه علم و فناوری (27-23) آذرماه

نمایشگاه های بین المللی تهران

حضور توانمند انجمن حسابداری ایران در نمایشگاه علم و فناوری و استقبال گسترده علاقه مندان ، عرفه انجمن را در ردیف 30 غرفه برتر قرار داد

لازم به ذکر است که غرفه های برتر در نمایشگاه 30 سال دستاورد علم و فناوری که از اول دیماه لغایت 5 دیماه در محل مصلای تهران برگزار می گردد حضور خواهند داشت و انجمن حسابداری ایران نیز افتخار حضور در این نمایشگاه و استقبال از شرکت کنندگان را دارد

 

-----------------------------------------------------------------------------

مجوز اخذ گردید

پس از 5 ماه ، سرانجام مجوز چاپ دومین نشریه علمی - پژوهشی حسابداری در کشور اخذ شد . معاونت پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری که به درستی در اعطاء مجوز نشریات علمی -پژوهشی در کشور سختگیرانه عمل می کند ، پس از بررسی کامل درخواست انجمن و با توجه به اینکه انجمن جسابداری ایران در بین کلیه انجمن های کشور دارای رتبه الف می باشد ، با چاپ نشریه با درجه علمی - پژوهشی ، توسط انجمن حسابداری ایران موافقت نمود

اولین شماره دومین مجله علمی - پژوهشی رشته حسابداری در کشور به مدیر مسئول و سردبیری دکتر علی ثقفی ، امسال منتشر خواهد شد و اعضاء هیات تحریریه مجله نیز تایید صلاحیت گردیدند که به ترتیب حروف الفبا عبارتند از : غلامحسین اسدی ، ناصر پرتوی ، محسن دستگیر ، احمد جعفری صمیمی ، علی اکبر عرب مازار ، سید حسین علوی طبری ، ویدا مجتهد زاده ، محمد نمازی

لازم به ذکر است که به زودی 2 عضو دیگر به اعضاء هیئت تحریریه مجله اضافه خواهد شد .

انجمن حسابداری ایران ضمن تبریک به کلیه استادان ، متخصصان و فرهیختگان رشته حسابداری از آنان جهت ارسال مقاله با رعایت کلیه موازین مقالات علمی - پژوهشی دعوت می نماید

----------------------------------------------------------------------------

انجمن حسابداری ایران و دانشگاه آزاد اسلامی

شورای عالی (کمیته برنامه ریزی ) رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی مرکب از 9 نفر تشکیل گردید . شورای عالی (کمیته برنامه ریزی ) دانشگاه جهت برنامه ریزی درسی دروس حسابداری در مقطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین تعیین و انتخاب گرایش های رشته حسابداری و سایر موارد مربوط به رشته حسابداری اظهار نظر و تصمیم گیری می کند

در پی دعوت دانشگاه آزاد اسلامی از انجمن جسابداری ایران برای معرفی 4 نفر برای عضویت در شورای عالی فوق ، انجمن وارد شورای عالی (کمیته برنامه ریزی ) دانشگاه آزاد اسلامی شد انجمن حسابداری ایران امید دارد با ورود 4 عضو خود به ترکیب 9 نفره کمیته فوق الذکر ، بتواند کمک هماهنگ و موثری را در اعتلای رشته انجام دهد. لازم به یادآوری است که انجمن حسابداری ایران در شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری نیز نماینده دارد که بزودی تعداد نمایندگان انجمن در شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم افزایش خواهد یافت

[ جمعه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 9:41 ] [ محمداربابی ]
شاید امروزه یکی از برنامه های کاربردی پر استفاده بر روی سیستم های کامپیوتری، نرم افزارهای حسابداری شخصی باشد. در دنیای نرم افزارهای انحصاری، معروف ترین و پرکاربردترین نرم افزار در این حوزه نرم افزاری به نام Quicken است که بدلیل قدمت و توانایی هایش تا حدی تعیین کننده خط مشی و استانداردهای این گونه نرم افزارهاست.

در دنیای نرم افزارهای آزاد و بازمتن نیز در حال حاضر ابزار قدرتمند GNUCash دارای بیشترین امکانات و کاربر است. نرم افزار GNUCash دارای امکاناتی مانند توانایی حسابداری همزمان چند ارزی، انواع گزارشگیری های متنی و گرافیکی، توانایی مدیریت گروه های حسابی متنوع، Export داده ها و... می باشد.

یکی از نقطه ضعف های عمده GNUCash عدم پشتیبانی آن از زبان فارسی است. دلیل آن این است که GNUCash هنوز به GTK نسخه 2.0 و بالاتر منتقل (port) نشده و نسخه 1.2 کتابخانه GTK که فعلا GNUCash از آن استفاده می کند، فاقد پشتیبانی از utf-8 است. دلیل این امر Widget های سفارشی نوشته شده برای GNUCash عنوان شده است.

▪ سایر نقطه ضعف های آن که شاید در درجات اهمیت پایین تر برای کاربران فارسی زبان باشند .

عبارتند از:

1) حجم بالای فایل های داده ای ایجاد شده به همراه ضمایم فایلی فراوان برای گزارشات و... به طوری که ممکن است پس از یک یا دو سال ورود داده، حجم فایل های آن به 200 مگابایت یا بالاتر برسد. دایرکتوری داده من با سه سال ورود داده، چیزی حدود 300 مگابایت حجم دارد. البته فایل اصلی داده ها حدود 3.5 مگابایت بوده و بقیه فایل های زاید دایما باید پاکسازی شوند. همین فایل در Grisbi حجمی حدود 870 کیلوبایت دارد.

2) کندی سرعت اجرا و بارگزاری فایل ها. به دلیل اینکه GNUCash از ابزارهای بسیار متنوعی برای اجرا شدن استفاده می کند، زمان اجرا و بارگزاری این ابزارها حتی بر روی یک کامپیوتر سریع نسبتا طولانی است، حتی کندتر از مجموعه OpenOffice.org.

این دلایل ممکن است برای جایگزین کردن آن با ابزار دیگری کافی باشد! بهترین جایگزین فعلی GNUCash در دنیای نرم افزارهای آزاد و بازمتن، ابزاری است به نام Grisbi. این نرم افزار حسابداری شخصی نرم افزاری بسیار سریع و سهل الاستفاده بوده و یکی از بهترین قابلیت های آن پشتیبانی از زبان فارسی و همچنین خواندن بدون مشکل فایل های داده ای GNUCash و QIF است. مخصوصا اینکه داده های آنرا می توانید به فرمت های QIF و CSV نیز Export کرده و در محیط های دیگر مانند Quicken و OpenOffice.org Calc آنها را بخوانید.

● قابلیت ها >

Grisbi نرم افزاری بسیار سریع بوده دارای رابط کاربری بخش بندی شده توسط tabهای مختلف است که سهولت دسترسی به اطلاعات و استفاده از آنرا دو چندان می کند. اگر پیش از این با نرم افزارهای مالی و حسابداری شخصی کار کرده باشید، برای تسلط نسبی بر Grisbi به بیش از نیم ساعت زمان نیاز نخواهید داشت. Grisbi نیز از حسابداری همزمان چند ارزی پشتیبانی کزده و می توانید حساب های مختلفی را با واحد های پولی مختلف در آن تعریف کنید. خلاصه بخش های مختلف Grisbi به قرار زیر می باشد:

1) صفحه خلاصه وضعیت

نمایش دهنده خلاصه وضعیتی از تمامی حساب های فعال و دارایی های تعریف شده بر روی سیستم می باشد.

2) مدیریت تبادلات (Transactions)

ورودی تبادلات مالی جدید تماما از این بخش و بصورت متمرکز برای هر حساب انجام می گیرد. Grisbi دارای قابلیت پرکردن خودکار فرم تبادل مالی برای ورود آسان تبادلات مالی تکراری یا قبلا وارد شده است.

3) زمان بند (Scheduler)

با سیستم زمان بند Grisbi می توانید پرداخت های تکراری ماهیانه یا زمان بندی شده را تعریف و وارد کنید.

4) مدیریت حساب ها

تمامی حساب های بانکی، حساب های نقدی، وام و بدهی ها، دارایی ها و ... در این بخش تعریف می شوند. امکان تعریف و اختصاص موسسه مالی و بانک به هر حساب وجود دارد.

5) ردیف های پرداختی (Third Party)

می توانید ردیف های پرداختی خود را در این بخش تعریف کنید. مثلا در صورتی که به صورت روزانه ردیف های پرداختی مانند "هزینه تاکسی” و مانند آن دارید، از این بخش قابل تعریف هستند. در هنگام وارد کردن تبادلات مالی، ردیف هایی که جدید هستند، بطور خودکار به این بخش اضافه می شوند.

6) طبقه بندی ها (Categories)

از این بخش می توانید کلیه طبقه بندی ها و زیر طبقه بندی های درآمدی و هزینه ای خود را وارد کنید.

7) بودجه

از این بخش می توانید خطوط بودجه درآمدی یا هزینه ای تعریف کرده و در هنگام ورود تبادلات مشخص نمایید که هر تبادل مالی خاصی از چه خط بودجه ای استفاده می کند.

8) گزارش گیری

بی شک یکی از بخش های بسیار مهم هر برنامه مالی، سیستم گزارش گیری آن است. Grisbi امکانات بسیار خوبی برای تعریف انواع و اقسام گزارشات متنی سفارشی در اختیار کاربر خود قرار می دهد. تنها چیزی که نسبت به GNUCash در Grisbi موجود نیست، گزارشات گرافیکی و رسم نمودار است. اگر کمی زمان برای کار کردن با این بخش صرف کنید، گزارش های مالی بسیار جالبی می توانید از اطلاعات خود استخراج کنید. Grisbi دارای تعدادی الگو برای گزارش های مالی است که می توانید برای شروع و سفارشی کردن از آنها استفاده کنید.

● اطلاعات بیشتر

Grisbi نرم افزاری آزاد بوده و تحت مجوز GNU/GPL منتشر می شود. حدود 5 سال از آغاز توسعه آن گذشته و جدیدترین نسخه آن در زمان نگارش این متن یعنی 0.5.8، در 18 ژانویه 2006 منتشر شده است. بر روی سیستم های مبتنی بر دبیان می توانید به راحتی آنرا با استفاده از دستور apt-get install grisbi نصب کنید.

نشریه لینوکس ایران

[ چهارشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 17:31 ] [ محمداربابی ]
سامان‌دهي و يكپارچه‌سازي اطلاعات مالي و به دست آوردن شاخص‌هاي كمي از عملكرد داخلي و ارتباطات خارجي سازمان، مهم‌ترين وظيفه‌ي يك سيستم حسابداري‌ست. با استفاده از قابليت‌هاي يك سيستم حسابداري كارا مي‌توان اطلاعات مالي مربوط به تمام بخش‌هاي سازمان را جمع‌آوري، طبقه‌بندي و سامان‌دهي كرد. به دليل وجود يكپارچگي در سيستم‌هاي پگاه سيستم، اطلاعات مالي تمام سيستم‌هايي كه خروجي‌هاي كمي توليد مي‌كنند مانند انبار، دريافت و پرداخت، دارايي‌هاي ثابت، بودجه، حسابداري صنعتي و ...، در اختيار سيستم حسابداري قرار مي‌گيرد و اين سيستم با ضبط و طبقه‌بندي اين اطلاعات، امكان دسترسي به‌هنگام و سريع به اطلاعات جامع و منسجم مالي و اقتصادي سازمان را فراهم مي‌كند.
امكانات و ويژگي‌هاي سيستم حسابداري مالي
• تعربف كد حساب بصورت درختي و نامحدود توسط كاربر
• تعربف گروه‌هاي تفصيلي شناور بصورت نامحدود توسط كاربر
• تعريف سطوح گروه‌هاي تفصيلي شناور بصورت نامحدود توسط كاربر
• تعريف تفصيلي شناور به صورت كد يكتا (UNIQUE) در سطح سيستم‌ يكپارچه
• صدور سند تعديل ماهيت
• هشدارخلاف ماهيت حساب و كنترل ويژگي‌هاي حساب در زمان صدور سند
• تنظيمات گروه تفصيلي شناور بصورت اختصاصي
• تعريف دسته اسناد و گروه بندي اسناد
• تعريف شرح سند پيش فرض به تفكيك كد حساب معين
• دريافت اتوماتيك اسناد از ساير سيستم‌ها
• دريافت ضمائم اسناد حسابداري بصورت فايل‌هاي الكترونيكي
• امكان دريافت فايل ‌هاي TXT و Excel در سند حسابداري
• صدور خلاصه سند جهت تنظيم دفاتر قانوني
• جست‌وجو در اسناد بر اساس كليه‌ فيلدهاي ستد حسابداري از قبيل شرح سند،مبلغ بدهكار يا بستانكار......
• جست‌وجوهاي ترکيبي طراحي شده توسط کاربر
هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد.
برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به دست آوردن ضربه های ایستگاهی، به دست آوردن کرنر، فراهم سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده ایم یا باخته ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به دست آورده ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم گیری و دستیابی به موفقیت یاری می رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟
این موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه گیری عملکرد را که در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده اند.
اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟
این مقاله سه چارچوب هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می دهد. اگر چه در این مقاله به طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می شود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می توان این چارچوب ها را به طور همزمان به کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟
این مقاله بیان می کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی که با هم به کاربرده شوند می توانند بسیار موثر باشند.

هزینه یابی برمبنای فعالیت
با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه های سربار نیز امری گمراه کننده و تحریف کننده بهای تمام شده تولیدات یا خدمات خاص می گردد. همان طور که می دانیم سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه های سربار با یکدیگر متفاوتند. این تفاوت در شکل 1 نشان داده شده است. بدین معنی که در سیستم هزینه یابی سنتی، هزینه های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می گردد و این نمی تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی به شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می دهد. اما در سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیتهای عمده شناسایی می شوند و هزینه سربار به تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می شود به آن فعالیتها تخصیص می یابد. سربار تخصیص یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت4 نامیده می شود. پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه5 مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می شوند. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می شود. این سیستم هزینه یابی می تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه های بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراین هزینه یابی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه یابی را بهبود می بخشد.
مدیران برای آنکه بتوانند عملکرد شرکتشان را بهبود بخشند نیازمند شناخت چگونگی اثر متقابل بهای تمام شده با دیگر معیارهای عملکرد هستند. این موضوع به کمک تکنیک ارزیابی متوازن حل می شود.

منابع:
وبلاگ مقالات حسابداری
[ سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 19:39 ] [ محمداربابی ]
جزئیات آیین نامه وصول مطالبات معوق بانکی
رئیس قوه قضائیه نیز در مهرماه امسال در جلسه مسئولان عالی قضایی یکی از مهمترین مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی را ورود دستگاه قضائی از طریق دادستانی کل کشور به مسئله معوقه های بانکها عنوان کرده است.
مهر: در پی افزایش میزان مطالبات معوق بانکی به رقم نگران‌کننده 40 هزار میلیارد تومان، دولت آئین‌نامه جدید وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول ریالی و ارزی کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی را تصویب کرد.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک بانک جمهوری اسلامی ایران و وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها - مصوب 1386- آئین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ( ریالی و ارزی) را تصویب کرده است.

در این میان، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در گفتگویی با مهر از تشکیل تیمهای ویژه در سراسر کشور برای وصول مطالبات بانکی خبر داده است.

محمود رضا خاوری رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی نیز تاکید کرده است: از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی استفاده خواهیم کرد.

در همین حال، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بر اتخاذ تدابیر مناسب برای وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کرده است. عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری وصول مطالبات معوق بانکها را یکی از مهمترین برنامه های این ستاد اعلام کرده است. برهمین اساس، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کارگروهی را نیز مسئول پیگیری معوقات در بانکها و کاهش نسبت آن به تسهیلات اعطایی کرده است

رئیس قوه قضائیه نیز در مهرماه امسال در جلسه مسئولان عالی قضایی یکی از مهمترین مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی را ورود دستگاه قضائی از طریق دادستانی کل کشور به مسئله معوقه های بانکها عنوان کرده است.

جزئیات آیین نامه وصول مطالبات معوق بانکی

جزئیات آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ( ریالی و ارزی) به شریح ذیل است:

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ب- موسسه اعتباری: تمامی بانکهای دولتی و غیر دولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

پ- مشتریان: اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی ( متصدی در زمان سر رسید تسهیلات) و شرکت های زنجیره ای

ث- شرکتهای زنجیره ای: شرکتهایی ( غیر از سهامی عام) که حداقل یک عضو هیئت مدیره آن به طور همزمان عضو هیئت مدیره حداقل یک شرکت دیگر باشد و یا شرکتهایی که 50 درصد از سهام آن متعلق به یک نفر ( حقیقی یا حقوقی) و یا ذینفعان واحد آن ( به موجب تعاریف یاد شده در بخشنامه های صادر شده توسط بانک مرکزی) باشد.

ت- مشتریان خوش حساب : مشتریانی که در هیچ یک از موسسات اعتباری بدهی و تعهدات غیر جاری ( اعم از ارزی و یا ریالی) نداشته باشند.

ج- دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 -

چ- مطالبات: اعم از مطالبات ریالی ( شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت و بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده و پیش پرداخت در خصوص خرید اموال معاملات، اموال خریداری شده در خصوص عقود، کالاهای معاملات سلف، کار در جریان جعاله و خرید دین ) و مطالبات ارزی ( شامل تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، ارز تنخواه صادراتی به شرح تعریف شده در بند ( ح) و تمامی تسهیلاتی که دریافت کننده متعهد به بازپرداخت آن به ارز می باشد.

ح- ارز تنخواه صادراتی: تسهیلات ارزی که به موجب تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1368 - توسط دولت برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی و منحصرا برای واردات اولیه و کمکی و قطعات و لوازم برای تولید و صدور کالاهای غیر نفتی و همچنین صدور ضمانت نامه های صادراتی وخدماتی خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی با اهداف صادراتی برنامه در اختیار صادر کنندگان قرار گرفته است.

بانک توسعه صادرات ایران به موجب مفاد قوانین برنامه های دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بودجه از جمله قانون بودجه سال 1386 موظف شده است که این وجوه را وصول و به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن مجددا به صادر کنندگان تسهیلات پرداخت نماید.

خ- مطالبات جاری: مطالباتی که از سررسید آن بیش از دو ماه نگذشته باشد.

د- مطالبات غیر جاری: شامل مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول ( موضوع بند های ذ- ر- ز- این ماده )

ذ- مطالبات سر رسید گذشته: مطالباتی که از تاریخ سر رسید بدهی و یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز ننموده است.

ر- مطالبات معوق: مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.

ز- مطالبات مشکوک الوصول: مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.

ز- مطالبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات موسسه اعتباری که صرف نظر از تاریخ سررسید به دلایل متقن از قبیل فوت یا وررشکستگی بدهکار و یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط، به عنوان مطالبات سوخهت شده تلقی شده است.

س- امهال : مهلت دادن به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه

ش- تقسیط: قسط بندی بدهی بدهکارانی که مطالبات آنها در طبقات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول قرار دارد.

اصلاح برنامه نرم افزاری

ماده 2- موسسه اعتباری موظف است طبق این آیین نامه برنامه نرم افزاری مطالبات خود را به گونه ای اصلاح نماید که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول ، سوخت شده و غیره به صورت نرم افزاری و خودکار انجام شود.

ارائه تمامی خدمات و تسهیلات بانکی منوط به ارائه شماره ملی، کدپستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است تا اعمال تصمیمات مقرر در این آیین نامه بر اساس مشخصات یاد شده کاملا به صورت الکترونیکی انجام شود.

ارائه لیست مطالبات بانکها به بانک مرکزی

ماده 3- بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به مشتریان موسسه اعتباری از جمله اطلاعات مربوط به تمامی حسابهای مشتریان واطلاعات مطالبات جاری و غیر جاری ( شامل مبلغ و نوع مطالبات) را به صورت مستمر از موسسه اعتباری دریافت نماید.

در صورت تقاضای موسسات اعتباری در اجرای ماده 4 این آیین نامه، بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار خواهد داد. دستورالعمل این ماده توسط بانک مرکزی تهیه وابلاغ خواهد شد.

ماده 4- موسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای هر گونه تسهیلات بانکی، با استعلام از بانک مرکزی، مانده بدهی اعم از جاری یا غیر جاری مشتریان به سیستم بانکی را برای اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای تسهیلات مد نظر قرار دهد.

ماده 5- موسسه اعتباری باید سیستمی را در تمامی شعب طراحی نماید که بر مبنای آن، امکان جمع آوری اطلاعات ( شامل مطالبات جاری و غیر جاری)، پایش تغییرات و ارائه گزارشهای به موقع در مورد پرتفوی مطالبات، جهت اقدامات موثر فراهم شود.

بهره گیری از شرکتها و موسسات مشاوره ای

ماده 6- موسسه اعتباری موظف است با استفاده از کادر کارشناسی خود یا با بهره گیری از شرکتها و موسسات مشاوره ای، ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسهیلات، نظارت بر عملیات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامه ریزی در رعایت انضباط برای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد.

تبصره - موسسه اعتباری می تواند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات، سیاستهای مناسبی از قبیل استفاده از امکانات بخش خصوصی را در امر وصول مطالبات به کار گیرد.

تشکیل کمیته دائمی در بانکها

ماده 7- موسسه اعتباری موظف است ظرف 15 روز از ابلاغ این آیین نامه، یک کمیته دائمی را تحت سرپرستی یکی از اعضای هیئت مدیره به منظور سیاستگذاری ، پیگیری وصول مطالبات غیر جاری و تهیه گزارشهای مربوط به آن تشکیل دهد.

تبصره 1- کمیته یاد شده موظف است نتیجه اقدامات انجام شده و روند وصول مطالبات را به صورت ماهانه به رئیس کل بانک مرکزی گزارش نماید.

تبصره 2- کمیته یاد شده بر فعالیتهای اداره حقوقی ( در زمینه وصول مطالبات غیر جاری ) ، واحد سازمانی وصول مطالبات غیر جاری و خدمات موسسات و افراد خارج از موسسه اعتباری نظارت خواهد داشت.

ماده 8- موسسه اعتباری باید به محض شناسایی مطالبات غیر جاری بیش از پانصد میلیون ریال اطلاعات تکمیلی را در مورد مشتری از جمله شناسایی اموال، بررسی وضعیت ضامنین وی و وضعیت مالی و سایر فعالیتهای مشتری جمع آوری و مراتب را به بانک مرکزی برای اطلاع سایر موسسات اعتباری ارسال نماید.

نحوه توافق بانکی برای وصول مطالبات معوق

ماده 9- موسسات اعتباری می توانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی، وصول مطالبات را از بدهکارانی که به چند موسسه اعتباری بدهی دارند به موسسه اعتباری که بیشترین مطالبه یا بیشترین وثیقه را دارد واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند.

اعمال سیاست تشویقی برای مشتریان خوش حساب

ماده 10- موسسه اعتباری می تواند در رابطه با مشتریان خوش حساب، شیوه های تشویقی زیر را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال کند.

الف - در اولویت قراردادن مشتری برای دریافت تسهیلات و یا خدمات بانکی

ب- تخفیف در نرخ کارمزد ارائه خدمات بانکی ( در چارچوب مقررات مربوط) تا 50 درصد

نحوه برخورد با بدحسابان بانکی

ماده 11- موسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیر جاری آنها در کل موسسات اعتباری بیش از 500 میلیون ریال باشد، تا تعیین تکلیف بدهی وتعهدات سر رسید گذشته موارد زیر را اعمال نماید:

الف - دریافت وجه التزام ( جریمه تاخیر تادیه) به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب 1376 - معادل نرخ سود قراردادی به علاوه شش درصد

ب- عدم اعطای هر گونه تسهیلات ( اعم از ارزی و ریالی )

پ- عدم گشایش اعتبارات اسنادی

ت- عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید

ث- محرومیت استفاده از تمامی تسهیلات و مشوق های صادراتی

تبصره - موسسات اعتباری موظفند قبل از اعطای تسهیلات بانکی و یا انجام خدمات بانکی موضوع بندهای ب الی ث این ماده نسبت به بد حساب بودن مشتری و عدم محرومیت متقاضی از این خدمات در سایر موسسات اعتباری، از بانک مرکزی استعلام نمایند.

ماده 12- موسسات اعتباری موظفند از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم نمایند که وجه التزام تاخیر تادیه برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سر رسید و نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود بخش اقتصادی مورد نظر به صورت شروط ضمن عقد، به شرح زیر دریافت شود:

الف- تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند ( کمتر از دو ماه) معادل 6 درصد

ب- پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سر فصل معوق ( بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل 8 درصد

پ- پس از انتقال به سر فصل مطالبات، معوق و تا سه ماه پس از آن ( بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه) معادل 10 درصد

ت- در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سر فصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد ( بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل 12 درصد

ث- در صورتی که مطالبات به سر فصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد معادل 14 درصد

ماده 13- در خصوص قراردادهای کمتر از 500 میلیون ریال برای تمامی حالتهای ماده 12 وجه التزام تاخیر تادیه معادل 6 درصد به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی در نظر گرفته می شود.

برداشت مطالبات معوق از حساب بانکی مشتری

ماده 14- موسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق وافزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهد که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حسابها ( ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری و یا سایر موسسات اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید.

در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد، موسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می نماید. مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یاد شده، حق هر گونه اعتراض وطرح دعوی را از خود سلب می نماید. موسسات اعتباری موظفند در صورت تعویق مطالبات، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نماید و بانک مرکزی بلافاصله دستور لازم را به موسسات اعتباری مربوط اعلام می نماید.

موسسات اعتباری موظفند پس از دستور بانک مرکزی نسبت به انسداد حسابهای بدهکار و برداشت از آنها به میزان بدهی مشتری و واریز به موسسه اعتباری ذینفع اقدام نمایند. اقدام موسسه اعتباری ذینفع می تواند قبل و یا بعداز سیاستهای تشویقی موضوع ماده 15 صورت گیرد.

ماده 15- موسسه اعتباری مجاز است به منظور تشویق بدهکاران ( اعم از ارزی و ریالی) به بازپرداخت مانده بدهی، سیاستهای تشویقی زیر را در مورد این اشخاص اتخاذ نماید.

الف - رفع محرومیت های مندرج در بند های ب الی ث ماده 11 مشروط به تسویه بدهی در تمامی موسسات اعتباری

ب- بخش جریمه قراردادی تاخیر تادیه دین، حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهیلات اعطایی با تصویب هیئت مدیره مشروط بر اینکه مشتری ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تسویه بدهی های خود اقدام نماید.

تبصره - در موارداستثنایی در بخش تولیدی، هیئت مدیره می تواند نسبت به بخشش حداکثر 50 درصد جرایم موضوع ماده 13 اقدام نماید. مشروط بر اینکه بدهکار تمامی بدهی خود را نقدا تسویه نماید.

نحوه برخورد با بدهکاران ارزی

ج- به منظور بازگشت مناسب اصل و منافع حاصل از مطالبات غیر جاری، ارزی، علاوه بر سیاستهای تشویقی یاد شده هیئت مدیره موسسه اعتباری می تواند پس از انجام بررسیهای لازم - تدابیری اتخاذ نماید که بدهکاران ارزی که مطالبات آنها مربوط به تاریخ قبل از ابلاغ این آیین نامه بود، و نتوانسته اند مطابق با ضوابط حاکم بر مطالبات مربوط، تعهدات خود را ایفا کنند، بتوانند دیون خود را به ریال پرداخت نمایند، مشروط بر اینکه هیچ گونه منع قانونی برای تبدیل مطالبات ارزی آنان به ریال وجودنداشته باشد و بازپرداخت تسهیلات اعطایی بر اساس قانون بر حسب ارز الزام آور نشده باشد.

تبصره 1- در این گونه موارد مبلغ ارزی اصل دین، به نرخ روز پرداخت وجه، توسط موسسه اعتباری تسعیر شده و وجه التزام تاخیر دیه به ترتیب مقرر شده در چارچوب قرارداد دریافت می شود.

تبصره 2- در مواردی که گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی ضوابط مقرر در مصوبه شماره 93609 / ت 36212 ک مورخ 10/6/1387 را ملاک عمل قرار دهند، طبق ضوابط مصوبه یاد شده عمل خواهد شد.

ارائه لیست بدهکاران ارزی بانکی به بانک مرکزی

ماده 16- موسسه اعتباری موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، لیست کامل مطالبات معوق بیش از 5 میلیارد ریال یا معادل ارزی آن را تهیه نموده و ضمن ارائه فهرست و جزئیات اطلاعات بدهکاران، گزارش عملکرد خود ( بر اساس برنامه زمان بندی مصوبه هیئت مدیره برای وصول مطالبات غیر جاری در هر مورد) را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نماید.

تبصره - سقف مبلغ یاد شده در صورت لزوم توسط بانک مرکزی مورد تجدید نظر قرار می گیرد.

برخورد با مدیران و کارکنان سهل انگار

ماده 17- مدیران و کارکنانی که در اثر تقصیر در انجام وظایف و یا عدم رعایت مقررات، موجب افزایش مطالبات غیر جاری می شوند اعم از کسانی که در مراحل تصویب تسهیلات نقش داشته اند، رئیس و معاون شعبه، مسئول اعتبارات و کارشناس ذی ربط و غیر مسئول بوده و بر اساس مقررات راجع به تخلفات اداری و انتظامی و سایر مقررات لازم الاجرا با آنان رفتار می شود.

تبصره 1- موسسه اعتباری موظف است در خصوص تسهیلات معوق بیش از یک میلیارد ریال، ضمن انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش عملکرد، فهرست کارکنانی که در مراحل تصمیم گیری و پرداخت تسهیلات سهل انگاری نموده اند را به همراه اقدامات تنبیهی صورت گرفته هر سه ماه یک بار به بانک مرکزی ارسال نماید.

پاداش برای کارکنانی که نقش موثر در وصول مطالبات دارند

تبصره 2- موسسه اعتباری می تواند بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیئت مدیره می رسد، برای کارکنانی که نقش موثر در وصول مطالبات غیر جاری دارند، یا موفق به شناسایی و معرفی اموال مدیونین یا ضامنین آنان به منظور توقیف می گردند، یا موجبات وصول به موقع اقساط را فراهم می آورند، پاداش مناسب لحاظ نماید.

تبصره 3- مجمع عمومی موسسه اعتباری می تواند طی دستورالعملی هیئت مدیره و مدیر عاملی را که به استناد گزارش بازرس قانونی موسسه اعتباری ذی ربط و گزارش بانک مرکزی در وصول مطالبات معوق نقش موثر ایفا نموده و با اتخاذ تدابیر مناسب مانع از افزایش مطالبات معوق شده است را با پرداخت پاداش و اعطای تقدیرنامه مورد تشویق قرار دهد.

ماده 18- موسسه اعتباری موظف است فهرست مشتریانی را که به دلیل عدم ایفای تعهدات دستگاههای اجرایی به سرفصل سرسید گذشته و معوق انتقال یافته اند، هر سه ماه یک بار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی منعکس نماید. کمیته تخصیص موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه - مصوب 1351 - تخصیص بودجه به دستگاههای یاد شده را منوط به بازپرداخت بدهی آنان به موسسات اعتباری می نماید.

ماموریت جدید معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری

تبصره - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین نامه، برنامه زمان بندی پرداخت مطالبات غیر جاری دستگاههای اجرایی به موسسات اعتباری را به گونه ای تنظیم نماید که طلب موسسه اعتباری ظرف دو سال آینده وصول شود. این مطالبات به نحو مقتضی در بودجه سالانه دستگاه های ا جرایی پیش بینی می شود.

استانداران ملزم به همکاری شدند

ماده 19- به منظور تسهیل در روند پیگیری وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری، استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری موسسات اعتباری و دستگاههای اجرایی ذی ربط اقدامات موثر برای وصول مطالبات موسسات اعتباری را به عمل آورند.

ارائه لیست واحدهای غیر فعال دارای بدهی به وزارت اقتصاد

ماده 20- موسسه اعتباری موظف است واحدهای فعال با بیش از 50 نفر پرسنل را که دارای بدهی غیر جاری بوده و استمرار فعالیت آنها از دید موسسه اعتباری عامل، فاقد توجیه اقتصادی بوده و ساختار مالی آنها قابلیت اصلاح نداشته و تنها چاره کار تعطیلی و تملک است، سریعا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و کمیسیون پیشگیری از تعطیلی صنایع تولیدی و واحدهای کشاورزی موضوع تصویب نامه شماره 45999 ت 34023 ه مورخ 8/8/1384 معرفی نمایند.

چنانچه بنا به مصالحی تداوم فعالیت این واحدها مورد تاکید این کمیسیون باشد، کمیسیون یاد شده موظف است با حضور نماینده تام الاختیار موسسه اعتباری عامل در چارچوب قوانین و مقررات، پیشنهادهای اجرایی جهت بازپرداخت بدهی های انباشته این واحدها را به هیئت وزیران منعکس نماید.

انجام اقدامات یادشده منجر به توقف درعملیات اجرایی موسسه اعتباری در خصوص اخذ مطالبات و یا تملک وثایق نمی باشد.

ماده 21- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با همکاری وزارت دادگستری پیگیری لازم را برای تشکیل دادگاههای خاص و ایجاد عنوان کارشناس رسمی دادگستری در اموربانکی و گزینش اشخاص واجد شرایط با تخصص های امور اعتباری، امور ارزی و خدمات الکترونیکی را به عمل آورند. به نحوی که رسیدگی به پرونده های سیستم بانکی جهت وصول مطالبات تسهیل گردد.

ماده 22- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند برای پوشش ریسک تسهیلات اعطایی، موسسات اعتباری اقدامات زیر را انجام دهند:

الف - ایجاد و طراحی ساز و کار پوشش ریسک تسهیلات موسسات اعتباری از طریق ایجاد موسسات بیمه و یا تضمین اعتبار و یا سایر طرق مقتضی ظرف شش ماه

ب- ارائه طرح جامعه بیمه انواع تسهیلات باهمکاری موسسات بیمه به هیئت وزیران ظرف سه ماه

پ- اقدام به راه اندازی و آغاز به کار موسسه رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان موسسات اعتباری ظرف سه ماه

تبصره- انجام اقدامات فوق نافی وظیفه موسسه اعتباری در اخذ وثایق و تضمینات لازم نیست.

ماده 23- موسسه اعتباری موظف است به منظور انعکاس صحیح تر دارایی ها در ترازنامه، مطالبات موضوع این آیین نامه را که به دلایل متقن از قبیل ورشکستگی یا علل دیگر قابل وصول نماید پس از تصویب هیئت مدیره و با توجه به ضوابط مربوط به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی و مطابق با استانداردهای حسابداری در حساب های مربوط عمل نموده و گزارش سالانه آن را به مجمع عمومی ارائه نماید. سوابق و مستندات این گونه مطالبات باید به مدت ده سال نگهداری شود. انقضای این مدت نافی حقوق موسسه اعتباری جهت استیفای مطالبات نخواهد بود.

همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد

تبصره 1- بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین نامه دستورالعمل شرایط و ویژگی های بدهی های سوخت شده را جهت انتقال به سرفصل مطالبات سوخت شده، تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره 2- مجمع عمومی موسسه اعتباری می تواند تمام یا بخشی از اختیارات موضوع این ماده را به هیئت مدیره تفویض نماید.

ماده 24- وزارت دادگستری موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا نسبت به تسهیل و تسریع پرونده هایی که جهت صدور اجراییه برای وصول مطالبات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارجاع شده، اقدام شود.

ماده 25 موسسه اعتباری موظف است پس از تصویب این آیین نامه با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اطلاع رسانی مناسب در خصوص مفاد این آیین نامه به تمامی اشخاص دارای مطالبات غیر جاری اقدام نماید.

ماده 26- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت لزوم دستورالعمل های مورد نیاز این آیین نامه را تهیه و جهت اجرا به موسسات اعتباری ابلاغ نماید.

این آیین نامه جایگزین تصویب نامه شماره 175051/ ت 237 ه مورخ 30/10/1386 و مصوبه شماره 33047/ ت 36212 ک مورخ 5/3/1387 می شود.

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی، کشور و دادگستری و همچنین بانک مرکزی ابلاغ کرده است.
[ سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 19:38 ] [ محمداربابی ]
اصول و موازین حسابداری ضوابط و قواعد کلی است که مورد قبول گروه بیشتری از اهل فن می‌باشد، و عملاً سر مشق و راهنمای آنان قرار می‌گیرد. بدون پیروی از این ضوابط، عملیات حسابداری و نتایج حاصله از آن برای اشخاص ذیعلاقه دارای مفهوم مشترک نخواهد بود. چنانچه هر حسابدار بر اساس ذوق و سلیقهٔ شخصی خود مبادرت به انجام عملیات حسابداری، نگاهداری حساب‌ها و تنظیم صورت حساب کند حاصل کار او برای دیگران فایده کافی نخواهد داشت، و مقایسه نتایج فعالیت‌های مالی یک مؤسسه در ادوار مالی مختلف و صورت حساب‌های مؤسسات مشابه با یکدیگر امکان نخواهد یافت .

 

 تقسيمات اصول پذيرفته شده حسابداري


اصول پذیرفته شده حسابداری عبارت از میثاق ها، مفاهیم ، استانداردها ، قوانین، اصول و روش‌های است که دانستن آن برای تعیین رویه‌های عمل حسابداری در هر زمان ضروری بوده و در سه طبقه کلی به شرح زیر طبقه بندی شده است:

مفروضات محیطی ( Environmental Assumptions )

پایه‌های اصول پذیرفته شده حسابداری بر پنج فرض محیطی زیر استوار است:

  1. فرض تفکیک شخصیت (Separate Entity Assumption)
  2. فرض دوره مالی (Time Period Assumption)
  3. فرض تداوم فعالیت (Continuity Assumption)
  4. فرض واحد اندازه گیری(Unit of measure)

مفروضات فوق در قالب مبانی نظری استانداردهای حسابداری ایران و براساس شرایط اقتصادی و مناسبات حقوقی کشور به‌عنوان 'مفروضات حسابداری' (بدون قید محیطی) برشمرده شده‌اند. [۱]

 فرض تفکیک شخصیت

فرض تفکیک شخصیت یکی از اساسی‌ترین مفروضات حسابداری می‌باشد. زیرا این فرض به هر واحد اقتصادی (اعم از اینکه دارای شخصیت حقوقی یافاقد آن باشد) به عنوان یک واحد مستقل از مالک یا مالکان آن و نیز جدا از موسسات دیگر نگاه میکند. با این فرض هر مؤسسه یک شخصیت حقوقی مستقل فرض شده که می‌تواند دارایی تحصیل نموده، بدهی و هزینه تعهد و درآمد نیز تحصیل نماید. بر مبنای این فرض، مطالبات و دیون شخصی صاحبان واحد تجاری به اشخاص ثالث، جزء منابع تعهدات واحد تجاری محسوب نمی‌گردد اگر چه در شرکت‌های تضامنی و مؤسسات انفرادی با اینکه شخصیت شرکت یا مؤسسه، مستقل از شخصیت مالک یا مالکان آن می‌باشد اما از نظر قانونی این تفکیک وجود ندارد و بستانکاران این گونه مؤسسات می‌توانند طلب خود را از داراییهای مؤسسه یا اموال شخصی صاحبان سرمایه وصول نمایند....و

فرض تداوم فعالیت

در حسابداری فرض بر این است که یک واحد اقتصادی برای یک مدت طولانی و قابل پیش بینی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

 • بر اساس این فرض داراییها و بدهی‌ها به جاری و بلند مدت تقسیم میشود.
 • فرآیند اندازه گیری در حسابداری از قبیل ثبت داراییها به بهای تمام شده به جای ارزش جاری متاثر از فرض تداوم فعالیت میباشد.

 فرض دوره مالی

نتایج واقعی عملیات یک واحد تجاری را تنها در زمان تصفیه، یعنی خاتمه عملیات آن می‌توان تعیین کرد. از طرف دیگر، بستانکاران، اعتبار دهندگان و اشخاص ذینفع نمی‌توانند تا تاریخ انحلال، از نتایج آن بی خبر باشند. از این رو عمر واحد تجاری به دوره‌های زمانی مساوی تقسیم می‌شود که هر دوره را اصطلاحا (دوره حسابداری) گویند. دوره مالی ممکن است سه ماهه، شش ماهه یا یکساله باشد. هر دوره مالی را که دوازده ماه طول بکشد اصطلاحا سال مالی گویند.

 فرض واحد اندازه گیری

برای اندازه گیری هر ویژگی یا کیفیت، در نگاه اول به یک مقیاس اندازه گیری نیاز می‌باشد. مثلا واحد اندازه گیری طول متر، وزن کیلو گرم، انسان نفر، زلزله ریشتر و... می‌باشد. در حسابداری نیز « پول» به عنوان واحد اندازه گیری مبادلات فرض شده است. کلیه مبادلاتی که توسط حسابداران در دفاتر یا صورت‌های مالی منعکس می‌گردد، معرف حجم و یا مقدار نمی‌باشد بلکه تنها بهای آنها را نشان می‌دهند. به طور کلی وقایعی که با پول اندازه گیری نمی‌شوند و فاقد جنبه مالی می‌باشند در دفاتر و صورتحسابها منعکس نمی‌گردند. مثلا روحیه کارکنان، کارایی مدیریت، رقابتهای بازار و... در صورتهای مالی منعکس نمی‌گردند.

 اصول حسابداری (Accounting Principles)

علاوه بر مفروضات محیطی در حسابداری، برای ثبت و گزارشگری مالی، به رهنمودها و دستورالعمل‌های روشن تر و مشخص تری نیز نیاز می‌باشد، این دستورالعمل‌ها که به اصول حسابداری موسوم می‌باشند در مقایسه با مفروضات حسابداری، بیشتر جنبه اجرایی و کاربردی دارند. چهارچوب اولیه و زیربنایی حسابداری ابتدا به وسیله مفروضات شکل می‌گیرد و سپس بوسیله اصول حسابداری عملی می‌گردد. در اینجا چهار اصل مهم مورد بحث قرار می‌گیرد:

  1. اصل بهای تمام شده (Cost Principle)
  2. اصل تطابق (Matching Principle )
  3. اصل تحقق درآمد(Revenue-Recognition Principle)
  4. اصل افشاء کامل ( Full Disclosure Principle )

اصل بهای تمام شده

طبق اصل بهای تمام شده، مبادلات حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمام شده در دفاتر ثبت می‌گردند. منظور از بهای تمام شده هر دارایی، ارزش مبادله‌ای نقدی آن در تاریخ تحصیل است. پرداخت‌های اضافی به علت خریدهای نسیه و مدت دار جزء بهای تمام شده دارایی محسوب نمی‌گردند. به مرور زمان که ارزش داراییها تغییر می‌کند، این تغییر ارزش، در بهای ثبت شده دارایی بی اثر می‌باشد. بهای تمام شده که گاهی « بهای تمام شده تاریخی » نیز نامیده می‌شود دو نارسایی دارد:
الف – تغییرات ارزش داراییها در طول سالهای متمادی در نظر گرفته نمی‌شود.
ب – چون داراییها در طول سالهای متفاوت خریداری می‌گردند و مقیاس اندازه گیری بهای این داراییها پول می‌باشد و از طرف دیگر، ارزش پول دائماً یکسان نمی‌باشد، لذا به دلیل اختلاف در مقیاس اندازه گیری، جمع کردن یک دسته از داراییهایی که در طول سالهای متفاوت خریداری شده اند، خالی از اشکال نمی‌باشد. اما با وجود همه نارسایی‌های فوق، به دلایل زیر، هنوز بهای تمام شده تاریخی مبنای ثبت و گزارشگری قرار می‌گیرد:
الف – بهای تمام شده، بر تخمین و ارزیابی مبتنی نبوده بلکه واقعی، قابل اندازه گیری و قابل اتکاء است.
ب – بهای تمام شده تاریخی در زمان تحصیل، نشان دهنده ارزش متعارف دارایی در آن تاریخ است.
ج – بهای تمام شده تاریخی، قابل رسیدگی و رد یابی است.

اصل تحقق درآمد

اصل تحقق درآمد، زمان شناسایی درآمد و ثبت آن در حسابها و صورتهای مالی را تعیین می نماید. طبق این اصل، درآمد زمانی شناسایی می‌گردد که دو شرط زیر برقرار باشد:
الف – مبادله یا داد و ستدی صورت گرفته باشد.
ب – فرایند کسب سود(The Earning Process)، کامل شده باشد.
تکمیل فرایند کسب سود شامل تکمیل فروش یا انجام خدمت، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار، دریافت وجه نقد یا اطمینان از دریافت وجه نقد در آینده است.
طبق اصل تحقق درآمد، درآمد ناشی از فروش کالا باید در زمان فروش و مطابق « روش فروش» شناسایی گردد. زیرا در تاریخ فروش، فرایند کسب سود، کامل می‌گردد.
طبق اصل تحقق درآمد، درآمد ناشی از خدمات بر اساس میزان انجام خدمات شناسایی می‌گردد. زیرا میزان انجام خدمات، مبنایی جهت تشخیص تکمیل فرایند کسب سود است.
مطابق اصل تحقق درآمد، مبالغ پیش دریافت مشتریان نباید به عنوان درآمد دوره محسوب گردد. زیرا فرایند کسب سود در مورد این مبادله هنوز تکمیل نشده است.

 اصل تطابق

بر اساس اصل تطابق، هزینه‌های انجام شده جهت ایجاد درآمد، باید به حساب دوره‌ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد. به عبارت دیگر سود هر دوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده و هزینه‌های تحمل شده برای کسب درآمد همان دوره می‌باشد. مطابق این اصل، بسیاری از هزینه‌های انجام شده در دوره جاری، به دلیل داشتن منافع آتی به عنوان دارایی در دفاتر و صورتهای مالی ثبت و گزارش می‌شوند.

 اصل افشاء کامل

اصل افشاء ایجاب می‌کند که کلیه رویدادها و وقایع مالی با اهمیت مربوط به واحد تجاری به طور مناسب و کامل افشاء گردد.این اصل که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تأثیر دارد، واحد تجاری را ملزم به تهیه اطلاعات مورد نیاز برای بستانکاران و اعتبار دهندگان می نماید. این اطلاعات می‌تواند در متن صورتهای مالی یا در یاداشت‌های همراه این صورتها، افشاء گردند.


[ سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 19:33 ] [ محمداربابی ]
حسابداري دولتي نظام است كه اطلاعات مالي مربوط به فعاليتهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي

تعريف حسابداري دولتي:
     حسابداري دولتي نظامي است كه اطلاعات مالي مربوط به فعاليتهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي را بمنظور تصميم گيري صحيح مالي و كنترل برنامه هاي مصوب بودجه سالانه و منابع مالي مورد استفاده دولت، جمع آوري، طبقه بندي، تلخيص و گزارش مي نمايد.
    در تعريف بالا تاكيد بر برنامه هاي مصوب سالانه و منابع مالي دولت شده است به دليل آنكه كنترل بودجه و منابع مالي دولت از اصول بنيادين حساباري دولتي است.
در حسابداري دولتي مراحل حسابداري براي كنترل برنامه مصوب سالانه و نيز جلوگيري از تداخل منابع مالي مورد استفاده به كار گرفته مي شود. پس كنترل بودجه از اصول بنيادي حسابداري دولتي است .

مشخصات يك موسسه دولتي:
موسسه دولتي بايستي حتما همه مشخصات ذيل را داشته باشد وگرنه موسسه دولتي نيست:
1-   تشكيلات و سازمان مشخصي داشته باشد.
2-   به موجب قانون تشكيل شده باشد.
3-   زير نظر يكي از قوا باشد.
4-   عنوان وزارتخانه نداشته باشد.
شركت دولتي : به واحد سازماني مشخصي گفته مي شود كه با اجازه قانون تشكيل شده و بيش از پنجاه درصد از سرمايه آن متعلق به دولت باشد.

تفاوت سازمانهاي انتفاعي و بازرگاني با سازمانهاي غير انتفاعي دولتي:
1-   انگيزه: هدف اصلي تشكيل سازمانهاي بازرگاني عموما سود است اما سازمانهاي دولتي بنا به ضرورتهاي اجتماعي و قانوني تاسيس مي شوند و سود نمي تواند انگيزه اي براي تشكيل آنان باشد.
2-   مالكيت: مالكيت سازمانهاي دولتي اصولا عمومي است و سهامداران آن همه مردم كشور مي باشند و مالكيت فردي يا بصورت سهام قابل خريد و فروش در سازمانهاي دولتي وجود ندارد.
3-   منابع مالي :
                          در موسسات دولتي عموما از طريق ماليات تامين مي شود.
                          در موسسات بازرگاني از طريق سهامداران خصوصي تامين مي شود.
4-   در سازمانهاي دولتي هزينه ها با درآمدها مربوط نيستند.
5-   هدف از وصول ماليات بيشتر توسط دولت تمركز ثروت نيست بلكه هدف توزيع عادلانه ثروت و تقويت بنيه مالي براي خدمات بيشتر به جامعه است.

 مقايسه حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني :
الف- موارد افتراق :
1-   صورتهاي مالي آنها با هم متفاوت است چون انگيزه تاسيس سازمانهاي بازرگاني تحصيل سود است و لذا صورت سودو زيان يكي از صورتهاي مالي اساسي موسسات بازرگاني است، در حاليكه در حسابداري موسسات دولتي به صورت دريافت و پرداخت يا صورت درآمد و هزينه اكتفا مي شود. همچنين در حسابداري بازرگاني، ترازنامه وضعيت دارائيها و بدهيها و حقوق صاحبان سهام را در يك تاريخ معين نشان مي دهد، در حاليكه در حسابداري دولتي دارائيهاي ثابت به محض خريد به حساب هزينه منظور مي شوند و انعكاس آنها در ترازنامه ميسر نيست لذا اين ترازنامه نمي تواند وضعيت مالي موسسه را در يك تاريخ معين نشان مي دهد.
2-   لزوم رعايت كنترل بودجه اي : در حسابداري دولتي نگهداري حساب درآمد و هزينه عمدتا به منظور كنترل بودجه مصوب صورت مي گيرد، لذا اهميت كنترل بودجه در سازمانهاي دولتي كمتر از اهميت اندازه گيري سود ويژه در حسابداري بازرگاني نيست. كنترل بودجه در موسسات بازرگاني به اندازه حسابداري موسسات دولتي قابل ملاحظه نمي باشد.
3-   لزوم نگهداري حسابهاي مستقل : در حسابداري دولتي هر منبع مالي يك حساب مستقل محسوب و از نقطه نظر حسابداري مانند يك موسسه مستقل با آن برخورد مي شود. لزوم نگهداري حسابهاي مستقل موجب مي شود كه سيستم حسابداري مورد استفاده متناسب با اين ضرورت تغيير نمايد. بنابراين حسابداري حسابهاي مستقل در دولت با حسابداري بازرگاني تفاوتهايي دارد.
4-   تفاوت در نحوه ثبت دارائيهاي ثابت: در حسابداري دولتي دارائيهاي ثابت به محض خريد به حساب هزينه منظور مي شوند در حاليكه در حسابداري بازرگاني دارائيها در موقع خريد به بهاي تمام شده به حساب دارايي منظور مي گردند و سپس به تدريج و براساس عمر مفيد به حساب هزينه منعكس مي شوند.
5-   تفاوت در مبناي حسابداري: در حسابداري دولتي مبناي نقدي يا نقدي تعديل شده و يا نيمه تعهدي مورد استفاده قرار مي گيرد ليكن در حسابداري بازرگاني به لحاظ رعايت اصل وضعيت هزينه هاي يك دوره از درآمدهاي همان دوره فقط از مبناي تعهدي كامل استفاده مي شود. در سيستم نقدي دريافت و پرداخت وجه مبناي ثبت درآمد يا هزينه است، در حاليكه در سيستم تعهدي كامل تحصيل درآمد يا تحقق هزينه مبناي ثبت درآمد يا هزينه در دفاتر مي باشد و زمان دريافت و پرداخت وجه آنها مورد توجه قرار نمي گيرد.

كاربرد حسابداري دولتي:
1-   اطلاعات مفيد و قابل اعتمادي را براي تعيين و پيش بيني ورود، خروج و مانده منابع مالي دولت تهيه و در دسترس مسئولين دستگاههاي دولتي يا مسئولين ارشد مالي دولت قرار مي دهد.
2-   اطلاعات مالي معتبري براي تعيين و پيش بيني وضعيت مالي دولت و واحدهاي تابعه آن تهيه و در اختيار تصميم گيرندگان قرار مي دهد.
3-   اطلاعات لازم و مفيدي را براي برنامه ريزي، بودجه بندي، جمع آوري و پس از قابل استفاده نمودن آن در اختيار مسئولين رده هاي مختلف مديريت دولتي قرار مي دهند تا آثار تحصيل و مصرف منابع مالي را در تحقق اهداف عملياتي دولت بررسي و مورد ارزيابي قرار دهند.
4-   سيستم حسابداري دولتي ابزار قابل ملاحظه اي براي ارزيابي كارائي مديران اجرايي به حساب مي آيد. سيستم حسابداري دولتي از سيستم بودجه بندي پيروي مي نمايد و اطلاعات مالي را با اطلاعات مالي قابل پيش بيني شده در بودجه مقايسه و به افشاي انحرافات مطلوب و يا نامطلوب بودجه مي پردازد.
          به عنوان مثال در سيستم بودجه بندي عملياتي كه يك سيستم بودجه بندي پيشرفته است، بهاي تمام شده يك فعاليت يا پروژه با قيمت ها ي استاندارد پيش بيني و در بودجه سالانه منظور مي شود. سيستم حسابداري دولتي به پيروي از سيستم بودجه بندي عملياتي، اطلاعات مالي واقعي مربوط به بهاي تمام شده فعاليت يا پروژه را جمع آوري نموده و پس از طي مراحلي با بهاي تمام شده استاندارد مقايسه و انحرافات مطلوب يا نامطلوب را نشان مي دهد. لازم به توضيح است كه انحرافات مطلوب در مورد بهاي تمام شده طرح يا پروژه و يا فعاليت به پائين بودن بهاي تمام شده واقعي در مقايسه با بهاي تمام شده پيش بيني شده مي گويند، به شرط آنكه در كيفيت طرح، پروژه يا فعاليت تغييري حاصل نشود. در اين صورت مي توان كاهش بهاي تمام شده واقعي را به شرط ثابت بودن قيمت كالاها و خدمات مورد نياز، نتيجه مديريت صحيح بر اجراي پروژه ها، طرحها و فعاليتها دانست.
5-   يكي ديگر از موارد استفاده حسابداري دولتي، ايجاد ارتباط صحيح بين واحدهاي اجرائي دولت مي باشد. از طريق سيستم جسابداري دولتي اطلاعات مالي مورد نياز واحدهاي اجرايي دولت تامين مي گرددو اين اطلاعات بر حسب نياز بين واحدهاي اجرايي دولت مبادله مي شود.

استفاده كنندگان حسابداري دولتي:
الف: استفاده كنندگان داخل سازمان مانند:‌
1-   مسئولين برنامه ريزي :
         مسئولين برنامه ريزي هر سازمان دولتي براي هر چه بهتر تنظيم كردن بودجه سالانه سازمان از اطلاعات مالي واقعي يا عملكرد بودجه استفاده مي نمايند. لذا امور مالي سازمان دولتي اطلاعات واقعي در مورد اجراي بودجه سالانه را در اختيار مسئولين برنامه ريز قرار مي دهد.
2-   وزير يا رئيس موسسه:
         اطلاعات مالي وزارتخانه يا موسسه بصورت خلاصه در اختيار وزير يا رئيس موسسه قرار مي گيرد تا به نحوي از جريان امور مالي سازمان تحت مسئوليت خود مطلع شوند و به ترتيبي بر فعاليتهاي مالي و كارائي مديران اجرايي نظارت نمايند.
3-   مديران سطوح مياني:
         اين مديران متناسب با نياز از اطلاعات حسابداري و مالي براي برنامه ريزي واحد تحت سرپرستي خود استفاده مي كنند .
4-   بازرسان و حسابرسان داخلي:
         بازرسان و حسابرسان داخلي سازمان دولتي براي ارزيابي تاثير كنترلهاي مالي و گزارش آن به مقامات مجاز وزارتخانه يا موسسه دولتي به طريقي از خدمات حسابداري استفاده مي كنند.
ب: استفاده كنندگان خارج از سازمان يا وزارتخانه :
1-   هيات دولت:
         هيات دولت بمنظور نظارت و كنترل سازمانهاي دولتي از اطلاعات مالي و حسابداري استفاده مي كند.
2-   مجلس نمايندگان :
         نظارت پارلماني در ايران از طريق گزارش تفريغ بودجه كه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه مي شودصورت مي گيرد. گزارش تفريغ بودجه براساس صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور تنظيم مي شودو صورتحساب عملكرد سالانه بودجه از تلفيق اطلاعات مالي استخراج شده از صورتحسابهاي سالانه دستگاه دولتي حاصل مي گردد. بنابراين نمايندگان مجلس هر كشور از سيستم حسابداري دولتي براي نظارت بر اجراي بودجه سالانه دولت و در نهايت كنترل برنامه هاي مصوب دولت استفاده مي نمايند.
3-   حسابرسان مستقل
         طبق اصل 55 قانون اساسي ديوان محاسبات كشور مسئول رسيدگي به حسابهاي وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي است. و نتيجه اين حسابرسيها در گزارش تفريغ بودجه منعكس و به اطلاع نمايندگان مجلس مي رسد. بنابراين حسابرسان ديوان محاسبات كشور به عنوان حسابرس مستقل نيز از حسابداري دولتي در جهت پيشبرد اهداف خود كه همان حراست از بيت المال است استفاده مي نمايند.
4-   مردم:
         عموم مردم نيز از طريق دسترسي به گزارش تفريغ بودجه كه حاصل حسابرسيهاي انجام شده ديوان محاسبات كشور، از چگونگي اجراي بودجه سالانه دولت مطلع مي شوند پس عموم مردم نيز از اطلاعات مالي و حسابداري استفاده مي كنند.
[ سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 19:30 ] [ محمداربابی ]

اصول حسابداری1

بخش اول

فصل اول

آشنایی با حسابداری

بنگاه اقتصادی:

درعلم اقتصاد، عوامل اقتصادی مختلفی در اختیار افراد یا گروه هایی قرار دارد که با ترکیب این عوامل به تولید کالا یا انجام خدمات می پردازند. این افراد یا گروهها را بنگاه اقتصادی می نامند.

رویدادهای اقتصادی یا مالی:

وقایعی هستند که با خرید، تولید، توزیع و فروش و ارایه خدمات با فعالیت هایی مانند وام گرفتن و وام دادن سر و کار دارند.

تعریف حسابداری:

عبارت است از: شناسایی، اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی برای استفاده کنندگان به گونه ای که امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه برای آنها فراهم شود.

اطلاعات حسابداری:

خلاصه اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی موثر بر یک واحد اقتصادی خاص می باشد.

شخصیت حسابداری:

واحد اقتصادی مشخص و جداگانه ای است که اطلاعات و گزارشهای حسابداری فقط در مورد آن تهیه می شود.

(( رابطه اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری))

انواع واحدهای اقتصادی:

موسسات جدا و مستقلی هستند که با ترکیب عوامل مختلف اقتصادی منافع مالکین خود را دنبال می کنند. از لحاظ مالکیت، شکل حقوقی و نوع فعالیت به شکل زیر طبقه بندی می شوند.

واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت به سه نوع تقسیم می شوند:

1- واحدهای عمومی: به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت دولت یا سایر نهادهای عمومی قرار دارند. سازمان تامین اجتماعی نمونه ای از این واحدها می باشد.

2- واحدهای تعاونی: به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضای آن از طریق خریداری، کمک و همکاری متقابل تشکیل شده و در مالکیت اعضا قرار دارند. مانند شرکتهای تعاونی.

3- واحدهای خصوصی: این واحدها به یک یا چند نفر تعلق دارند و متعلق به بخش عمومی نیستند. مانند فروشگاهها. واحدهای اقتصادی از نظر هدف فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند:

1- واحدهای انتفاعی: هر واحد اقتصادی که با هدف سود و منفعت مادی تشکیل شود واحد انتفاعی نام دارد.

2- واحدهای غیر انتفاعی: هر واحدی را که هدف از تشکیل آن کسب منفعت مادی برای مالکان آن نباشد واحد غیر انتفاعی گویند.

واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت به سه دسته تقسیم می شوند:

1- واحدهای خدماتی: واحدهایی هستند که خدماتی به مشتریان ارایه می کنند و معمولاً در قبال ارایه خدمات منفعت کسب می کنند. مانند بانکها و هتلها.

2- واحدهای بازرگانی: به خرید و فروش مواد خام، فرآورده ها و کالاها اشتغال دارند. مانند فروشگاهها.

3- واحدهای تولیدی: با استفاده از عوامل تولید به ساخت کالاهای اقتصادی می پردازند.

واحدهای اقتصادی از نظر تعداد مالک به دو دسته تقسیم می شوند:

1- واحدهای انفرادی: مالکیت آنها به یک نفر تعلق دارد؛ مانند فروشگاهها، مغازه ها.

2- واحدهای غیر انفرادی: افراد، سرمایه های کوچک خود را با یکدیگر جمع می کنند و واحدهای بزرگتری را تشکیل می دهند. مانند شرکتها.

پرسشها؟

1- بنگاه اقتصادی را تعریف کنید؟

در علم اقتصاد عوامل اقتصادی مختلفی در اختیار افراد یا گروه هایی قرار دارد که با ترکیب این عوامل به تولید کالا یا انجام خدمات می پردازند. این افراد یا گروهها را بنگاه اقتصادی می گویند.

2- واحدهای اقتصادی تعاونی را تعریف کنید؟

به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضای آن از طریق خود یاری، کمک و همکاری متقابل تشکیل شده و در مالکیت اعضا قرار دارند.

3- تقسیم واحدهای اقتصادی به واحدهای عمومی، تعاونی، خصوصی بر اساس کدامیک از ویژگی های واحدهای اقتصادی می باشد؟

√ الف) نوع مالکیت

ب) هدف فعالیت

ج) نوع فعالیت

د) شکل حقوقی

4- کدامیک از واحدهای اقتصادی زیر می تواند به عنوان واحدهای انفرادی محسوب شود؟

√ الف) مغازه ها

ب) شرکتهای تعاونی

ج) بانکها

د) سازمانهای دولتی

==========================

اصول حسابداری1

بخش اول

فصل دوم

معادله حسابداری

دارایی ها:

منابع اقتصادی متعلق به یک واحد اقتصادی که انتظار می رود در آینده منفعتی را برای واحد اقتصادی ایجاد نماید، دارایی گویند.

دارایی های واحد اقتصادی = حقوق مالی اشخاص نسبت به دارایی های واحد اقتصادی حقوق مالی اشخاص:

حقوق مالی اشخاص نسبت به دارایی های واحد اقتصادی شامل حقوق مالی مالک و حقوق مالی طلبکاران است.

بدهی:

حقوق مالی اشخاص غیر از مالک نسبت به دارایی های یک واحد اقتصادی را بدهی گویند.

سرمایه:

حق یا ادعای مالک یا مالکین نسبت به دارایی های یک واحد اقتصادی را، سرمایه گویند.

معادله حسابداری دارایی = بدهی + سرمایه

انواع دارایی ها:

1- نقد و بانک: از مهم ترین دارایی های واحد اقتصادی که برای خرید کالاها و پرداخت بدهی ها مورد استفاده قرار می گیرد.

2- حساب های دریافتنی: واحدهای اقتصادی در قبال ارایه یا فروش دارایی به طور نسیه، از دیگران طلبکار می شوند. این قبیل دارایی ها را حساب های دریافتنی گویند.

3- ملزومات: شامل کالاها و اجناسی است که در جریان فعالیت های واحد اقتصادی خریداری و به مصرف می رسد.

انواع بدهی ها:

1- حساب های پرداختی: این نوع بدهی در ازای خرید نسیه دارایی یا خدمات از دیگران ایجاد می شود.

2- وام پرداختی: این نوع بدهی در ازای دریافت وام از موسسات اعتباری نظیر بانکها ایجاد می شود.

اهمیت معادله حسابداری

حسابداران برای اینکه رویدادهای مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را ثبت و سپس اطلاعات حسابداری را به طور مناسب گزارش کنند؛ باید:

1- رویدادهای مالی موثر بر واحد اقتصادی را شناسایی کنند.

2- میزان تاثیر هر رویداد مالی را بر اجزای معادله حسابداری ارزیابی و اندازه گیری نمایند.

مثال 1:

رویداد مالی زیر در تعمیرگاه تلویزیون ماهر طی دو ماهه ابتدای سال 1371 انجام شده است .آقای ماهر در فروردین ماه سال 1371 تصمیم به تاسیس تعمیرگاه تلویزیون گرفت. ابتدا اقدام به دریافت پروانه کسب کرده، سپس در 15 فروردین در بانک، حساب جاری را به نام تعمیرگاه ماهر افتتاح می کند و مبلغ 30000000 ریال به عنوان سرمایه تعمیرگاه به آن حساب واریز می نماد.

تجزیه و تحلیل:

با تاسیس تعمیرگاه تلویزیون ماهر، یک واحد اقتصادی که به آقای ماهر، تعلق دارد با شخصیت حسابداری مستقل از آقای ماهر ایجاد می شود و با افتتاح حساب جاری و واریز 30000000 ریال به این حساب، تعمیرگاه ماهر صاحب یک قلم دارایی به نام نقد و بانک می باشد.

ترازنامه:

صورتحسابی است که دارایی ها و بدهی ها و سرمایه ی مالک یک واحد اقتصادی را، در یک تاریخ معین نشان می دهد. معمولاً در تهیه تراز نامه باید به نکات زیر توجه کرد:

1- نوشتن عنوان: عنوان ترازنامه شامل موارد زیر است:

الف) نام واحد اقتصادی

ب) نام گزارش یا صورتحساب مالی

ج) تاریخ گزارش

2- واحد اندازه گیری:

واحد اندازه گیری رویدادهای مالی، پولی رایج هر کشور است.

3- طرفین ترازنامه:

در سمت راست ترازنامه دارایی ها و در سمت چپ بدهی ها و سرمایه مالک نوشته می شود.

4- ترتیب نوشتن دارایی ها:

در ترازنامه دارایی ها به ترتیب قابلیت تبدیل به نقد نوشته می شوند.

5- ترتیب نوشتن بدهی ها:

بدهی های مختلف واحد اقتصادی به ترتیب تاریخ سررسید پرداخت در ترازنامه نوشته می شوند.

6- موازنه:

ترازنامه منطبق بر معادله حسابداری است. بنابراین همیشه بین جمع دارایی ها و جمع بدهی ها و سرمایه مالک توازن وجود دارد. نمونه ای از یک ترازنامه در شکل زیر توضیح داده شده است:

تعمیرگاه تلویزیون ماهر

ترازنامه به تاریخ 31/2/1371

 

داریی ها

نقد و بانک                   000/750

حساب های دریافتنی         000/250

ملزومات                       000/500

اثاثه                          000/000/3

آپارتمان                    000/000/32

جمع دارایی ها            000/500/41  

 

بدهی ها

حساب های پرداختنی       000/500/1

وام پرداختنی               000/000/10

جمع بدهی ها              000/500/11

 سرمایه

سرمایه آقای ماهر         000/000/30

جمع بدهی ها و سرمایه  000/500/41

 

 

 

پرسشها؟

1- بدهی را تعریف کنید؟

حقوق مالی اشخاص غیر از مالک نسبت به دارایی های یک واحد اقتصادی را بدهی گویند.

2- ترازنامه را تعریف کنید؟

صورتحسابی است که دارایی ها، بدهی ها و سرمایه مالک یک واحد اقتصادی را در یک تاریخ معین نشان میدهد.

3- سرمایه را تعریف کنید؟

حق یا ادعای مالی مالک یا مالکین، نسبت به دارایی های یک واحد اقتصادی را سرمایه گویند.

4- وجوهی که صاحب یک واحد اقتصادی به عنوان سرمایه به حساب جاری بانک واریز می کند ...

√ الف) دارایی ها را افزایش می دهد.

ب) بدهی ها را افزایش می دهد.

ج) دارایی ها را کاهش می دهد.

د) سرمایه را کاهش می دهد.

[ سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 19:28 ] [ محمداربابی ]

 

 (Activity Based Budgeting ( ABB یك روش سیستماتیك جهت برنامه ریزی و بودجه‌بندی منابع یك سازمان است. ABB در واقع حسابداری فعالیت معكوس است زیرا ABB را می توان در انتهای حسابداری فعالیت شروع كرد. بدین ترتیب كه هزینه را برای هدف غایی تعریف نمود و فعالیت را برای مشخص كردن HEAD COUNT و بودجه هزینه و برنامه ریزی كرد.

 

هدف ABB چیست ؟

هدف این سیستم نشان دادن ارتباط بین منابعی است كه سازمان برای مصرف آنها جهت تولید محصولات برنامه ریزی می كند. به كمك ABB باید بر تولید محصولاتی كه موفقیت سازمان را موجب می شوند تمركز یافت و سپس با مدیریت منابع سازمان اعم از زمان، پول، نیروی انسانی و غیره منابع بیشتر را به فعالیتهایی اختصاص داد كه موجبات آن را فراهم می سازند.

ABB برخلاف بودجه بندی سنتی كه عوامل هزینه ای نظیر جبران خدمت، ماموریت یا آموزش را توصیف می كند، معرف بودجه ای است كه هزینه خدمات و محصولات یك سازمان را نشان می‌دهد. ABB از هزینه یابی بر مبنای فعالیت یا ABB متمایز است. ABB قبل از اینكه سال مالی آغاز شود انجام می‌گردد درحالیكه ABC تغییراتی است كه به سیستمهای حسابداری اعمال می‌شود تا هزینه ها طی سال ردیابی شوند.

برای تهیه بودجه می توان از ABB برای محاسبه نرخها یا قیمتهای كلیه محصولات و خدمات سازمان بر اساس هزینه استفاده نمود.

 

 كاربردهای ABB

 ABB با اشاره به چالهشای زیر به ابزاری قوی برای رهبری سازمانها تبدیل شده است :

- انتظارات مشتری را با منابع قابل دسترس سازمان تطبیق می دهد.

- بجای تاكید بر یك  Benchmark (الگوبرداری) اختیاری مثل بودجه سال گذشته، بر بودجه‌هایی تاكید دارد كه بر اساس بازگشت به سرمایه گذاریها قرار دارد.

- كلیه فعالیتهای سازمان را با استراتژیهای كسب و كار مشتری منطبق می سازد.

- مانع از افتادن در دام دفاع از پروژه های مشتری می گردد.

- از اینكه ایده های مشتری را مورد قضاوت قرار داده و اولویتهای خود را براساس آنها تعیین كنیم جلوگیری می كند و فعالیتهایی را كه سازمان باید برای انجام آنها كوشش كند را مشخص مینماید.

- سرمایه و وقت لازم برای سرمایه گذاریهای بحرانی در داخل سازمان را پیش بینی می كند.

- نرخها و قیمتهایی را كه عادلانه، قابل دفاع و قابل مقایسه outsourcing هستند را تعیین می‌كند.

امروزه بسیاری از شركتها و سازمانهایی كه با روشهای سنتی و تاكید بر عناصر هزینه‌ای نمی‌توانند خواسته های خود را برآورده سازند به استفاده از ABB و تاكید بر اهمیت بودجه بندی ازطریق فعالیتها و مراحل آن روی آورده اند.

 چرا اجرای ABB ضرورت دارد ؟

 با تكیه بر آن می توان به نتایج زیر در سازمان دست یافت :

- مسئولیت و حسابرسی را به كاركنان می‌سپارد تا فعالیتهای خود را برای كسب اهداف عملكردشان مدیریت كنند.

- حاصل آن پی بردن به علل تغییراتی است كه قابل ردیابی هستند.

- باعث ایجاد یك دیدگاه فرآیندی می گردد كه وابستگی های متقابل قسمتها به یكدیگر را با وضوح بیشتری نشان می دهد.

- توانایی كنترل را افزایش می دهد.

- میدان دیدی را فراهم می آورد كه امكان مدیریت توانایی های بیش از حد یا بی‌كفایتی را در سازمان میسر می سازد.


 

 

حسابداری استهلاک

 

تعریف حسابداری از استهلاک چیست؟

سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت را به طریقی معقول و منظم به دوره های استفاده از آن را استهلاک گویند.

بهای تمام شده معمولا در طول مدت استفاده از دارایی ، ثابت می ماند، بطوريكه در پایان عمر مفید دارایی، مجموع اقلام استهلاک دوره های استفاده از آن برابر می شود با بهای اولیه منهای ارزشی که برای دارایی اسقاط (Salvage Value) در نظر گرفته شده است.

حسابداری استهلاک چیست؟

با توجه به نکات فوق حسابداری استهلاک به روشی گفته می شود که بر اساس آن بهای تمام شده دارایی ثابت منهای ارزش اسقاط ان، بر مدتی که عمر مفید آن برآورد می شود به طریقی معقول و منظم سرشکن شود.

بنابراین هدف استهلاک، سرشکن کردن بهای تمام شده است و نه تعیین ارزش دارایی.

به تدریج که از عمر مفید اقتصادی دارایی کاسته می گردد، استهلاک آن منظما به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می یابد.

در صورت سود و زیان استهلاک بر اساس ماهیت و مورد استفاده از مال به یکی از سه عنوان هزینه فروش، هزینه اداری و یا هزینه ساخت کالای فروش رفته ارائه می شود.

در واقع استهلاک از دو طریق بر صورت سود و زیان اثر می گذارد:

1.    مستقیما به بدهکار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن میشود. (مانند هزینه استهلاک خودروهایی که مورد استفاده دایره فروش کالا قرار می گیرد) و طبعا به شکل هزینه فروش انعکاس پیدا می کند.

2.    دیگر استهلاک استهلاک ماشین آلات کارخانه که بصورت قسمتی از بهای تمام شده کالا ثبت و پس از فروش کالا به بدهکار حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته انتقال می یابد.(مانند استهلاک ماشین آلات تولیدی)

انواع استهلاک :

در حسابداری استهلاک را به دو نوع کلی تقسیم می کنند:

1.       استهلاک به معنای اعم: حکایت از تخصیص بهای تمام شده داراییها به دوره های مختلف استفاده از انها می کند.

به این ترتیب، هزینه استهلاک در مقابل درآمد هر دوره به حساب منظور می گردد.

استهلاک در این معنا به دو گروه زیر تقسیم می شود:

الف_ استهلاک داراییهای مشهود: یعنی داراییهایی که وجود خارجی دارند مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات

ب_ استهلاک داراییهای نامشهود : که موجودیت مادی ندارند مانند سرقفلی، فرانشیز یا حق امتیاز و  حق اختراع و ...

2.استهلاک به معنای کاهش منابع طبیعی:

مانند انواع معادن که در نتیجه استخراج از مقدار ذخیره آنها کاسته می شود و وجه افتراق آن با نوع قبلی در این است که گذشت زمان و کاربرد اموال، ماشین آلات و تجهیزات از ارزش آنها می کاهد در حالی که استهلاک منابع طبیعی با کاهش مقدار ( و نه لزوما کاهش کیفیت) آنها همراه است.

علل استهلاک:

به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

عوامل فيزيكي(Physical Factors):                عوامل کار بردي(Functional factors):

1.       فرسودگی ناشی از استعمال                        1. عدم کفایت

2.       گذشت زمان                                                           2. نابابی که تعویض زودرس را هم در بر میگیرد

3.       پوسیدگی و زنگ زدگی

لازم به ذکر است که عوامل سه گانه فيزيكي مرتبا بر داراییهای مشهود اثر می گذارند و از عمر مفید آنها می کاهند. ولی وقوع عوامل کار بردي کمتر مورد پیدا می کند.

نابابی ممکن است به این علت حادث شود که پیشرفتهای تکنولوژی سبب کهنه شدن ماشین آلات و طرز کار انها و کاهش یا از بین رفتن تقاضا برای محصولات و خدمات  گردد.

ارزش آن دسته از داراییها که انتظار نمی رود از انها دیگر بار استفاده شود می باید برابر پیش بینی آنچه از فروش انها حاصل خواهد گردید و آن را اصطلاحا خالص ارزش بازیافتنی می نامند، تقلیل یابد.

اموال بدون استفاده را می بايد در حساب خاصی جزو داراییها، نگهداری کرد.

برآورد استهلاک:

اهمیت استهلاک بر حسب نوع موسسه و کمیت داراییهای آن تغییر می کند.

در محاسبه استهلاک دو نوع برآورد ضرورت پیدا می کند:

1.      عمر مفید مال

2.      ارزش اسقاط آن

افزون بر این دو، ممکن است پیش بینی هزینه پیاده کردن و برچیدن یا تعویض مال لازم شود. طرز برآورد این نوع هزینه ها در موسسات متفاوت موجب آن می گردد که محاسبه استهلاک بسته به مورد و بر حسب روشی که بکار می رود تغییر یابد.

عوامل تعیین هزینه استهلاک:

هزینه استهلاک هر دوره مالی از سرشکن کردن بهای تمام شده (منهای ارزش اسقاط ان ) بدست می آید که بر حسب فایده اقتصادی از کاربرد آن در دوره مالی عاید می گردد به عملیات آن دوره تخصیص می یابد.

متغیرهایی که در محاسبه هزینه استهلاک هر دوره می باید مورد نظر قرار گیرند. عبارتند از :

1.       بهای (تمام شده ) واقعی

2.       برآورد ارزش اسقاط

3.       برآورد عمر مفید

بنابراین محاسبه استهلاک بستگی پیدا می کند به یک عامل واقعی و دو عامل برآوردی یا تخمینی.

ارزش اسقاط :

عبارتست از مبلغی که پیش بینی می شود از فروش مال یا در تعویض، به هنگام انصراف از کار آن، عاید می شود. در این براورد هزینه پیاده کردن و برچیدن مال هم منظور می گردد.

بعنوان مثال اگر فروش مال اسقاط 2500000 ريال و هزینه پیاده کردن و تحویل آن 500000 ريال برآورد شود، ارزش اسقاط آن 2000000 ريال خواهد شد.

مابه التفاوت بهای تمام شده و ارزش اسقاط مال را ماخذ استهلاک می نامند. اغلب در عمل از محاسبه ارزش اسقاط صرفنظر می کنند. در مواردی که حاصل فروش اسقاط مال را با هزینه پياده کردن آن برابر تشخیص دهند ( که عمل ارزش اسقاط آن صفر می شود) و یا مبالغ حاصل از فروش کم و ناچیز باشد، انصراف از محاسبه ارزش اسقاط را قابل قبول دانسته اند.

در برآورد عمر مفید مال برای محاسبه استهلاک، شروط و نکاتی به شرح زیر بطور ضمنی در نظر گرفته می شود:

1.استفاده از مال به وسیله مالک فعلی صورت گیرد.

2. کاربرد مال به صورتی باشد که  به هنگام تحصیل آن منظور بوده است.

3. خط مشی برای تعمیر و نگهداشت دارایی در مدت استفاده معین باشد.

طبعا هزینه استهلاک هر دوره بستگی به این دارد که حدود بهره برداری و خدمات بالقوه اقتصادی مالی برای موسسه مالک آن معلوم شود. در واقع عمر مفید بر اساس و در رابطه با از دست رفتن ارزشها و امکانات بالقوه از لحاظ انجام خدمات تعیین می گردد.

عمر مفید ممکن است بر اساس یکی از مقیاسهای زیر تعیین شود:

الف_ دوره هایی از زمان بندی مانند تعداد سال یا ماه

ب_ جمع محصول قابل تولید بر حسب واحد سنجش آن

پ_ جمع ساعات کارکرد یعنی تعداد ساعاتی که می توان از دارایی بهره برداری کرد.

از لحاظ نظری، تعیین عمر مفید به ماهیت مل و علل اصلی استهلاک آن بستگی دارد.

ثبت استهلاک

در مورد حسابهای دارایی اصول زیر رعایت می شود:

1.       به هنگام خرید یا تحصیل قلمی از دارایی، آن را به بهای تمام شده ثبت می کنند.

2.    پس از ان، در مورد آن دسته از داراییها که عمر معین و محدود دارند، بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته تا تاریخ تهیه گزارش مالی، ملاک تعیین ارزش و درج آن در گزارشهای مالی قرار می گیرد و آن را ارزش دفتری یا مانده مستهلك نشده می نامند.

3.    آن قسمت از بهای تمام شده که به اصطلاح بکار رفته و فایده اش منقضی شده است، بر اساس اصل مقابله درآمد با هزینه (Matching Principle) به حساب هزینه جاری منظور می شود.

استهلاک هر دوره به بدهکار حساب هزینه استهلاک و در مورد وسایل تولید، به بدهکار حساب بهای ساخت ( سربار کارخانه) و به بستانکار حساب دارایی کاه به نام استهلاک انباشته منظور می شود.

نکته مهم این است که در نتیجه این عمل بهای تمام شده در طول استفاده از مال جدا و محفوظ و مشخص می ماند و با آنچه به تدریج از طریق استهلاک سالانه، انباشته می شود مخلوط نگردد.

مخلوط کردن این دو منطقی نیست زیرابهای تمام شده واقعی و قطعی و استهلاک برآوردی و تخمینی می باشد.

حساب دارایی کاه مذکور را که استهلاک انباشته  (Accumulated Depreciation) به آن گفته می شود در گذشته " ذخیره استهلاک" می نامیدند که می باید از بکار بردن آن اجتناب نمود زیرا عمل ثبت استهلاک مطلقا ذخیره ای بوجود نمی آورد.

روشهای استهلاک

محاسبه و تعیین مبلغ هزینه استهلاک برای ثبت در هر دوره مالی به طرق مختلف انجام می شود. یزاس این منظور روشهایی ابداع کرده اند که با وجود این که بهای تمام شده و عمر مفید مال در همه آنها ثابت و یکسان است، ولی هزینه استهلاک دوره مالی در هر روش متفاوت از روش دیگر بدست می آید.

روشهای استهلاک را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

الف_ محاسبه بر حسب زمان:

1.      روش خط مستقیم یا اقساط مساوی. از لحاظ هزینه استهلاک این روش را ثابت هزینه (CONSTANT_CHARGE METHOD) هم گفته اند.

ب_ محاسبه بر حسب محصول یا روشهای مبتنی بر تغییر هزینه هر دوره که عبارتند از:

2.      روش ساعت کارکرد

3.روش میزان تولید

پ _ روشهای مبتنی بر استهلاک بیشتر در سالهای اول عمر مال و کاهش تدریجی آن
از نقطه نظر هزینه استهلاک این روشها را هزینه کاه (Decreasing Charge Methods) هم نامیده اند. به این تعبیر که هر چه پیش می رویم از مبلغی که به حساب هزینه می رود کاسته می شود. این روشها عبارتند از :

4. روش مجموع سنوات

5. روش مانده نزولی یا استهلاک بر اساس ارزش دفتری در هر دوره مالی

ت_ روشهای مبتنی بر محاسبات سرمایه گذاری و سود منتسب به آن که از لحاظ هزینه استهلاک، این روشها را هزینه افزا (increasing Charge Methods) گفته اند. به این دلیل که هر چه پیش می رویم مبلغی که به حساب هزینه استهلاک می رود افزایش می یابد. این روشها عبارتند از:

6. قسط السنین

7. سرمایه گذاری وجوه استهلاکی

روشهای شتابدار استهلاک یا روشهای هزینه کاه  (Decreasing charge method)

 

این هم قسمت سوم حسابداری استهلاک که دوستان هم درخواست کرده بودند.

 

قبلا قسمتهای اول و دوم حسابداری استهلاک را ارائه کرده بودم.

 

 

در این روشها، بهای تمام شه طوری بر دوره های استفاده از مال تخصیص می یابد که هزینه های استلاک سالهای اول بیشتر از سالهای بعد باشد، یعنی با گذشت هر سال هزینه استهلاک کاهش می یابد.

 

در این روشها فرض بر این است که داراییها در سالهای اول عمرشان کارایی بیشتری داشته و همچنین با گذشت زمان هزینه تعمیر و نگهدارای آنها افزایش می یابد، در نتیجه هزینه استهلاک بیشتری نیز دارند.

 

 

روش مجموع سنوات:

 

در این روش پس از کسر کردن ازش اسقاط از بهای تمام شده، حاصل را در کسری که  صورت و مخرج آن بصورت زیر بدست می آید،  ضرب می کنیم:

 

صورت کسر  را باقیمانده عمر مفید تشکیل می دهد. بعنوان مثال اگر طول عمر دارایی 10 سال باشد در یال اول صورت کسر عدد 10 خواهد بود.

 

مخرج کسر  از مجموع سنوات عمر دارایی بدست می آید.

 

 55 =10+9+8+7+6+5+4+3+2+1

 

صورت و مخرج کسر :

 

سال اول =  55/10

سال دوم = 55 / 9

همینطور الی آخر

 

روش مانده نزولی  ( Declining-Balance Method)

 

در این روش نرخی ثابت را در طول عمر مال در ارزش دفتری آن (بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته ) ضرب می کنند تا هزینه استهلاک دوره بدست آید.

 

بعنوان مثال اگر اگر نرخ استهلاک برای ماشین ما 20% باشد و بهای تمام شده آن ماشین 1000000 ريال باشد و عمر مفید ان 5 سال باشد هزینه استهلاک ماشین مربوطه در طی 5 سال بصورت زیر خواهد بود:

 

 

سال

نرخ

هزینه استهلاک

استهلاک انباشته

ارزش دفتری

0

 

 

 

1000000

1

20%

200000= (1000000 × 20% )

200000

800000

2

20%

160000 = (800000 × 20% )

360000

640000

3

20%

128000= ( 640000  × 20% )

488000

512000

4

20%

102400= ( 512000 × 20% )

590400

409600

5

20%

81920 = ( 409600 × 20% )

673320

327680

محاسبات هزینه استهلاک به روش نزولی با استفاده از فرمولها:

 

·          محاسبه استهلاک سالانه

 

Dn = C r (1 – r) n -1

 

بعنوان مثال برای محاسبه استلاک سال سوم مثال قبل بترتیب زیر عمل مل کنیم:

 

128000 = 2 ( 0.2  - 1 ) × 20% × 1000000

 

·          محاسبه پیاپی استهلاک انباشته چند سال:

 

A n  = C – C (1 – r) n

488000 = 3  (20% - 1) 100000 – 1000000

 

·          محاسبه ارزش دفتری یک دارایی در پایان هر دوره مالی

 

Bn = C ( 1 – r ) n

 

512000 = 3 ( 20% - 1) 1000000

 

 

[ سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 19:26 ] [ محمداربابی ]
حسابداری مدیریت چیست؟
حسابداری مدیریت، یک سیستم اندازه‌گیری برای گرداوری اطلاعات مالی و عملیاتی است که فعالیت مدیریتی و رفتارهای انگیزه‌ای را هدایت می‌کند و ارزشهای فرهنگی را که برای به‌دست‌آوردن هدفهای استراتژیک سازمان لازم است خلق و حمایت می‌کند.

در این تعریف از حسابداری مدیریت چهار عقیده کلیدی گنجانده شده است. این عقیده‌ها شامل: ماهیت، محدوده، هدف و شاخصهای حسابداری است.
1ـ حسابداری مدیریت، از نظر ماهیت، یک فرایند اندازه‌گیری است.
2ـ محدوده حسابداری مدیریت شامل اطلاعات عملیاتی مانند نقص یا کمبود واحدهای تولیدشده است.
3ـ هدف از حسابداری مدیریت کمک به یک سازمان به‌منظور رسیدن به هدفهای استراتژیک کلیدی تعیین شده است.
4ـ اطلاعات مناسب در حسابداری مدیریت سه شاخص بارز دارند:
شاخص فنی: بالا بردن درک پدیده اندازه‌گیری و گرداوری اطلاعات مربوط برای تصمیمهای استراتژیک،
شاخص رفتاری: تشویق و ترغیب اعمالی که با هدفهای استراتژیک سازمان سازگارند،
شاخص فرهنگی: حمایت و یا خلق یک رشته ارزشهای فرهنگی تقسیم شده در یک سازمان.
این تعریف از حسابداری مدیریت شامل بعضی عقایدی است که با دیگر تعریفها در این حوزه فرق می‌کند. مثلاً انجمن حسابداران مدیریت (IMA) به‌عنوان مجمعی حرفه‌ای، حسابداری مدیریت را چنین تعریف می‌کند:
"حسابداری مدیریت عبارت است از فرایند تشخیص، اندازه‌گیری، جمع‌آوری، تحلیل، تهیه، تفسیر و ارزیابی و کنترل داخلی فعالیتهای سازمان برای تضمین و اطمینان از استفاده مناسب از سرمایه".
حسابداری مدیریت همچنین شامل تهیه گزارشهای مالی برای گروههای غیرمدیریتی همانند سهامداران، بستانکاران، اعتباردهندگان و صاحبنظران مالی است.
مقایسه تعریف انجمن حسابداران مدیریت با تعریفی که در این مقاله استفاده شد چند اختلاف اصلی را آشکار می‌سازد:
 * تعریف انجمن حسابداران مدیریت به‌شدت بر آنچه حسابداری مدیریت انجام می‌دهد متمرکز است. اما تعریف ارائه شده در این مقاله بر هدف فعالیتها که همانا دستیابی و حفظ هدفهای استراتژیک است، تاکید دارد.
 * تعریف انجمن حسابداران مدیریت تنها شامل اطلاعات مالی می‌شود در حالی‌که در تعریف ارائه شده در این مقاله علاوه بر اطلاعات مالی، اطلاعات عملیاتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در صورتی‌که موسسه‌ای قصد دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ آن را داشته باشد هر دو گروه از اطلاعات پیشگفته برای موسسه پراهمیت و حساس است.
 * در تعریف انجمن حسابداران مدیریت، بخشی از حسابداری مدیریت شامل گزارشهای غیرمدیریتی برای مقاصد مالیاتی است. البته این نیز وظیفه مدیریت است، اما این گزارشها نه‌تنها باید قوانین و احکام قرارداده شده را تایید کنند بلکه باید نوعی اطلاعات استراتژیک را که مورد نیاز مدیریت است نیز فراهم آورند.
 * سرانجام تعریف انجمن حسابداران مدیریت درمورد شاخصه‌های اطلاعات حسابداری مدیریت مسکوت می‌ماند. در حالی‌که در تعریف ارائه شده در این مقاله، شناخت ثابتی از شاخصه‌های حسابداری مدیریت ارائه می‌شود.
طبیعت و محدوده‌های حسابداری مدیریت
سیستمهای حسابداری مدیریت نتایج اندازه‌گیریهای مالی وغیرمالی فعالیتهای عملیاتی را گزارش می‌کنند. این سیستمها همچنین به پروژه‌ها و طرحهای عملیاتی آینده نیز کمک می‌دهند. یکی از نمونه‌های اطلاعاتی که مدیران به آن نیازمندند، بهای تمام‌شده محصول و اندازه‌گیری تحویل تولیدات بموقع است.
این اقلام دونوع از انواع اندازه‌گیری است که حسابداری مدیریت با آن سروکار دارد.
بهای تمام‌شده مثالی است از اندازه‌گیری که در اصطلاحات مالی بیان می‌شود، در حالی‌که تحویل بموقع مثالی است از اندازه‌گیری عملیاتی.
آموزش تولیدکنندگان برای اندازه‌گیری، جمع‌آوری، گزارش، تفسیر و ارائه این اطلاعات به مدیران، موضوع حسابداری مدیریت است.
روشهای اندازه‌گیری مختلفی برای پدیده‌ها وجود دارد. برای مثال بهای تمام‌شده محصول یا توانایی سوداوری آن را به چندین روش می‌توان محاسبه کرد. به همین ترتیب کیفیت را نیز می‌توان با استفاده از تنوع روشها اندازه گرفت.
هر عملیات مالی و غیرمالیِ درخور اندازه‌گیری ممکن است تحت شرایط خاصی مفید و سودمند باشد. درک روشهای چندگانه اندازه‌گیری و دانستن زمان و چگونگی استفاده از‌ آنها قسمت اصلی مطالعه حسابداری مدیریت است.
هدف حسابداری مدیریت‌ـ مثلث استراتژیک
هدف اساسی حسابداری مدیریت کمک به سازمان به‌منظور به‌دست آوردن اصول استراتژیک آن سازمان است. فراهم آوردن این اصول نیازهای مشتریان و دیگر سهامداران را برآورده می‌کند.
استراتژی راهی است که به‌کمک آن، شرکت خود را از دیگر رقیبان متمایز می‌سازد و جایگاه خود را پیدا می‌کند.
امتیازات رقابتی برروی سه بُعد کیفیت، زمان و بهای تمام‌شده یا هزینه استوار است.
مشتریان انتظارات مختلفی از حالات و کیفیت قابل اعتماد به محصول دارند. آنها بهای تمام‌شده، زمان و چگونگی تحویل محصول یا خدمتشان را درنظر می‌گیرند.
برای راضی نگه‌داشتن مشتریان و رقابت با سایر تولیدکنندگان باید به‌صورت همزمان روی سه بُعد کیفیت، هزینه و زمان رقابت کرد. این سه عنصر یک مثلث استراتژیک را تشکیل می‌دهند.
 * کیفیت، تجربه کلی یک مشتری با یک محصول است که خصوصیات فیزیکی و امکانات آن محصول و قابلیت اعتماد به کارایی امکانات آن را دربر می‌گیرد. کیفیت همچنین شامل خدمات‌دهی این امکانات مانند خدمات پس‌از فروش و سطح کارایی خدمات انجام شده به‌وسیله یک سازمان است.
 * بهای تمام‌شده یا هزینه، شامل منابع مصرف‌شده به‌وسیله تولیدکنندگان و سازمانهای حمایت‌کننده آنها مانند عرضه‌کنندگان و فروشندگان است. بهای تمام‌شده محصول شامل کل حلقه ارزش یعنی کل تشکیلات از عرضه‌کننده تا خدمات‌دهی بعداز فروش و مصرف‌کنندگان یا کسانی که برای مشتریان ارزش افزوده به‌وجود می‌آورند می‌باشد. با این تعبیر بهای تمام‌شده مشتریان شامل بهای تمام‌شده حمایت‌کننده و مصرف‌کننده محصول است، که این معمولاً بهای تمام‌شده مالکیت نامیده‌ می‌شود.
 * زمان یعنی مدتی‌که طول می‌کشد تا شرکت پس از اعلام نیاز محصول را در دسترس مشتری قرار دهد، یا مدتی که شرکت قادر است محصولاتش را با امکانات جدید یا تکنولوژی نوآوری شده با سرعت توسعه دهد و آن را در سریعترین وقت به بازار عرضه کند. همچنین زمان شامل صرف وقت جهت کامل‌کردن حلقه فعالیتها نظیر شروع تا پایان تولید می‌شود.
شکل 1 شمایی از مثلث استراتژیک را نشان می‌دهد. این مثلث در فهم چگونگی طراحی و ارزیابی سیستمهای حسابداری مدیریت نقادانه است و پی‌درپی در بخشهای خاص حسابداری مدیریت استفاده می‌شود.
حسابداری مدیریت در ذات خود، هدف نیست، بلکه وسیله مهمی است برای به‌دست آوردن هدفهای استراتژیک سازمان.
شکل 1 به‌طور ساده روش مناسب و راحتی برای به‌دست آوردن بسیاری از عناصر استراتژی رقابتی را نشان می‌دهد. در حالی‌که عناصر اصلی استراتژی در گذشته نیز بارها منتشر شده است لیکن استفاده از یک گروه سه تایی برای نشان دادن آنها تازگی دارد. این مثلث بسیار مانند همان چیزی است که آرتور اندرسن (Arthur Anderson) استفاده کرد. رابین‌کوپر (Robin Cooper) از یک فضای سه بُعدی برای نمایش قیمت، کیفیت و اجرا استفاده می‌کند. سه عنصر مثلث استراتژیک مربوط به همه سازمانها می‌شود: تجارت، بازار و فعالیتهای غیرانتفاعی دولت. این سازمانها با یک تقاضا برای قیمت پایین، کیفیت بالا و تحویل بموقع محصول یا خدمات رو به‌رو هستند.
برای مثال دانشگاهها باید کیفیت آموزشی را در قیمت قابل پرداخت فراهم نمایند ضمن اینکه دایرکردن کلاسها نیز باید منطبق با نیاز دانشجویان باشد.
سرانجام نکته اینجاست که مفهوم کیفیت، هزینه و زمان در چارچوب یک سازمان یا محصول تغییر می‌کند. برای مثال کیفیت در رابطه با اتومبیل، اجزای آن (راحتی راننده، ایمنی سیستم موزیک و غیره...) و قابلیت اعتماد (تناوب یا تکرار تعمیرات) است. در حالی‌که کیفیت در رابطه با تحصیل مشکلتر تعریف می‌شود که ممکن است به سواد یا معلومات عمومی و یا مهارتهای شغلی، توانایی تفکر، مهارتهای ارتباطی و... اطلاق شود.
به‌همین شیوه، زمان برای یک کارخانه‌دار اجسام نیمه هادی همانند اینتل (INTEL) عرضه بموقع یک میکروپرسسور جدید برای اولین بار به بازار است و برای یک کمپانی مثل فدرال اکسپرس (Federal Express) زمان یعنی تحویل بموقع.
طبیعت حسابداری مدیریت
حسابداری مدیریت برای تحکیم نقش فعالیتهایش در استراتژی سازمان باید به فراهم آوردن اطلاعات مربوط به سه اصل استراتژیک کیفیت، هزینه و زمان کمک کند. این اطلاعات شامل:
1ـ جمع‌آوری اطلاعات از فعالیتهای روزانه مدیران که با اصول استراتژیک سازمان مرتبط است،
2ـ افزایش توانایی مدیران برای تاثیرگذاری در تمام عملیات اقتصادی انجام شده به‌منظور کسب اصول استراتژیک سازمان یا به‌عبارت دیگر افزایش میزان تاثیرگذاری مدیران در مجموعه عملیات مرتبط با مشتریان، عرضه‌کنندگان و فروشندگان در جهت استراتژیهای سازمان، و
3ـ فراهم‌آوردن دیدگاهی وسیع از استراتژیها و فعالیتهای سازمان است.
ارتباط با فعالیتهای روزانه
برقراری ارتباط بین فعالیتهای روزانه هر فرد در سازمان با موضوعهای استراتژی مدون‌شده از اهمیت خاصی برخوردار است.
یک شرکت کامپیوتری در ایالات متحد بر خود می‌بالید که در استراتژی‌اش چنان ارتباطی ایجاد کرده که هر کسی در هر سطحی در سازمان از هدفهای شرکت با خبر است. بعضی از منتقدان و شکاکان که از بیرون به شرکت نگاه می‌کردند تصمیم گرفتند که از این ادعا امتحان به‌عمل آورند. آنها از یک نظافتچی که در آن شرکت کار می‌کرد در مورد شغلش و ارتباط آن با هدفهای سازمان سئوال کردند. نظافتچی پاسخ داد که: "هدف سازمان ما کاهش بهای تمام‌شده محصولات است. بخشی از بهای تمام‌شده محصولات ما را هزینه انبارداری مواد و قطعات تشکیل داده است. ما اخیراً شیوه‌مان را به‌روش نگهداری محصولات به‌صورت آنی و بموقع که باعث کاهش هزینه‌های انبار می‌شود تغییر داده‌ایم. این بدان معنی است که عرضه‌کنندگان ما محصولاتشان را هر دو ساعت به ما تحویل می‌دهند. اگر من محل این بارگیری را قبل از اینکه محموله‌های بعدی برسند تمیز نکنم ما نمی‌توانیم تحویل را بموقع انجام دهیم و این‌کار روند و برنامه تولید را به‌تعویق می‌اندازد و در نهایت مجدداً باعث افزایش بهای تمام‌شده محصولات می‌شود. همچنین با این‌کار می‌توانیم باعث ایجاد ارزش افزوده برای عرضه‌کنندگان شویم".
ارتباط موفق به نظافتچی اجازه داده بود که فعالیتهای روزانه‌اش را با استراتژی سازمان پیوند دهد، و این‌کار او را تشویق می‌کرد که به‌شیوه‌ای رفتار کند تا به کارش معنی ببخشد. او در واقع شخص مهمی در کامل کردن و به انجام رساندن موضوعی مرتبط با اصول استراتژیک سازمان شمرده می‌شد.
به این ترتیب حسابداری مدیریت به مدیران کمک می‌کند تا دربارة رئوس مثلث استراتژیک یعنی کیفیت، هزینه و زمان اطلاعات مورد نیاز را فراهم و منتشر کنند.
اطلاعات حسابداری مدیریت به مدیر کمک می‌کند که اهداف کیفیتی را از طریق اندازه‌گیری منابع صرف‌شده برای پیشگیری از نواقص احتمالی تولیدات، هزینه بازسازی تولیدات ناقص، هزینه انجام تعمیرات و نگهداری تجهیزات، فرصتهای از دست رفته فروش به‌دلیل نبود کیفیت محصولات و سرمایه‌گذاری جدید برای افزایش کیفیت محصول مشخص کند و به تحلیل تاثیرات هزینه‌های کیفیت بر سود برسد.
مثالهایی از اطلاعاتی که به مدیران کمک می‌کند تا مفاهیم استراتژیک مدیریت بهای تمام‌شده را دریابند عبارتند از اطلاعات منابع صرف‌شده برای تولید محصولات درطی یک دوره زمانی، اندازه‌گیری منابع صرف‌شده برای اجرای سایر فعالیتها در طی یک دوره زمانی، تجزیه و تحلیل عوامل موثر در بهای تمام‌شده، تجزیه و تحلیل سوداوری محصولات، تجزیه وتحلیل ساختاری قیمت عرضه‌کنندگان و مقایسه قیمتهایشان با قیمتهای سایر رقیبان.
حسابداری مدیریت همچنین برای کمک به درک اصل دیگر استراتژیک یعنی زمان با استفاده از معیارهای اندازه‌گیری گزارشهایی مثل فرصتهای از دست رفته فروش به‌علت تأخیر در تولید، هزینه‌های ناشی از تاخیر مواد از جانب عرضه‌کنندگان، مقایسه فروش محصولات جدید در مقابل محصولات قدیم، زمان پاسخگویی به سفارشهای مشتریان و میزان ظرفیتهای در دسترس استفاده نشده به‌دلیل تولید محصولات جدید را تهیه می‌کند.
شکل 2 بیانگر رابطه همکنشی بین استراتژی‌های سازمانی، حسابداری مدیریت و فعالیتهای روزانه افراد در سازمان است. این اطلاعات در دو مسیر جریان دارند.
توسعه در شرکتهای بزرگ
کیفیت، قیمت و زمان پاسخگویی به تقاضای مشتریان در اغلب سازمانها وابسته به نوع رابطه با عرضه‌کنندگان و فروشندگان است.
این رابطه قسمتی از زنجیره ارزش شرکت است و نحوه ارائه خدمات به مشتریان در شرکتهای درحال توسعه را نشان می‌دهد.
شکل 3 نشاندهنده نمونه‌ای عمومی از شرکتهای در حال توسعه است. حسابداری مدیریت باید با فراهم آوردن اطلاعات برای توسعه شرکتها به تمرکز مدیریت به فراسوی مرزهای سازمانی کمک کند. برخی از مثالها از نوع اطلاعات حسابداری مدیریت که مورد نیاز شرکتهای درحال توسعه است عبارتند از انتظارات مشتریان از امکانات و قیمتها، تاثیر فعالیتهای مدیران بر بهای تمام‌شده کالاهای تامین‌شده، هزینه‌های بازاریابی توسط واسطه‌های فروش و درصد توزیع بهای تمام‌شده بین عوامل داخلی و خارجی سازمان.


ماخذ فصلنامه حسابرس

[ سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 19:24 ] [ محمداربابی ]

حسابداری صنعتی ((cast accounting : حسابداری صنعتی حوزه ای از حسابداری است که با هزینه یابی محصول سرو کار دارد . هزینه یابی محصول ، اطلاعات مورد نیاز را برای تهیه صورتهای مالی در مورد قیمت تمام شده موجودی ها و قیمت تمام شده کالای فروش رفته را در زمینه حسابداری مدیریت و حسابداری مالی  گرد آوری و ارائه می کند. به عبارت دیگر حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده مربوط می شود به تنظیم بودجه ، تعیین هزینه های استاندارد و هزینه های واقعی عملیات و هزینه مراحل تولید و دوایر یا محصولات و تجزیه انحرافات و تعیین سودآوری یا مصرف وجوه که برای رسیدن به این هدفها ، حسابها طبقه بندی ، ثبت ، تجزیه و تحلیل و تفسیر می شوند تا ارتباط هر هزینه با مراحل تولید و توزیع کالا و خدمات مشخص شود حسابداری صنعتی همان طور که از اسم آن هم مشخص است در ارتباط با صنعت و موسسات تولیدی کاربرد دارد . به همین دلیل این نوع از حسابداری بسیار مورد توجه مدیریت است .در موسسات تولیدی یا کارخانه ها به علت نوع فعالیت و همچنین شکل فروش محصولات ، نیاز مدیریت به اطلاعات بهای تمام شده تولیدات ، بسیار دقیق و حساس است . زیرا در این نوع از موسسات به این دلیل که محصول نهایی از ترکیب مواد و هزینه های تبدیل که همان دستمزد نیروی کار مستقیم و هزینه های سربار است تولید می شود به همین علت باید توجه خاصی به اقلام تشکیل دهنده بهای تمام شده داشته باشیم .به همین علت مدیریت در تلاش است تا با استفاده از روشهای مختلف و حسابهای کنترلی در هر زمان که نیاز باشد در کمترین فرصت اطلاعات مربوط به بهای تمام شده محصولات را در اختیار بگیرد . مسلما این مسئله از وظایف اصلی حسابداران است که حسابداران با استفاده از روشهای مختلف به این کار اقدام می کنند.

روشهای حسابداری صنعتی که به شش دسته تقسیم می شوند عبارتند از:

1)-هزینه یابی جذبی

2)- هزینه یابی مستقیم

3)-  هزینه یابی برآوردی یا تخمینی

4)-هزینه یابی سفارش کار

5)- هزینه یابی مراحل تولید یا مرحله ای

6)- هزینه یابی استاندارد.

همچنین می توان گفت که حسابداری صنعتی دارای دو مفهوم عام و خاص است . در مفهوم عام به معنای حسابداری هزینه است ولی در مفهوم خاص به معنای حسابداری قیمت تمام شده است که در مفهوم عام حسابداری صنعتی قابل کاربرد در تمام موسسات اعم از خدماتی ، بازرگانی و تولیدی است اما در مفهوم خاص حسابداری صنعتی به محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده در موسسات تولیدی می پردازد که همین کاربرد باعث شده که در ابتدای طرح ، این شاخه از حسابداری در ایران به نام حسابداری صنعتی مطرح گردد.

[ سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 19:22 ] [ محمداربابی ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

حسابگر وحسابرس واقعی خداوند است وبا صفت رحمت ؛بندگان مو’من را حسابرسی می کند
موضوعات وب
امکانات وب